Tallinna Tehnikaülikool

Teated

Soovist tulla konsultatsioonile programmijuhiga esmaspäeviti, palun teata e-maili teel programmijuhi abile Siiri Taveterile
Õppejõuga vastuvõtuaja kokkuleppimiseks kontakteeru e-maili teel õppejõuga. Kontaktinformatsiooni leiad kasutades TalTechi veebi otsingut. 

Palun tutvuge ülikoolis kehtivate õppekorralduslike reeglitega siin. Oluline on tähelepanu pöörata tingimustele, mille korral toimub eksmatrikuleerimine (nt. kui õpingute 1. semestril ei sooritata vähemalt 15 EAP, siia ei kuulu VÕTAga sooritused või õppeaasta lõpuks on osakoormuse nõue täitmata).

Õpingute eest tasumist reguleerib Õppekorralduseeskiri e ÕKE § 11. Õppekulude hüvitamine tasuta õppes õppivatel üliõpilastel. 

Alates 2023/24 õa sügissemestrist nõutakse lõputöö deklareerimist õpingukavas. Täpsem info ÕKE § 16 (4).

Kevadsemester 2024

Ülikoolis kehtivatest Covid-19 olukorraga reeglitest saab lugeda siit.

Soovitus on kontrollida kogu tunniplaani semestri 1 -2 nädala lõpul, kuna midagi võib muutuda. 

Küsimuste ja probleemide korral kirjutada Siiri Taveterile

Praktika

Informaatika eriala lõpetanud leiavad töö nt tarkvarafirmades, asutuste ja ettevõtete infotehnoloogia osakondades tarkvaraarendajatena (software developer), süsteemiarhitektidena (system architects), õppejõududena (lecturers), konsultantidena (consultants) jne. Praktikakoha valimisel võid nimetatud valdkondi silmas pidada. 

Viimase IAPM õppekava versiooni järgi õppivatel tudengitel (sisseastumisaasta alates 2018) on võimalik läbida 6 EAP-ne erialapraktika õppeaine koodiga ITI8760.  Palun lugege rohkem infot Moodlest, kursuse IVS*/IAP* internships and practical training (2023/2024) alt. 

Õpetamispraktika ITI8750 sooritamiseks on vaja eelnevalt leida kursus, kus soovite kaasa aidata, rääkida läbi kursust läbi viiva õppejõuga ning informeerida informaatika õppekava programmijuhi abi Siiri Taveteri, kes loob vastava aine-õppejõu paari.  Kursus, milles oma õpetamispraktikat teha (kui see pole informaatika õppekavadesse kuuluv aine), tuleks eelnevalt kooskõlastada programmijuhiga. 

Praktikaaineid ITI8760 ja ITI8750 ei lisata õpingukavasse. Nende kohta tuleb esitada praktikaavaldus läbi ÕISi vähemalt enne praktika kaitsmist.

Erialapraktika sooritamiseks:

Praktika kuraator on nõuandja, kes soovitab vajadusel praktikakohti ning selgitab nõudeid praktikakohale. Praktika kuraatorid informaatika magistriõppekaval on Tõnu Näks.

Lõputöö

Info lõpetajale:

Lõputööle avalikustamise piirangu kehtestamiseks taotluse esitamine

Infotehnoloogia teaduskonnas on lõputööde kaitsmised reeglina avalikud, kinnine kaitsmine on lubatud vaid erandjuhul.
Infot lõputööle avalikustamise piirangu taotlemiseks leiate siit.

Veel lisainfot:

 • Lõputöö kinnisele kaitsmisele lubamisel ei tule tudengil lihtlitsentsi esitada (tudeng esitab taotluse lihtlitsentsi asemel, lisades märke, millega annab loa lühikokkuvõtte avalikustamiseks).
 • Keskkonda https://moodle.taltech.ee/ esitatakse: metaandmed, rahuldatud taotlus kinnise kaitsmise kohta ning lõputöö lühikokkuvõte, mis kuulub avalikustamisele.
 • Kinnisele kaitsmisele lubatud töid ei laeta üles keskkonda https://moodle.taltech.ee/ vaid saadetakse programmijuhi abi Siiri Taveter e-mailile.
 • Alates 2023/24 sügissemestrist tuleb lõputöö ka ÕISis deklareerida

Tähtajad magistritöö kaitsjatele kevadel 2024:

7. veebruariks - esitada lõputöö deklaratsioon ÕISis

12. veebruar - magistritöö ülesandepüstituse (milles on kirjas esialgne töö pealkiri ja juhendaja nimi) esitamise tähtaeg Moodles

14. märts - lõputöö seminar ruumis ICT-411 kell 16:00, kus tutvustatakse hindamiskriteeriume ja on võimalik esitada küsimusi lõputöö kohta.

14. aprill - magistritöö 1. versiooni esitamine Moodlesse.

24.-26. aprill - proovikaitsmine (konkreetne aeg sõltub esitatud tööde arvust ja oma juhendajale sobivast ajaaknast)

6. mai - kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕISis.   (Kaitsmistaotluses peab olema töö pealkiri korrektselt kirjas, sest kaitsmistaotluselt läheb see otse diplomile).

12. mai - magistritöö elektroonilise versiooni (PDF)  ja metaandmete (elektrooniline vorm) esitamise tähtaeg Moodlesse.

31. mai ja 3.-4. juuni  - magistritööde kaitsmised (päevade arv sõltub esitatud tööde arvust, pigem 3.-4. juuni)

Informaatika magistritööde näited õpiradade kaupa

Kontakt

Programminõukoda

 • Priit Potter - valdkonna ekspert, nõukoja esimees,
 • Kristjan Kuhi - valdkonna ekspert,
 • Jaanus Kivistik - valdkonna ekspert,
 • Ago Luberg - õppejõud,
 • Sven Nõmm - õppejõud,
 • Tanel Tammet - õppejõud,
 • Jaak Kütt – tudeng,
 • Annemari Riisimäe - tudeng,
 • Anton Osvald Kuusk - tudeng.