Tallinna Tehnikaülikool

Geoloogia instituudi teenuste hinnakiri

Hinnad võivad muutuda vastavalt proovide hulgale, uuritava materjali iseloomule, töö kiirusele jm asjaoludele. Kõigile hindadele lisandub käibemaks. Küsi lisainfot laborite kontaktisikutelt või laborijuhataja Merlin Liivilt: merlin.liiv@taltech.ee, tel 620 3030.

Geokeemia ja mineraloogia labor

Kontakt: Nata-Ly Pantšenko, geoloogia.lab@taltech.ee, tel 620 3049

Teenus / analüüs ühik hind, € märkused
Põhielementide määrang sulatatud preparaadist (XRF) proov 70 Minimaalne proovikogus 2 g, hinnale võib lisanduda täiendava purustamise ja/või jahvatamise kulu. Minimaalne proovide arv 10.
Mikroelementide määrang pulberpreparaadist (XRF) proov 70 Minimaalne proovikogus 10 g, hinnale võib lisanduda täiendava purustamise ja/või jahvatamise kulu. Minimaalne proovide arv 10.
Käsi-XRF kiirülevaatus proov 15 Täpsem info kokkuleppel
Mineraalide ja kristalsete ainete kvalitatiivne identifitseerimine (XRD) proov 50 Minimaalne proovide arv 10.
Kristallfaaside proportsioonide määramine Rietveldi meetodil (XRD) proov 100 Minimaalne proovide arv 10.
Proovide ettevalmistus tund 70 Saagimine, purustamine, jahvatamine jmt tööd.

Isotoop- ja hüdrogeokeemia labor

Kontakt: Merlin Liiv, merlin.liiv@taltech.ee, tel 620 3030

Teenus / analüüs ühik hind, € märkused
Orgaanilise aine süsiniku isotoopkoostise (δ13Corg) määramine (settest) proov 36 Proovide soovitatav kogus sõltub orgaanilise aine (OA) sisaldusest (madala OA puhul u 1 g kuiva proovi). Minimaalne proovide arv 10. Hind sisaldab eeltöötlust.
Üld δ15N määramine (settest) proov 30 Proovide soovitatav kogus sõltub orgaanilise aine sisaldusest. Minimaalne proovide arv 10.
δ18O ja δD magevees proov 36 Proovide soovitatav kogus 20 ml, erijuhul 2 ml.

Mäendustingimuste labor

Kontakt: Sander Kanter, sander.kanter@taltech.ee, tel 620 3038

Teenus / analüüs ühik hind, € märkused
Maavõngete mõõtmine tund 90 Vastavalt ISEE Field Practice Guidelines for Blasting Seismographs nõuetele
Töökeskkonna müra mõõtmine tund 90 Vastavalt standardile EVS-EN ISO 9612
Tööstusmüra mõõtmine tund 90 Vastavalt standardile EN 1996-2
Materjaliproovide ettevalmistamine katsetusteks proov 45
Puistematerjalide sõelanalüüs (terastikuline koostis) proov 85 Vastavalt standardile EVS-EN 933-1
Puistematerjalide plaatsuse määramine proov 65 Vastavalt standardile EVS-EN 933-3
Kivimite purunemiskindluse määramine Los Angelese meetodil proov 85 Vastavalt standardile EVS-EN 1097-2
Kivimite abrasiivsuse määramine proov 120 Vastavalt standardile NF P 18-579
Kivimimassiivide stabiilsuse alased eksperthinnangud tund 90
Lõhkematerjalide ja pürotehniliste vahendite käitlemise alased eksperthinnangud tund 90
Lõhketööde projekteerimine, lõhketööde parameetrite ja ohutuse alased eksperthinnangud tund 90
Militaargeoloogia- ja militaartehnoloogiate alased konsultatsioonid tund 90

Sedimentoloogia ja paleoökoloogia labor

Kontakt: Tiiu Alliksaar, tiiu.alliksaar@taltech.ee, tel 620 3032

Teenus / analüüs ühik hind, € märkused
Orgaanilise aine sisaldus (kuumutuskadu 550 °C) proov 12 Minimaalne proovikogus 2-3 g kuiva materjali. Proovi veesisalduse (niiskuse) määramisel lisandub 4 €.
Karbonaatse komponendi sisaldus (kuumutuskadu 950 °C) proov 12 Minimaalne proovikogus 2-3 g kuiva materjali.
Sette lõimis (laserdifraktsioonanalüüs, osakesed 0,01 μm kuni 2 mm) proov 38 Minimaalne proovikogus sõltub materjali terasuurusest, üldjuhul 1-5 g.
Sette lõimis (sõelanalüüs) proov 85 Vastavalt EVS-EN 933-1 standardile.
Üldsüsiniku ja üldlämmastiku määramine setetest / pinnasest proov 48 Minimaalne proovikogus 1-2 g kuiva materjali. Vajadusel lisandub proovi peenestamine 4 €. Minimaalne proovide arv 10.
Orgaanilise süsiniku ja üldlämmastiku määramine setetest / pinnasest koos ettevalmistusega proov 54 Minimaalne proovikogus 1,2 g kuiva materjali. Vajadusel lisandub proovi peenestamine 4 €. Minimaalne proovide arv 10.
Orgaanilise väävli määramine setetest / pinnasest koos ettevalmistusega proov 54 Minimaalne proovikogus 1-2 g kuiva materjali. Vajadusel lisandub proovi peenestamine 4 €. Minimaalne proovide arv 10.
Setete õietolmuanalüüs proov 300 Sisaldab proovide ettevalmistust, keemilist töötlemist, mikroskoopiat ning tulemuste interpreteerimist.
Ränivetikate analüüs proov 300 Sisaldab proovide ettevalmistust, keemilist töötlemist, mikroskoopiat ning tulemuste interpreteerimist.
Taimsete makrojäänuste analüüs proov 300 Sisaldab proovide ettevalmistust, keemilist töötlemist, mikroskoopiat ning tulemuste interpreteerimist.
Setete dateerimine lendtuhaosakeste meetodil proov küsi hinda Sisaldab proovide ettevalmistust, keemilist töötlemist, mikroskoopiat ning tulemuste interpreteerimist.

Paleontoloogia ja stratigraafia labor

Kontakt: Olle Hints, olle.hints@taltech.ee, tel 620 3027

Teenus / analüüs ühik hind, € märkused
Mikropaleontoloogiline analüüs proov 400 Minimaalne hind, arvestab kivimiproovi laboritöötlust, mikrofossiilide eraldamist ning määramist. Tegelik hind sõltub proovide iseloomust ja hulgast.
Settekivimite makro- ja mikroskoopiline iseloomustamine, läbilõigete kirjeldamine ja stratigraafiline interpreteerimine tund 90
Paleontoloogiline ekspertiis, fossiilide määramine tund 90

Särghaua maateaduste õppekeskus

Kontakt: õppekeskuse juht Maris Rattas, maris.rattas@taltech.ee, tel 5884 6443

Teenus / analüüs ühik hind, € märkused
Saali kasutamine (100 m2, kuni 60 inimest) tund 60 päev 240 €
Seminariruumi kasutamine (60 või 40 m2, kuni 25 inimest) tund 30 päev 120 €
Söögimaja kasutamine (kuni 30 inimest) tund 30 päev 120 €
Majutus (inimese kohta) ööpäev 30 soodustused õpilastele ja üliõpilastele
Telkimine in/öö 10
Kogu õppekeskuse rent (sisaldab 50 voodikohta, telkimisala, väliklass/grill, lõkkeplats, söögimaja, saun) ööpäev 2500
Õppeprogramm, töötuba, ekskursioon tund 90

Muud teenused

Kontakt: gi@taltech.ee, tel 620 3010

Teenus / analüüs ühik hind, € märkused
Konsultatsioonid, ekspertiisid jms tööd tund 90 Loengute puhul arvestatakse mahtu akadeemilise tunni (45 min) alusel.
Inimeste ja välitöövarustuse transport km 0,6