Tallinna Tehnikaülikool

Teated

Soovist tulla konsultatsioonile programmijuhiga esmaspäeviti, palun teata e-maili teel programmijuhi abile Siiri Taveterile
Õppejõuga vastuvõtuaja kokkuleppimiseks kontakteeru e-maili teel õppejõuga. Kontaktinformatsiooni leiad kasutades TalTechi veebi otsingut. 

Palun tutvuge ülikoolis kehtivate õppekorralduslike reeglitega siin. Oluline on tähelepanu pöörata tingimustele, mille korral toimub eksmatrikuleerimine (nt. kui õpingute 1. semestril ei sooritata vähemalt 15 EAP, siia ei kuulu VÕTAga sooritused või õppeaasta lõpuks on osakoormuse nõue täitmata).

Õpingute eest tasumist reguleerib Õppekorralduseeskiri e ÕKE § 11. Õppekulude hüvitamine tasuta õppes õppivatel üliõpilastel. 

Alates 2023/24 õa sügissemestrist nõutakse lõputöö deklareerimist õpingukavas. Täpsem info ÕKE § 16 (4).

Sügissemester 2023

Ülikoolis kehtivatest Covid-19 olukorraga reeglitest saab lugeda siit.

Sügissemestril 2023  tulevad õpetamisele allolevad õppeained:

 • ITB8832 Matemaatika arvutiteaduses. 
 • ITC8240 Krüptograafia. 
 • ITI8730 Andmekaeve
 • IDU1550 Tarkvara arhidektuur ja disain.  
 • ITS8020 Süsteemprogrammeerimine.
 • ITT8060 Programmeerimise erikursus.
 • ITX8300 Õpingute kavandamise seminar. 
 • ITI0210 Tehisintellekti ja masinõppe alused.  
 • IAS0220 Robotite juhtimine ja tarkvara.     
 • ITX8302  Magistriseminar II. 
 • ITI0211 Loogiline programmeerimine. 
 • ITI0207 Andmebaasid II. 
 • ITS8035 Kõnetöötlus inimeses ja arvutis. 
 • ITB8802 Täppismeetodid otsuste vastuvõtmisel. 
 • ITB8826 Tarkvara protsessid ja kvaliteet
 • ITS8080 Andmeteadus energeetikas. UUS valikaine!
 • ITC8290 Krüptograafia eriteemad.
 • ITB8740 Tarkvaraarenduse meeskonnaprojekt
 • ITB8201 Nutilepingud ja detsentraliseeritud rahandus plokiahelas-- UUS aine, mis sobib vabaõppe moodulisse

Soovitus on kontrollida kogu tunniplaani semestri 1 -2 nädala lõpul, kuna midagi võib muutuda. 

Küsimuste ja probleemide korral kirjutada Siiri Taveterile

Praktika

Informaatika eriala lõpetanud leiavad töö nt tarkvarafirmades, asutuste ja ettevõtete infotehnoloogia osakondades tarkvaraarendajatena (software developer), süsteemiarhitektidena (system architects), õppejõududena (lecturers), konsultantidena (consultants) jne. Praktikakoha valimisel võid nimetatud valdkondi silmas pidada. 

Viimase IAPM õppekava versiooni järgi õppivatel tudengitel (sisseastumisaasta alates 2018) on võimalik läbida 6 EAP-ne erialapraktika õppeaine koodiga ITI8760.  Palun lugege rohkem infot Moodlest, kursuse IVS*/IAP* internships and practical training (2023/2024) alt. 

Õpetamispraktika ITI8750 sooritamiseks on vaja eelnevalt leida kursus, kus soovite kaasa aidata, rääkida läbi kursust läbi viiva õppejõuga ning informeerida informaatika õppekava programmijuhi abi Siiri Taveteri, kes loob vastava aine-õppejõu paari.  Kursus, milles oma õpetamispraktikat teha (kui see pole informaatika õppekavadesse kuuluv aine), tuleks eelnevalt kooskõlastada programmijuhiga. 

Praktikaaineid ITI8760 ja ITI8750 ei lisata õpingukavasse. Nende kohta tuleb esitada praktikaavaldus läbi ÕISi vähemalt enne praktika kaitsmist.

Erialapraktika sooritamiseks:

Praktika kuraator on nõuandja, kes soovitab vajadusel praktikakohti ning selgitab nõudeid praktikakohale. Praktika kuraatorid informaatika magistriõppekaval on Tõnu Näks.

Lõputöö

Info lõpetajale:

Lõputööle avalikustamise piirangu kehtestamiseks taotluse esitamine

Infotehnoloogia teaduskonnas on lõputööde kaitsmised reeglina avalikud, kinnine kaitsmine on lubatud vaid erandjuhul.
Infot lõputööle avalikustamise piirangu taotlemiseks leiate siit.

Veel lisainfot:

 • Lõputöö kinnisele kaitsmisele lubamisel ei tule tudengil lihtlitsentsi esitada (tudeng esitab taotluse lihtlitsentsi asemel, lisades märke, millega annab loa lühikokkuvõtte avalikustamiseks).
 • Keskkonda https://moodle.taltech.ee/ esitatakse: metaandmed, rahuldatud taotlus kinnise kaitsmise kohta ning lõputöö lühikokkuvõte, mis kuulub avalikustamisele.
 • Kinnisele kaitsmisele lubatud töid ei laeta üles keskkonda https://moodle.taltech.ee/ vaid saadetakse programmijuhi abi Siiri Taveter e-mailile.
 • Alates 2023/24 sügissemestrist tuleb lõputöö ka ÕISis deklareerida

Tähtajad magistritöö kaitsjatele jaanuaris 2024:

2. oktoober 2023- magistritöö ülesandepüstituse ja kaitsmiskavatsuse esitamise tähtaeg moodles 

13. november 2023- magistritöö esitamine eelretsenseerimiseks (soovi korral)

18. detsember 2023- kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕISis.

3. jaanuar 2024- magistritöö elektroonilise versiooni (PDF)  ja metaandmete (elektrooniline vorm) esitamise tähtaeg moodle keskkonnas.

jaanuari  3. nädalal 2024- magistritööde kaitsmised 

Informaatika magistritööde näited õpiradade kaupa

Kontakt

Programminõukoda

 • Priit Potter - valdkonna ekspert, nõukoja esimees,
 • Kristjan Kuhi - valdkonna ekspert
 • Jaanus Kivistik - valdkonna ekspert
 • Ago Luberg - õppejõud
 • Sven Nõmm - õppejõud
 • Tanel Tammet - õppejõud
 • ........ – üliõpilane