Tallinna Tehnikaülikool

IT süsteemide administreerimine

ProgrammijuhtSiim Vene
Programmijuhi abiNele Teearu
Õppekava kood: IAAB

Teated

Esmakursuslaste kohtumine programmijuhiga toimub  28.08.2024 kl. 13.00 ruumis ICO-316 (IT Kolledž, Raja 4c).

2024/2025. õppeaasta sügissemester:

 • Sügissemestri eelnädal esmakursuslastele - 26.-30. august
 • Semestri algus - 2. september
 • Õpingukava esitamise lõpptähtaeg - 9. september
 • Kontaktõppe perioodi lõpp - 21. detsember
 • Jõuluvaheaeg - 24. detsember-1. jaanuar
 • Eksamite sooritamise lõpptähtaeg - 22. jaanuar
 • Semestri lõpp - 26. jaanuar

2023/24. õa salvestised:

Esmakursuslaste kohtumine programmijuhiga, 30.08.2023:
salvestis
slaidid

Õpingukorraldus infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe tudengitele, 29.08.2023: salvestis, slaidid 

10 soovitust õpingute edukaks läbimiseks 

Praktika

Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb läbida enne lõputöö kaitsmist.

Täpsemalt praktika korraldusest loe teaduskonna kodulehelt.

Praktikateemaliste küsimuste korral annab nõu ning praktikaprotsessi koordineerib Grete Lind (grete.lind@taltech.ee, õppekava praktikakuraator). 

Lõputöö

Lõpetamisega seotud tähtajad 2024/2025. õppeaasta sügissemestril:  

2.-6.09
(kuupäev täpsustub)
lõputööde seminar

9.09

lõputöö deklareerimine õpingukavas (ainult sügissemestril kaitsjatele)

30.09

lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas - kavandi esitavad tudengid, kes soovivad lõputööd kaitsta sügissemestril või kevadsemestril

7.-18.10

lõputöö kavandi kaitsmine/kinnitamine - osalevad tudengid, kes soovivad lõputööd kaitsta sügissemestril või kevadsemestril

28.10

allkirjastatud lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas - esitavad tudengid, kes soovivad lõputööd kaitsta sügissemestril või kevadsemestril

2.12

lõputöö elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks (pdf-vormingus Moodle`s) - esitavad tudengid, kes kaitsevad lõputööd sügissemestril

9.-13. 12

lõputööde eelkaitsmised 

16.12

lõputöö kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is

6.01

juhendajatele lõputöö kaitsmistaotluse kinnitamine ÕISis

6.01

Moodle-keskkonnas:

- lõputöö elektroonse versiooni esitamine pdf-vormingus;

- lõputöö elektroonse versiooni esitamine digiallkirjaga;

- digiallkirjaga juhendaja arvamuse esitamine;

- metaandmete tabeli tätmine.

14.01

õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg
(NB! Enne lõputöö kaitsmist peavad kõik õppetulemused ÕISis kajastuma, k.a hinnete parandamised ja õppekava väliste ainete hinded!)

14.01

lõputööde kaitsmisnimistu avaldamine

14.01

lõputööde retsensioonide laekumine (lisatakse Moodle lehele)

21.-24.01

lõputööde kaitsmised

06.2025  

lõpuaktus TalTech peahoone aulas

Lõputöö kaitsmisega seotud tegevused ja info asub Moodle`s kursuse lehel: Lõputööde kaitsmine (IT Kolledž)

Lõputöö koostamise veebileht.

2023/24. õppeaasta kevadsemestri lõputööde seminar (19.12.2023): salvestis, slaidid 

Programminõukoda

 • Indrek Rokk - valdkonna ekspert, nõukoja esimees
 • Margus Kaur - valdkonna ekspert
 • Reimo Lepp - valdkonna ekspert
 • Tarmo Randel - valdkonna ekspert
 • Edmund Laugasson - õppejõud
 • Toomas Lepik - õppejõud
 • Margus Laanem - üliõpilane
 • Kaspar Altmäe - üliõpilane
 • Martin Noot - üliõpilane