Tallinna Tehnikaülikool

Teated

Soovist tulla konsultatsioonile programmijuhiga esmaspäeviti, palun teata e-maili teel programmijuhi abile Siiri Taveterile
Õppejõuga vastuvõtuaja kokkuleppimiseks kontakteeru e-maili teel õppejõuga. Kontaktinformatsiooni leiad kasutades TalTechi veebi otsingut. 

Palun tutvuge ülikoolis kehtivate õppekorralduslike reeglitega siin. Oluline on tähelepanu pöörata tingimustele, mille korral toimub eksmatrikuleerimine (nt. kui õpingute 1. semestril ei sooritata vähemalt 15 EAP, siia ei kuulu VÕTAga sooritused või õppeaasta lõpuks on osakoormuse nõue täitmata).

Õpingute eest tasumist reguleerib Õppekorralduseeskiri e ÕKE § 9. Õppekulude hüvitamine. 

Kevadsemester 2023

Ülikoolis kehtivatest Covid-19 olukorraga reeglitest saab lugeda siit.

Kevadsemestril 2023  tulevad õpetamisele allolevad õppeained:

ITI0215 Hajussüsteemid. Tunniplaan siit.

ITI8531 Tarkvara süntees ja verifitseerimine. Tunniplaan siit.

ITI8565  Masinõpe Tunniplaan siit.

ITI8590 Algoritmide ja andmestruktuuride erikursus.   Tunniplaan siit.

ITI8700 Teadmiste formaliseerimine.  Tunniplaan siit.

ITI9200 Sissejuhatus kategooriateooriasse ja selle rakendustesse.  Tunniplaan siit.

ITS8030 Tehisnägemine. Tunniplaan siit.

ITS8040 Loomuliku keele ja kõne töötlus.  Tunniplaan siit.

ITS8055  Laiaulatuslik intelligentne keskkonnaseire: teooria ja praktika.     Tunniplaan siit.

ITX8301  Magistriseminar. Tunniplaan siit.

ITB8821 Arvutamisteooria. Tunniplaan siit.

IAS0060 Robootika. Tunniplaan siit.

TMJ3300 Ettevõtlus ja äri planeerimine. Tunniplaan siit.

YFX1510  Teadusarvutused. Tunniplaan siit.

ITB8202 Tehisintellekti tootejuhtimine ja -arendus. Tunniplaan siin. UUS vabaaine.

EPX5020 Ehitatud keskkonna iduettevõtlus. Tunniplaan siin. (Sobib informaatika mooduli valikainete hulka).

Soovitus on kontrollida kogu tunniplaani semestri 1 -2 nädala lõpul, kuna midagi võib muutuda. 

Küsimuste ja probleemide korral kirjutada Siiri Taveterile. 

Praktika

Informaatika eriala lõpetanud leiavad töö nt tarkvarafirmades, asutuste ja ettevõtete infotehnoloogia osakondades tarkvaraarendajatena (software developer), süsteemiarhitektidena (system architects), õppejõududena (lecturers), konsultantidena (consultants) jne. Praktikakoha valimisel võid nimetatud valdkondi silmas pidada. 

Viimase IAPM õppekava versiooni järgi õppivatel tudengitel (sisseastumisaasta alates 2018) on võimalik läbida 6 EAP-ne erialapraktika õppeaine koodiga ITI8760, varasema õppekava versiooni järgi õppijatel (sisseastumisaasta varasem kui 2018) on õppekavas 5 EAP-ne erialapraktika õppeaine koodiga ITX004P .  Palun lugege rohkem infot Moodlest, kursuse IVS*/IAP* internships and practical training (2022/2023) alt. 

Õpetamispraktika ITI8750 sooritamiseks on vaja eelnevalt leida kursus, kus soovite kaasa aidata, rääkida läbi kursust läbi viiva õppejõuga ning informeerida informaatika õppekava programmijuhi abi Siiri Taveteri.  Kursus, milles oma õpetamispraktikat teha (kui see pole informaatika õppekavadesse kuuluv aine), tuleks eelnevalt kooskõlastada programmijuhiga. 

Praktikaaineid ITI8760, ITX004P ja ITI8750 ei lisata õpingukavasse. Nende kohta tuleb esitada praktikaavaldus läbi ÕISi vähemalt enne praktika kaitsmist.

Erialapraktika sooritamiseks:

Praktika kuraator on nõuandja, kes soovitab vajadusel praktikakohti ning selgitab nõudeid praktikakohale. Praktika kuraatorid informaatika magistriõppekaval on Tõnu Näks.

Lõputöö

Info lõpetajale:

Lõputööle avalikustamise piirangu kehtestamiseks taotluse esitamine

Infotehnoloogia teaduskonnas on lõputööde kaitsmised reeglina avalikud, kinnine kaitsmine on lubatud vaid erandjuhul.
Infot lõputööle avalikustamise piirangu taotlemiseks leiate siit.

Veel lisainfot:

  • Lõputöö kinnisele kaitsmisele lubamisel ei tule tudengil lihtlitsentsi esitada (tudeng esitab taotluse lihtlitsentsi asemel, lisades märke, millega annab loa lühikokkuvõtte avalikustamiseks).
  • Keskkonda https://moodle.taltech.ee/ esitatakse: metaandmed, rahuldatud taotlus kinnise kaitsmise kohta ning lõputöö lühikokkuvõte, mis kuulub avalikustamisele.
  • Kinnisele kaitsmisele lubatud töid ei laeta üles keskkonda https://moodle.taltech.ee/ vaid saadetakse programmijuhi abi Siiri Taveter e-mailile.

Tähtajad magistritöö kaitsjatele juunis 2023:

5. veebruar 2023- magistritöö ülesandepüstituse ja kaitsmiskavatsuse esitamise tähtaeg moodles 

8. mai 2023- kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕISis.

10. mai 2023- magistritöö elektroonilise versiooni (PDF)  ja metaandmete (elektrooniline vorm) esitamise tähtaeg moodle keskkonnas.

30. mail, 1.-2. juunil 2023- magistritööde kaitsmised ICT-411 ruumis

Informaatika magistritööde näited õpiradade kaupa

Kontakt

Programminõukoda

  • Priit Potter - valdkonna ekspert, nõukoja esimees,
  • Kristjan Kuhi - valdkonna ekspert
  • Jaanus Kivistik - valdkonna ekspert
  • Ago Luberg - õppejõud
  • Sven Nõmm - õppejõud
  • Tanel Tammet - õppejõud
  • Jaak Kütt – üliõpilane