Tallinna Tehnikaülikool

IT süsteemide administreerimine

ProgrammijuhtSiim Vene
Programmijuhi abiNele Teearu
Õppekava kood: IAAB

Teated

2023/2024. õppeaasta sügissemester:

 • Eelnädal esmakursuslastele - 28. august - 1. september, eelnädala tunniplaan: https://tunniplaan.taltech.ee/#/public
 • Programmijuhi infotund esmakursuslaste - 30. august kl. 13.00, ruum ICO-316 (IT kolledž, Raja 4c)
 • Semestri algus - 4. september
 • Õpingukava esitamise lõpptähtaeg - 11. september
 • Kontaktõppe perioodi lõpp - 23. detsember
 • Eksamite sooritamise lõpptähtaeg - 17. jaanuar
 • Semestri lõpp - 21. jaanuar
   

Esmakursuslaste kohtumine programmijuhiga, 30.08.2023:
salvestis
slaidid

Õpingukorraldus infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe tudengitele, 29.08.2023: salvestis, slaidid 

10 soovitust õpingute edukaks läbimiseks 

Praktika

Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb läbida enne lõputöö kaitsmist.

Täpsemalt praktika korraldusest loe teaduskonna kodulehelt.

Praktikateemaliste küsimuste korral annab nõu ning praktikaprotsessi koordineerib TalTech IT Kolledži praktikavaldkonna juht Riina Tallo.

Lõputöö

Lõpetamisega seotud tähtajad 2023/2024. õppeaasta sügissemestril:  

11.09 

lõputöö deklareerimine õpingukavas ja õpingukava esitamise lõpptähtaeg

28.09

lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas

3.-6.10

lõputöö kavandi kaitsmine/kinnitamine 

1.11

allkirjastatud lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas

7.12

lõputöö elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks (pdf-vormingus Moodle`s)

12.-15.12

lõputööde eelkaitsmised 

18.12

lõputöö kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is

4.01

juhendajatele lõputöö kaitsmistaotluse kinnitamine ÕISis

4.01

Moodle-keskkonnas:

- lõputöö elektroonse versiooni esitamine pdf-vormingus;

- lõputöö elektroonse versiooni esitamine digiallkirjaga;

- digiallkirjaga juhendaja arvamuse esitamine;

- metaandmete tabeli tätmine.

11.01

õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg
(NB! Enne lõputöö kaitsmist peavad kõik õppetulemused ÕISis kajastuma, k.a hinnete parandamised ja õppekava väliste ainete hinded!)

11.01

lõputööde kaitsmisnimistu avaldamine

11.01

lõputööde retsensioonide laekumine (lisatakse Moodle lehele)

16.-19.01

lõputööde kaitsmised

6.2024   

lõpuaktus TalTech peahoone aulas

Lõputöö kaitsmisega seotud tegevused ja info asub Moodle`s kursuse lehel: Lõputööde kaitsmine (IT Kolledž)

Lõputöö koostamise veebileht.

2023/24. õppeaasta sügissemestri lõputööde seminar: salvestis, slaidid 

Programminõukoda

 • Indrek Rokk - valdkonna ekspert, nõukoja esimees
 • Margus Kaur - valdkonna ekspert
 • Reimo Lepp - valdkonna ekspert
 • Tarmo Randel - valdkonna ekspert
 • Edmund Laugasson - õppejõud
 • Toomas Lepik - õppejõud
 • Margus Laanem - üliõpilane
 • Kaspar Altmäe - üliõpilane
 • Martin Noot - üliõpilane