Tallinna Tehnikaülikool

IT süsteemide administreerimine

ProgrammijuhtSiim Vene
Programmijuhi abiNele Teearu
Õppekava kood: IAAB

Teated

2023/2024. õppeaasta kevadsemester:

 • Semestri algus - 29. jaanuar
 • Õpingukava esitamise lõpptähtaeg - 5. veebruar
 • Kontaktõppe perioodi lõpp - 19. mai
 • Eksamite sooritamise lõpptähtaeg - 7. juuni
 • Semestri lõpp - 12. juuni


Esmakursuslaste kohtumine programmijuhiga, 30.08.2023:
salvestis
slaidid

Õpingukorraldus infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe tudengitele, 29.08.2023: salvestis, slaidid 

10 soovitust õpingute edukaks läbimiseks 

Praktika

Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb läbida enne lõputöö kaitsmist.

Täpsemalt praktika korraldusest loe teaduskonna kodulehelt.

Praktikateemaliste küsimuste korral annab nõu ning praktikaprotsessi koordineerib Grete Lind (grete.lind@taltech.ee, õppekava praktikakuraator). 

Lõputöö

Lõpetamisega seotud tähtajad 2023/2024. õppeaasta kevadsemestril:  

1.02

lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas

5.02

lõputöö deklareerimine õpingukavas ja õpingukava esitamise lõpptähtaeg

12.-16.02

lõputöö kavandi kaitsmine/kinnitamine 

22.02

allkirjastatud lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas

22.04

lõputöö elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks (pdf-vormingus Moodle`s)

25.04-6.05

lõputööde eelkaitsmised 

6.05

lõputöö kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is

20.05

juhendajatele lõputöö kaitsmistaotluse kinnitamine ÕISis

13.05

Moodle-keskkonnas:

- lõputöö elektroonse versiooni esitamine pdf-vormingus;

- lõputöö elektroonse versiooni esitamine digiallkirjaga;

- digiallkirjaga juhendaja arvamuse esitamine;

- metaandmete tabeli tätmine.

21.05

õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg
(NB! Enne lõputöö kaitsmist peavad kõik õppetulemused ÕISis kajastuma, k.a hinnete parandamised ja õppekava väliste ainete hinded!)

22.05

lõputööde kaitsmisnimistu avaldamine

23.05

lõputööde retsensioonide laekumine (lisatakse Moodle lehele)

28.05-10.06 

lõputööde kaitsmised

06.2024   

lõpuaktus TalTech peahoone aulas

Lõputöö kaitsmisega seotud tegevused ja info asub Moodle`s kursuse lehel: Lõputööde kaitsmine (IT Kolledž)

Lõputöö koostamise veebileht.

2023/24. õppeaasta kevadsemestri lõputööde seminar (19.12.2023): salvestis, slaidid 

Programminõukoda

 • Indrek Rokk - valdkonna ekspert, nõukoja esimees
 • Margus Kaur - valdkonna ekspert
 • Reimo Lepp - valdkonna ekspert
 • Tarmo Randel - valdkonna ekspert
 • Edmund Laugasson - õppejõud
 • Toomas Lepik - õppejõud
 • Margus Laanem - üliõpilane
 • Kaspar Altmäe - üliõpilane
 • Martin Noot - üliõpilane