Tallinna Tehnikaülikool

Teated

Soovist tulla konsultatsioonile programmijuhiga esmaspäeviti, palun teata e-maili teel programmijuhi abile Siiri Taveterile
Õppejõuga vastuvõtuaja kokkuleppimiseks kontakteeru e-maili teel õppejõuga. Kontaktinformatsiooni leiad kasutades TalTechi veebi otsingut. 

Palun tutvuge ülikoolis kehtivate õppekorralduslike reeglitega siin. Oluline on tähelepanu pöörata tingimustele, mille korral toimub eksmatrikuleerimine (nt. kui õpingute 1. semestril ei sooritata vähemalt 15 EAP, siia ei kuulu VÕTAga sooritused või õppeaasta lõpuks on osakoormuse nõue täitmata).

Õpingute eest tasumist reguleerib Õppekorralduseeskiri e ÕKE § 9. Õppekulude hüvitamine. 

Sügissemester 2022

Ülikoolis kehtivatest Covid-19 olukorraga reeglitest saab lugeda siit.

Sügissemestril 2022  tulevad õpetamisele allolevad õppeained:

IDU1550 Tarkvara arhitektuur ja disain. Tunniplaan siit.

ITI0210 Tehisintellekti ja masinõppe alused. Tunniplaan siit.

ITI0211 Loogiline programmeerimine. Tunniplaan siit.

ITI8730 Andmekaeve. Tunniplaan siit.

ITI8740 Tarkvaraarenduse meeskonnaprojekt.   Tunniplaan siit.

ITI8790 Magistriseminar.  Tunniplaan siit.

ITS8020 Süsteemprogrammeerimine.  Tunniplaan siit.

ITS8035 Kõnetöötlus inimeses ja arvutis. Tunniplaan siit.

ITT8060 Programmeerimise erikursus. Tunniplaan siit.

ITV9070 Semantika ja analüütiline filosoofia. Tunniplaan siit.

ITB8826 Tarkvaraprotsessid ja kvaliteet. Tunniplaan siit.

ITB8802 Täppismeetodid otsustuste vastuvõtmisel. Tunniplaan siit.

ITB8832 Matemaatika arvutiteaduses. Tunniplaan siit.

ITC8240 Krüptograafia. Tunniplaan siit.

ITC8290 Krüptograafia eriteemad. Tunniplaan siit.

ITI0207 Andmebaasid II. Tunniplaan siit.

ITX8300 Õpingute kavandamise seminar. Tunniplaan siit. UUS aine!

Soovitus on kontrollida kogu tunniplaani semestri 1 -2 nädala lõpul, kuna midagi võib muutuda. 

Kevadsemestril 2022  õpetati järgmisi õppeaineid:

ITS8055 Laiaulatuslik intelligentne keskkonnaseire: teooria ja praktika. Tunniplaan siit

ITI8531 Tarkvara süntees ja verifitseerimine. Tunniplaan siit.

ITI8565 Masinõpe. Tunniplaan siit.

ITI8590 Algoritmide ja andmestruktuuride erikursus. Tunniplaan siit.

ITI8700 Teadmiste formaliseerimine. Tunniplaan siit

ITS8040 Loomuliku keele ja kõne töötlus. Tunniplaan siit.

Küsimuste ja probleemide korral kirjutada Siiri Taveterile. 

Praktika

Informaatika eriala lõpetanud leiavad töö nt tarkvarafirmades, asutuste ja ettevõtete infotehnoloogia osakondades tarkvaraarendajatena (software developer), süsteemiarhitektidena (system architects), õppejõududena (lecturers), konsultantidena (consultants) jne. Praktikakoha valimisel võid nimetatud valdkondi silmas pidada. 

Viimase IAPM õppekava versiooni järgi õppivatel tudengitel (sisseastumisaasta alates 2018) on võimalik läbida 6 EAP-ne erialapraktika õppeaine koodiga ITI8760, varasema õppekava versiooni järgi õppijatel (sisseastumisaasta varasem kui 2018) on õppekavas 5 EAP-ne erialapraktika õppeaine koodiga ITX004P .  Palun lugege rohkem infot Moodlest, kursuse IVS*/IAP* internships and practical training (2022/2023) alt. 

Õpetamispraktika ITI8750 sooritamiseks on vaja eelnevalt leida kursus, kus soovite kaasa aidata, rääkida läbi kursust läbi viiva õppejõuga ning informeerida informaatika õppekava programmijuhi abi Siiri Taveteri.  Kursus, milles oma õpetamispraktikat teha (kui see pole informaatika õppekavadesse kuuluv aine), tuleks eelnevalt kooskõlastada programmijuhiga. 

Praktikaaineid ITI8760, ITX004P ja ITI8750 ei lisata õpingukavasse. Nende kohta tuleb esitada praktikaavaldus läbi ÕISi vähemalt enne praktika kaitsmist.

Erialapraktika sooritamiseks:

Praktika kuraator on nõuandja, kes soovitab vajadusel praktikakohti ning selgitab nõudeid praktikakohale. Praktika kuraatorid informaatika magistriõppekaval on Tõnu Näks.

Lõputöö

Info lõpetajale:

Lõputööle avalikustamise piirangu kehtestamiseks taotluse esitamine

Infotehnoloogia teaduskonnas on lõputööde kaitsmised reeglina avalikud, kinnine kaitsmine on lubatud vaid erandjuhul.
Infot lõputööle avalikustamise piirangu taotlemiseks leiate siit.

Veel lisainfot:

  • Lõputöö kinnisele kaitsmisele lubamisel ei tule tudengil lihtlitsentsi esitada (tudeng esitab taotluse lihtlitsentsi asemel, lisades märke, millega annab loa lühikokkuvõtte avalikustamiseks).
  • Keskkonda https://moodle.taltech.ee/ esitatakse: metaandmed, rahuldatud taotlus kinnise kaitsmise kohta ning lõputöö lühikokkuvõte, mis kuulub avalikustamisele.
  • Kinnisele kaitsmisele lubatud töid ei laeta üles keskkonda https://moodle.taltech.ee/ vaid saadetakse programmijuhi abi Siiri Taveter e-mailile.

Tähtajad magistritöö kaitsjatele jaanuaris 2023:

3. oktoober 2022 - magistritöö ülesandepüstituse ja kaitsmiskavatsuse esitamise tähtaeg moodles, vali kursus IAPM magistritöö (jaanuar 2023). 

12.  detsember 2022 - kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕISis.

3. jaanuar - magistritöö elektroonilise versiooni (PDF)  ja metaandmete (elektrooniline vorm) esitamise tähtaeg moodle keskkonnas, vali kursus IAPM magistritöö (jaanuar 2023).

3. nädal jaanuaris- magistritööde kaitsmised.  

Informaatika magistritööde näited õpiradade kaupa

Kontakt

Programminõukoda

  • Priit Potter - valdkonna ekspert, nõukoja esimees,
  • Kristjan Kuhi - valdkonna ekspert
  • Jaanus Kivistik - valdkonna ekspert
  • Ago Luberg - õppejõud
  • Sven Nõmm - õppejõud
  • Tanel Tammet - õppejõud
  • Ian Erik Varatalu – üliõpilane