Tallinna Tehnikaülikool

Dekanaat

Dekanaat on teaduskonna tugistruktuur, mis

  • nõustab üliõpilasi ja õppejõudusid õppetöö korralduse alal
  • peab teaduskonna üliõpilaste registrit (ÕIS)
  • korraldab teaduskonda kuuluvate üliõpilaste õpitulemuste arvestamist
  • valmistab ette korraldused ja käskkirjad üliõpilaste kohta
  • annab tõendeid õppimise kohta
  • tegeleb õppeteenustasude arvestamisega
  • tegeleb stipendiumite määramisega
  • nõustab VÕTA küsimustes
  • vahendab teavet teaduskonna ja tema struktuuriüksuste ning teiste TalTech struktuuriüksuste vahel

Dekanaat on esimene koht, kuhu üliõpilased saavad õppekorralduslike probleemidega pöörduda.

Tudengitel on võimalik dekanaadi poole pöörduda läbi TalTech tugiportaali.
Pöördumise esitamiseks tuleb tugiportaali UNI-IDga sisse logida.
Tudengiportaalis saate ülevaate enda poolt esitatud taotlustest, nende olekust ja seotud küsimustest/kommentaaridest.

Tugiportaali kaudu saab esitada järgmised pöördumised: tõendi taotlemine, avaldused (õppekulude hüvitamisest vabastamiseks, nime muutmiseks, arvete tasumiseks osamaksetena), erinevad küsimused (VÕTA, õppekoormus/õppekava täitmine, lõpetamine, õppekava vahetamine, immatrikuleerimine avatud ülikoolist, muu küsimus).

Üldkontakt
620 3528
i@taltech.ee
Akadeemia tee 15A, ruum ICT-120