Tallinna Tehnikaülikool

ANNAME ÜHESKOOS HOOGU INNOVATSIOONILE!

Aitame tudengitel ja alustavatel teaduspõhistel iduettevõtetel oma maailma muutvad ideed reaalsuseks muuta. Uusettevõtluse keskus toetab Tallinna Tehnikaülikooli visiooni olla ettevõtlik ülikool, kust kasvavad välja maailmamuutvad idu- ja hargettevõtted. Uusettevõtluse keskus pakub ettevõtlust toetavat tugisüsteemi (arenguprogrammid, mentorlus, võrgustik) nii tudengitele kui ka teadlastele.

iduettevõte

Tudengikoostöö ja tööstusdoktorantuur

TÖÖSTUSDOKTORANTUUR  

Tööstusdoktorantuuri keskseks ideeks on luua ettevõttes töötatavale teadlasele või insenerile ülikoolis koht doktoriõppeks. Eelduseks on, et ettevõttes töötava inseneri või spetsialisti töö põhisisuks on olulises osas teadus- ja arendustöö. Ülikool pakub ligipääsu akadeemilisele võrgustikule, asjatundlikku juhendamist ja kõiki doktorandi staatusega kaasnevaid võimalusi (sh õigust õppetoetusele). Tööstusdoktorantuuri abil on võimalik kasvada ettevõtete huvi ja usaldust TA tegevuste vastu ning leida ettevõttes olevatele arendusväljakutsele teaduslike meetodite abil lahendusi. Tänaseks oleme käivitanud tööstusdoktorantuuri projekte enam kui 20 ettevõtte ja asutusega.  

Loe edasi tööstusdoktorantuurist 

TÖÖSTUSMAGISTRANTUUR  

Tööstusmagistrantuuri eesmärgiks on pakkuda magistrantidele võimalust läbida pool magistriõpingutest ettevõttes, kus praktiline osa õppest ja magistritöö seotakse ettevõtte tegevusega. Ülikool pakub ligipääsu akadeemilisele võrgustikule, asjatundlikku juhendamist ja kõiki magistrandi staatusega kaasnevaid võimalusi (stipendium). Tööstusmagistrantuur annab tudengitele kogemuse töötamisest erasektoris ning võimaldab õppuritel keskenduda ettevõttele oluliste probleemide lahendamisele.   

SEKTORAALSE MOBIILSUSE PROGRAMM  

Programmi eesmärgiks on suurendada era- ja avaliku sektori asutuste teadmusmahukust ning teadus- ja arendustegevuse alast võimekust, et mitmekesistada teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites ning arendada teadus- ja arenduskoostööd era- ja avaliku sektori asutuste vahel.  

Programmi tingimuste ja  võimalustega saab tutvuda Eesti Teadusagentuuri veebilehel

HÄKATONIDE JA INNOVATSIOONISPRINTIDE KORRALDAMISE TEENUS JA TUGI 


Uusettevõtluse keskusel on pakkuda innovatsiooni sünniks ideaalne ökosüsteem ning erinevate osapoolte sümbioos ja kompetents. 

Võta ühendust

KOOSTÖÖ TALTECH START-UP PROGRAMMIDEGA 


Võta ühendust

TULE MENTORIKS  


Võta ühendust