Tallinna Tehnikaülikool

Infosüsteemide analüüs ja kavandamine

Programmijuht: Paul Leis
Programmijuhi abi: Nele Teearu
Õppekava kood: IAAM

Teated

2022/2023. õppeaasta sügissemester:

 • Sügissemestri algus - 29. august
 • Õpingukava esitamise lõpptähtaeg - 5. september
 • Kontaktõppe perioodi lõpp - 18. detsember
 • Eksamite sooritamise lõpptähtaeg - 18. jaanuar
 • Semestri lõpp - 22. jaanuar  
   

Esmakursuslaste kohtumine programmijuhiga, 25.08.2022:

 • Salvestis

 • Slaidid, P.  Leis – vaadatav Slide Show režiimis (liikuvad pildid)

 • Slaidid, õpingukorraldus, N. Teearu

Praktika

Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb läbida enne lõputöö kaitsmist. Loe praktika korralduse kohta täpsemalt siit.

Praktikateemaliste küsimuste korral annab nõu ning praktikaprotsessi koordineerib IAAM õppekaval programmijuhi abi Nele Teearu.

Lõputöö

Lõpetamisega seotud tähtajad 2022/2023. õppeaasta sügissemestril:

 • 12. september - magistritöö ülesande püstituse esitamise tähtaeg; esitada nõutud vormil Moodle keskkonnas
 • 21.-25. november - eelkaitsmised, rentsensendi määramine
 • 12. detsember - magistritöö kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg ÕIS-is. Taotluse peab ÕISis kinnitama ka juhendaja hiljemalt 04.01.23
 • 4. jaanuar- magistritöö elektroonilise versiooni digitaalselt allkirjastatud ja pdf-vormingus ning metaandmete esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas
 • 11. jaanuar - retsensiooni esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas
 • 11. jaanuar - juhendaja arvamuse esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas; mitme juhendaja korral peab arvamuse kirjutama põhijuhendaja, lisaks võib soovi korral kirjutada arvamuse kaasjuhendaja
 • 16. -20. jaanuar - magistritööde kaitsmised
 • juuni 2023 - lõpuaktus ülikooli peahoone aulas
   

Magistritööde kaitsmisega seonduvad tegevused ja info asub Moodle`s magistritööde veebilehel.

Magistritöö seminar - slaidid ja videosalvestus asuvad Moodle`s magistritööde veebilehel.

Programminõukoda

 • Kristjan-Hans Sillmann - valdkonna ekspert, nõukoja esimees
 • Agu Leinfeld - valdkonna ekspert
 • Alari Krist - valdkonna ekspert
 • Margus Püüa - valdkonna ekspert
 • Priit Raspel - valdkonna ekspert
 • Tiit Vapper - valdkonna ekspert
 • Fred Viidul - valdkonna ekspert
 • Gunnar Piho - õppejõud
 • Tarmo Robal - õppejõud
 • Guido Leibur - õppejõud
 • Mait Tafenau - üliõpilane
 • Valdo Hälvin - üliõpilane