Tallinna Tehnikaülikool

Teated

Esmakursuslaste kohtumine programmijuhiga: 29. august 2024 kl 13.00 IT Kolledžis ruumis ICO-314. 

Programmijuhi Meelis Antoi vastuvõtuaeg 2023/24. õa sügis- ja kevadsemestril: 
esmaspäeviti kell 9.00-11.00 TalTech IT Kolledžis (Raja 4c, Tallinn) 5. korrusel ruumis 512 (telefon 59 066 142). 
Õppejõudude kontaktinformatsiooni leiad siit või kasutades otsingut

2023/24. ÕPPEAASTA  SÜGISSEMESTRI INFO ESMAKURSUSLASTELE: 

* Õpingukorraldus infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe tudengitele, 29.08.2023: salvestis, slaidid 
* Kohtumine programmijuhiga, 31.08.2023: salvestisslaidid

10 soovitust õpingute edukaks läbimiseks 

Videojuhend ÕIS-is õppeainete deklareerimise kohta (3 min)  
 

Sessioonõpe

2024/2025 SÜGISSEMESTER 

6. - 8. september 
20. - 22. september 
4. - 6. oktoober 
18. - 20. oktoober 
1. - 3. november   
15. - 17. november 
29. november - 1. detsember  
13. - 15. detsember 

Praktika

Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb läbida enne lõputöö kaitsmist. Praktika korraldusest loe täpsemalt teaduskonna kodulehelt.

Praktikateemaliste küsimuste korral annab nõu ning praktikaprotsessi koordineerib Grete Lind, õppekava praktikakuraator. 

Lõputöö

Lõpetamisega seotud tähtajad 2024/25. õppeaasta sügissemestril: 

2. - 6. september 
(kuupäev täpsustub)
lõputööde seminar sügis- ja kevadsemestril lõputöö kaitsjatele 
9. september  lõputöö deklareerimine õpingukavas sügissemestril lõputöö kaitsjatele 
30. september  lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas
NB! Kavandi esitavad nii sügis- kui kevadsemestril lõputööd kaitsta plaanivad tudengid! 
7. - 18. oktoober lõputöö kavandi kaitsmine/kinnitamine nii sügis- kui kevadsemestril lõputöö kaitsjatele 
28. oktoober   tudengi ja juhendaja digitaalselt allkirjastatud lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas
(nii sügis- kui kevadsemestril lõputöö kaitsjatele) 
2. detsember  lõputöö elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks pdf-vormingus Moodle-keskkonnas
(sügissemestril lõputöö kaitsjatele)  
9. - 13. detsember       lõputööde eelkaitsmised 
16. detsember  lõputöö kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is 
6. jaanuar  

Moodle-keskkonnas:
- lõputöö elektroonse versiooni esitamine nii digitaalselt allkirjastatult kui ka eraldi pdf-vormingus; 
- juhendaja arvamuse esitamine digitaalselt allkirjastatult; 
- metaandmete tabeli täitmine 

6. jaanuar  juhendajatele lõputöö kaitsmistaotluse kinnitamine ÕIS-is 
14. jaanuar  õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg 
NB! Enne lõputöö kaitsmist peavad kõik tulemused kajastuma ÕISis, k.a hinnete parandamised
ja õppekavaväliste ainete hinded!
 
14. jaanuar  lõputööde kaitsmisnimistu avaldamine 
14. jaanuar  lõputööde retsensioonide laekumine 
21. - 24. jaanuar  lõputööde kaitsmised 
juuni 2025  pidulik lõpuaktus ülikooli peahoone aulas 

Lõpetamisega seotud tähtajad 2024/25. õppeaasta kevadsemestril: 

10. veebruar  lõputöö deklareerimine õpingukavas kevadsemestril lõputöö kaitsjatele 
21. aprill  lõputöö elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks pdf-vormingus Moodle-keskkonnas
(kevadsemestril lõputöö kaitsjatele)  
28. aprill - 9. mai        lõputööde eelkaitsmised 
12. mai  lõputöö kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is 
14. mai 

Moodle-keskkonnas:
- lõputöö elektroonse versiooni esitamine nii digitaalselt allkirjastatult kui ka eraldi pdf-vormingus; 
- juhendaja arvamuse esitamine digitaalselt allkirjastatult; 
- metaandmete tabeli täitmine 

20. mai  õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg 
NB! Enne lõputöö kaitsmist peavad kõik tulemused kajastuma ÕISis, k.a hinnete parandamised
ja õppekavaväliste ainete hinded!
 
21. mai   lõputööde kaitsmisnimistu avaldamine 
21. mai  lõputööde retsensioonide laekumine 
23. mai  juhendajatele lõputöö kaitsmistaotluse kinnitamine ÕIS-is 
27. mai - 13. juuni  lõputööde kaitsmised 
juuni 2025  pidulik lõpuaktus ülikooli peahoone aulas 

2023/24. õa lõputööde seminar kevadsemestril lõpetajatele: salvestis, slaidid 

Lõputöö koostamine ja kaitsmine IT Kolledžiga seonduvatel õppekavadel 

Teaduskonna veebileht - lõpetajale 

Programminõukoda

  • Raul Pärnsalu - valdkonna ekspert, nõukoja esimees
  • Aho Augasmägi - valdkonna ekspert
  • Kuno Peek - valdkonna ekspert 
  • Andres Käver - õppejõud 
  • Ago Luberg - õppejõud 
  • Jaanus Pöial - õppejõud 
  • Jan Erik Alliksaar - üliõpilane  
  • Marko Rillo - üliõpilane