TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Geoloogia instituudi teenuste hinnakiri

Hinnad võivad muutuda vastavalt proovide hulgale, uuritava materjali iseloomule, töö kiirusele jm asjaoludele. Kõigile hindadele lisandub käibemaks. Lisainfot saab laborite kontaktisikutelt või geoloogia instituudi kantseleist: 620 3010, gi@taltech.ee. Hinnakiri PDF-kujul.

Geokeemia ja mineraloogia labor

Kontakt: MSc Siim Pajusaar, siim.pajusaar@taltech.ee, tel 5884 6848

Teenus / analüüs ühik hind, € märkused
Põhielementide määrang sulatatud preparaadist (XRF) proov 50 Minimaalne proovikogus 2 g, hinnale võib lisanduda täiendava purustamise ja/või jahvatamise kulu. Minimaalne proovide arv 6.
Mikroelementide määrang pulberpreparaadist (XRF) proov 30 Minimaalne proovikogus 10 g, hinnale võib lisanduda täiendava purustamise ja/või jahvatamise kulu. Minimaalne proovide arv 6.
Mineraalide ja kristalsete ainete kvalitatiivne identifitseerimine (XRD) proov 30 Minimaalne proovide arv 6.
Kristallfaaside proportsioonide määramine Rietveldi meetodil (XRD) proov 60 Minimaalne proovide arv 6.
Proovide ettevalmistus tund 50 Saagimine, purustamine, jahvatamine jmt tööd.

Isotoop- ja hüdrogeokeemia labor

Kontakt: PhD Merlin Liiv, merlin.liiv@taltech.ee, tel 5399 8112

Teenus / analüüs ühik hind, € märkused
Orgaanilise aine süsiniku isotoopkoostise (δ13Corg) määramine (settest) proov 30 Proovide soovitatav kogus sõltub orgaanilise aine (OA) sisaldusest (madala OA puhul u 1 g kuiva proovi). Minimaalne proovide arv 10. Hind sisaldab eeltöötlust.
Üld δ15N määramine (settest) proov 25 Proovide soovitatav kogus sõltub orgaanilise aine sisaldusest. Minimaalne proovide arv 10.
δ18O magevees proov 20 Proovide soovitatav kogus 20 ml, erijuhul 2 ml. Korratavus ±0,1‰
δD magevees proov 20 Proovide soovitatav kogus 20 ml, erijuhul 2 ml. Korratavus ±1‰
δ18O ja δD magevees proov 30 Proovide soovitatav kogus 20 ml, erijuhul 2 ml.
δ18O ja δD kõrge mineraalsusega vees proov küsi hinda Proovi kogus vajalik täpsustada.
Peamised ioonid vees (ioonkromatograafia) proov 10 Proovide soovitatav kogus 50 ml, erikokkuleppel 5 ml. Hind on ühe määratava aniooni/katiooni kohta, iga järgnev anioon/katioon 1 €.

Mäendustingimuste labor

Kontakt: MSc Tõnu Tomberg, tonu.tomberg@taltech.ee, tel 620 3853

Teenus / analüüs ühik hind, € märkused
Maavõngete mõõtmine tund 75 Vastavalt ISEE Field Practice Guidelines for Blasting Seismographs nõuetele
Töökeskkonna müra mõõtmine tund 75 Vastavalt standardile EVS-EN ISO 9612
Tööstusmüra mõõtmine tund 75 Vastavalt standardile EN 1996-2
Materjaliproovide ettevalmistamine katsetusteks proov 45  
Puistematerjalide sõelanalüüs (terastikuline koostis) proov 85 Vastavalt standardile EVS-EN 933-1
Puistematerjalide plaatsuse määramine proov 65 Vastavalt standardile EVS-EN 933-3
Kivimite purunemiskindluse määramine Los Angelese meetodil proov 85 Vastavalt standardile EVS-EN 1097-2
Punktkoormustest proov 65 Vastavalt standardile ASTM D 5731
Kivimite abrasiivsuse määramine proov 120 Vastavalt standardile NF P 18-579
Kivimimassiivide stabiilsuse alased eksperthinnangud tund 50  
Lõhkematerjalide ja pürotehniliste vahendite käitlemise alased eksperthinnangud tund 50  
Lõhketööde projekteerimine, lõhketööde parameetrite ja ohutuse alased eksperthinnangud tund 50  
Militaargeoloogia- ja militaartehnoloogiate alased konsultatsioonid tund 50  

Sedimentoloogia ja paleoökoloogia labor

Kontakt: PhD Tiiu Alliksaar, tiiu.alliksaar@taltech.ee, tel 5888 0632

Teenus / analüüs ühik hind, € märkused
Orgaanilise aine sisaldus (kuumutuskadu 550 °C) proov 10 Minimaalne proovikogus 2-3 g kuiva materjali. Proovi veesisalduse (niiskuse) määramisel lisandub 3 €.
Karbonaatse komponendi sisaldus (kuumutuskadu 950 °C) proov 10 Minimaalne proovikogus 2-3 g kuiva materjali.
Sette lõimis (laserdifraktsioonanalüüs, osakesed 0,01 μm kuni 2 mm) proov 32 Minimaalne proovikogus sõltub materjali terasuurusest, üldjuhul 1-5 g.
Sette lõimis (sõelanalüüs, osakesed 0,063 mm kuni 64 mm) proov 85  
Üldsüsiniku ja üldlämmastiku määramine setetest / pinnasest proov 40 Minimaalne proovikogus 1-2 g kuiva materjali. Vajadusel lisandub proovi peenestamine 3 €. Minimaalne proovide arv 10.
Orgaanilise süsiniku ja üldlämmastiku määramine setetest / pinnasest koos ettevalmistusega proov 45 Minimaalne proovikogus 1,2 g kuiva materjali. Vajadusel lisandub proovi peenestamine 3 €. Minimaalne proovide arv 10.
Orgaanilise väävli määramine setetest / pinnasest koos ettevalmistusega proov 45 Minimaalne proovikogus 1-2 g kuiva materjali. Vajadusel lisandub proovi peenestamine 3 €. Minimaalne proovide arv 10.
Proovide külmkuivatamine vaakumis lüofilisaatoriga proov 10 Proovikogus 1-100 g. Minimaalne proovide arv 10.
Setete õietolmuanalüüs proov küsi hinda Sisaldab proovide ettevalmistust, keemilist töötlemist, mikroskoopiat ning tulemuste interpreteerimist.
Ränivetikate analüüs proov küsi hinda Sisaldab proovide ettevalmistust, keemilist töötlemist, mikroskoopiat ning tulemuste interpreteerimist.
Taimsete makrojäänuste analüüs proov küsi hinda Sisaldab proovide ettevalmistust, keemilist töötlemist, mikroskoopiat ning tulemuste interpreteerimist.
Setete dateerimine lendtuhaosakeste meetodil proov küsi hinda Sisaldab proovide ettevalmistust, keemilist töötlemist, mikroskoopiat ning tulemuste interpreteerimist.
Paleosoikumi settekivimite biostratigraafiline dateerimine proov küsi hinda Sisaldab proovide ettevalmistust, keemilist töötlemist, mikroskoopiat ning tulemuste interpreteerimist.

Särghaua maateaduste õppekeskus

Kontakt: õppekeskuse juht PhD Maris Rattas, maris.rattas@taltech.ee, tel 5884 6443

Teenus / analüüs ühik hind, € märkused
Saali kasutamine (100 m2, kuni 60 inimest) tund 50 päev 200 €
Seminariruumi kasutamine (60 või 40 m2, kuni 25 inimest) tund 25 päev 100 €
Söögimaja kasutamine (kuni 40 inimest) tund 25 päev 100 €
Majutus (inimese kohta) ööpäev 25 50% soodustus õpilastele ja üliõpilastele
Telkimine in/öö 5  
Kogu õppekeskuse rent (sisaldab 50 voodikohta, telkimisala, väliklassi, söögimaja, saali ja seminariruumi ning saunaga) ööpäev 2000  
Õppeprogramm, töötuba, ekskursioon tund 75  

Muud teenused

Kontakt: gi@taltech.ee, tel 620 3010

Teenus / analüüs ühik hind, € märkused
Konsultatsioonid, ekspertiisid jms tööd tund 50 Loengute puhul arvestatakse mahtu akadeemilise tunni (45 min) alusel.
Inimeste ja välitöövarustuse transport km 0,3