Tallinna Tehnikaülikool

10 soovitust õpingute edukaks läbimiseks

Uurisime IT-teaduskonna tudengitelt, mis on nende soovitused esmakursuslastele, et õpingutega edukalt toime tulla ja mitte hätta jääda. Allolevad soovitused võtavad kokku kõige olulisema: 

Kaks naistudengit ja üks meestudeng istuvad raamatukogus rohelisel diivanil ja õpivad.

1. Suuna ÕISi teated e-posti aadressile, mida igapäevaselt jälgid.

Hea on vajalikku ühest kohast otsida ning sa ei jää infost ilma.

2. Jälgi igapäevaselt TalTechi e-posti VÕI suuna see isiklikule aadressile.

Sinu TalTechi e-post on ÕISi kõrval teine ametlik suhtluskanal, mille kaudu edastame sulle olulist infot (muutused õppeplaanis, õppejõdude teated, ägedad pakkumised osaleda tudengielus ja palju muud olulist). E-postile saadetud kirjade puhul eeldame, et oled selle kätte saanud ning toimetad vastavalt saadud infole. 

3. Loo e-postkastis filtrite süsteem sissetulevate kirjade haldamiseks!

Kuna e-posti aadressile võib infotulv olla suur, siis kirju sorteerimata on üsna tõenäoline, et oluline jääb märkamata. Kohanda filtreid jooksvalt vastavalt vajadusele. Näiteks filtreeri erinevad e-posti listid erinevatesse kaustadesse nagu saad seda teha ka erinevate kursuste Moodle, ÕIS, programmijuhi või programmijuhi abi teadetega. Ebaolulisena tunduv info suuna kausta “#Hiljem uurin”, nii jääb see alles ja leiad selle vajadusel otsinguga üles, kui selgub, et see siiski oli oluline. Salvesta olulised kirjad eraldi kausta nt “#Oluline info”. 

4. Loo endale veebisirvijasse õpingutega seotud veebilehtede järjehoidjate süsteem.

Lisa sinna teaduskonna tudengite ja oma õppekava alaleht, Tudengiportaali link ja kõik muu vajalik, mis aitab sind õppimisel edukas olla. 

5. Loo endale iga semestri alguses ülevaade antud semestri ainete nõuete, kohustuste ja tähtaegade kohta.

Koonda kõikide läbitavate ainete kohta info ühte kohta, et oleks pidevalt jooksev ülevaade. Kanna sinna kodutööde, arvestuste, eksamite nõuded, tähtajad, lingid aine materjalidele, salvestustele, aga ka näiteks see, mil moel ja mis kanalis õppejõuga kontakti saab. Ole helde ja jaga seda infot ka kaasõppijatega, kes ei ole nii süsteemsed. 

6. Kasuta tudengiportaali!

Paremal äärel otsi välja ja salvesta tudengiportaalis endale olulised kontaktid. Kindlasti võiks nende hulgas olla sinu õppekava programmijuht ja programmijuhi abi - nemad aitavad sind raskustest üle saada. 

7. Suhtle kursusekaaslastega!

Ole oma kursusekaaslastega ühises infoväljas. Sa ei pea olema aktiivne, aga ära jää sellest infovoost kõrvale. Selleks leia üles kursuse infokanal nt. Teamsis või mõnes jututoas. Koos õppimine ja infovahetus on eduka õppimise üks alustalasid!

8. Küsi abi ja nõu enne, kui on liiga hilja.

Oleme sinu jaoks olemas! Soovitame alustada oma õppetööalase probleemi lahendamist tudengi tugiportaalist. Tudengiportaalis saad ülevaate oma esitatud taotlustest, nende olekust ja seotud küsimustest/kommentaaridest. Loomulikult võid küsida nõu ka programmijuhilt, programmijuhi abilt, dekanaadi õppekonsultantidelt, tuutorilt, nõustamiskeskusest. Pöörduda võid kõigi poole ja aitame leida parima abilise, kes aitab sul leida lahendused. Pöördudes lisa alati oma täisnimi ja üliõpilaskood! Näiteks lisa see oma e-maili signatuuriks. 

9. Tee endale selgeks ülikoolis õppimise põhireeglid.

Kõige olulisem on mõista õppekoormuse nõudeid, teada akadeemilise kalendri tähtaegu ja akadeemilise eetika põhimõtteid. Nende mitte teadmine ja mõistmine võib tekitada väljakutseid, mille lahendamise edasilükkamine võib sulle tekitada näiteks finantskohustuse õppevõlgnevuse likvideerimiseks. Infot IT-teaduskonna õppekorralduse kohta ja lisamaterjale leiad siit.

10. Alusta õppimist kohe! Ole JOOKSVALT kodutöödega järje peal ja hajuta õppimine nädala peale laiali. 

Õpi teiste vigadest! Õpingute katkestamise kõige sagedasem põhjus esimesel kursuse sügisel on tunne, et ülikoolis iseseisvalt õppimine on keeruline, kõike on liiga palju või vahel ka kahtlus, kas valitud eriala kõik õppeained vastavad 100% õppija ootustele. Tegemist on normaalse tundega, kuna ülikooliõpingutega alustamine on suur muutus, millega kohanemine võtab aega.

Edukaimad kohanejad leiavad omale  kaastudengid, kellega koos õppida ja kasutavad vajadusel tudengiabi teenuseid. Eriala muutub huvitavamaks iga läbitud aastaga, kuna kujunevad üha paremad oskused omandatud teadmisi konteksti panna, reaalselt rakendada ja saavutada seeläbi eduelamusi. Kui tunned, et jääd ikkagi hätta, siis ära löö käega, vaid aruta olukord läbi õppejõudude ja programmijuhiga. Koos leiame parima lahenduse ja arutame lahti kõik sasipuntrad.

Soovime sulle õpinguteks jõudu ja edu!