TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

INFOSÜSTEEMIDE
ANALÜÜS JA KAVANDAMINE

Vaata lähemalt

Ootame õppima kõiki, kes oma igapäevatöös tunnevad vajadust IT-teadmiste järele ja soovivad oma erialast tööd muuta efektiivsemaks IT-süsteemide evitamise teel. Tule täienda oma seniseid oskusi ITga ja laienda oma karjäärivõimalusi!

 

Eriala sisu

Viimastel aastatel on tarkvaraarenduses toimunud suured muudatused. Kui seni oodati tarkvaraarendajalt programmeerimiseks tarvilikke teadmisi (nt programmeerimiskeeled) ja erinevate programmeerimistehnikate valdamist, siis tänu võimsate instrumentaalvahendite arengule on vahetu kodeerimine asendunud disaini ning arhitektuuri analüüsimise ja projekteerimisega. Analüütikute töö tõhusus on eelduseks kogu järgnevale tarkvaraarendusele.

Selleks, et infosüsteemi kavandada või analüüsida, peab vastavast valdkonnast olema kindlasti ka laiem arusaam ja ülevaade. Seetõttu pole õppima asumise eelduseks IT-alane baasharidus, vaid sobib ka mõne muu valdkonna kõrgharidus.

Õppetöö toimub pealelõunasel ajal. Õppetöö toimub eesti keeles, õppematerjalid (sh. õppekirjandus, slaidid) on valdavalt ingliskeelsed. Eksamid ja arvestused võivad toimuda nii eesti- kui inglise keeles. Õppekava põhineb Eesti Infotehnoloogia Kolledži endisel infosüsteemide analüüsi õppekaval.

Olulisemad erialaained

TUTVU INFOSÜSTEEMIDE ANALÜÜSI JA KAVANDAMISE ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

Tulevik

Vajadus infosüsteemi analüütikute, eriti aga arhitektide järele on kasvavas trendis kogu maailmas, sealhulgas ka Eestis. OSKA IKT valdkondlikku eksperdikogu hinnangul vajatakse järgneva kümne aasta jooksul juurde 165 tarkvaraanalüütikut ja –arhitekti aastas.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uute võimaluste juurutamine ja kasutamine erinevates majanduse valdkondades on üks olulisemaid majanduse arenguvõimalusi. IKT võimaldab tõsta traditsiooniliste majandusharude konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduse struktuuri muutmisele.

Meie juurest saad kaasaegse hariduse ning oskuse enda teadmisi ka edaspidi pidevalt täiendada, kuna valdkond areneb väga kiiresti.

MIKS ÕPPIDA INFOSÜSTEEMIDE ANALÜÜSI JA KAVANDAMIST JUST TALTECHIS?

  • Paljud teised õppeprogrammid keskenduvad programmeerimisoskuse arendamisele ning lihvimisele, kuid infosüsteemide analüüsi ja kavandamise kaval vaatleme IT-süsteemide planeerimist arhitektuuri tasandil. See tähendab, et võtame aluseks ettevõtte äristrateegia.
  • TalTechis annavad sulle loenguid Eesti paremad ja kogenumad IT-spetsialistid. Õppetöö toimub eesti keeles, kuid peab arvestama, et osad õppematerjalid on inglise keeles.
  • Õppetöö toimub pealelõunasel ajal. Õppekaval õppijatelt ei eeldata IT-alase baashariduse olemasolu.

Sisseastumine

  • Konkursi tingimused: kõrgharidus ja vähemalt 2-aastane töökogemus lõpetatud erialal (kehtiv töösuhe)
  • Kandideerimise nõuded: ettevõtte kinnituskiri, test
  • Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt
  • Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10
  • Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui testi tulemus on vähemalt 5 punkti

Kandideeri SAISis

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

Paul Leis
515 3081
paul.leis@taltech.ee