Tallinna Tehnikaülikool

Teated

Programmijuhi Meelis Antoi vastuvõtuaeg 2023/24. õa sügissemestril: 
esmaspäeviti kell 9.00-11.00 TalTech IT Kolledžis (Raja 4c, Tallinn) 5. korrusel ruumis 512 (telefon 59 066 142). 
Õppejõudude kontaktinformatsiooni leiad siit või kasutades otsingut

2023/24. ÕPPEAASTA  SÜGISSEMESTRI INFO ESMAKURSUSLASTELE: 

* Õpingukorraldus infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe tudengitele, 29.08.2023: salvestis, slaidid 
* Kohtumine programmijuhiga, 31.08.2023: salvestisslaidid

10 soovitust õpingute edukaks läbimiseks 

Videojuhend ÕIS-is õppeainete deklareerimise kohta (3 min)  
 

Sessioonõpe

2023/2024 SÜGISSEMESTER 

8. - 10. september 
22. - 24. september 
6. - 8. oktoober 
20. - 22. oktoober 
3. - 5. november   
17. - 19. november 
1. - 3. detsember  
15. - 17. detsember 

2023/2024 KEVADSEMESTER 

2. - 4. veebruar 
16. - 18. veebruar 
1. - 3. märts 
15. - 17. märts 
29. - 31. märts 
12. - 14. aprill 
26. - 28. aprill 
10. - 12. mai 

Praktika

Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb läbida enne lõputöö kaitsmist. Praktika korraldusest loe täpsemalt teaduskonna kodulehelt.

Praktikateemaliste küsimuste korral annab nõu ning praktikaprotsessi koordineerib Grete Lind, õppekava praktikakuraator. 

Lõputöö

Lõpetamisega seotud tähtajad 2023/24. õppeaasta kevadsemestril: 

19. detsember  lõputööde seminar kevadsemestril lõpetajatele: salvestis, slaidid 
1. veebruar  lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas
5. veebruar  lõputöö deklareerimine õpingukavas, õpingukava esitamise tähtaeg 
12. - 16. veebruar  lõputöö kavandi kaitsmine/kinnitamine 
22. veebruar  tudengi ja juhendaja digitaalselt allkirjastatud lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas 
22. aprill  lõputöö elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks pdf-vormingus Moodle-keskkonnas 
25. aprill - 6. mai  lõputööde eelkaitsmised 
6. mai  lõputöö kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is 
13. mai 

Moodle-keskkonnas:
- lõputöö elektroonse versiooni esitamine nii digitaalselt allkirjastatult kui ka eraldi pdf-vormingus; 
- juhendaja arvamuse esitamine digitaalselt allkirjastatult; 
- metaandmete tabeli täitmine 

20. mai  juhendajatele lõputöö kaitsmistaotluse kinnitamine ÕIS-is 
21. mai  õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg 
NB! Enne lõputöö kaitsmist peavad kõik tulemused kajastuma ÕISis, k.a hinnete parandamised ja õppekavaväliste ainete hinded! 
22. mai  lõputööde kaitsmisnimistu avaldamine 
23. mai  lõputööde retsensioonide laekumine 
28. mai - 10. juuni  lõputööde kaitsmised 
juuni 2024  pidulik lõpuaktus ülikooli peahoone aulas 

Lõputöö koostamine ja kaitsmine IT Kolledžiga seonduvatel õppekavadel 

Teaduskonna veebileht - lõpetajale 

Programminõukoda

  • Raul Pärnsalu - valdkonna ekspert, nõukoja esimees
  • Aho Augasmägi - valdkonna ekspert
  • Kuno Peek - valdkonna ekspert 
  • Andres Käver - õppejõud 
  • Ago Luberg - õppejõud 
  • Jaanus Pöial - õppejõud 
  • Jan Erik Alliksaar - üliõpilane  
  • Marko Rillo - üliõpilane