Tallinna Tehnikaülikool

Infosüsteemide analüüs ja kavandamine

Programmijuht: Paul Leis
Programmijuhi abi: Nele Teearu
Õppekava kood: IAAM

Teated

2023/2024. õppeaasta kevadsemester:

 • Semestri algus - 29. jaanuar
 • Õpingukava esitamise lõpptähtaeg - 5. veebruar
 • Kontaktõppe perioodi lõpp - 19. mai
 • Eksamite sooritamise lõpptähtaeg - 7. juuni
 • Semestri lõpp - 12. juuni


Programmijuhi infotund esmakursuslastele, 31.08.2023:

salvestis

slaidid - kohtumine programmijuhiga

slaidid - õpingukorraldus

Õppeained

Kohustuslikud ained:   
ICM0005   Andmebaasid
TMJ3300   Ettevõtlus ja äri planeerimine
ICM0019    Ettevõtte arhitektuuri eriseminar
ICM0007    Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine
ICM0016    Infosüsteemide projektid ja portfellid
ICM0011     IT arhitektuur
ICM0032    IT valitsemine ja juhtimine
ICM0029   Praktika
ICM0008   Tarkvaratehnika
ICM0006   Äriinfo modelleerimine
ICM0015    Äriprotsesside haldamine
   
Valikained:   
ICM0031   Andmeanalüüs
ICM0004  Andmestruktuurid
EPX5020  Ehitatud keskkonna iduettevõtlus
ICM0012   IT süsteemide tugi ja korraldus ettevõttes
ICM0009   Kasutajaliideste ja rakenduste disain
ICM0018   Küberturbe arhitektuur
ICM0033   Masinõppe alused
ICM0014    Mikroteenused ja konteinerarhitektuur
ICM0002   Programmeerimise algkursus
TMJ0190   Start-up ettevõtlus
ICM0023   Süsteemse käsitluse alused

Õppekava Infosüsteemide analüüs ja kavandamine (IAAM17/24)

Praktika

Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb läbida enne lõputöö kaitsmist. Loe praktika korralduse kohta täpsemalt siit.

Praktikateemaliste küsimuste korral annab nõu ning praktikaprotsessi koordineerib IAAM õppekaval programmijuhi abi Nele Teearu.

Lõputöö

Lõpetamisega seotud tähtajad 2023/2024. õppeaasta kevadsemestril:

 • 1. detsember - magistritöö ülesande püstituse esitamise tähtaeg; esitada nõutud vormil Moodle keskkonnas
 • 5. veebruar - magistritöö deklareerimine õpingukavas ja õpingukava esitamise tähtaeg ÕIS-is
 • 8.-12. aprill - eelkaitsmised, rentsensendi määramine
 • 6. mai - magistritöö kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is.
  Taotluse peab ÕISis kinnitama ka juhendaja hiljemalt 20. maiks.
 • 16. mai - Moodle keskkonnas:
  1) esitada magistritöö elektrooniline versioon:
  - digitaalselt allkirjastatult;
  - .pdf-vormingus;
  2) täita metaandmete tabel.
 • 23. mai - Moodle keskkonnas esitada:
  1) digitaalselt allkirjastatud retsensioon;
  2) digitaalselt allkirjastatud juhendaja(te) arvamuse(d).
  Mitme juhendaja (põhijuhendaja ja kaasjuhendaja) korral peab arvamuse kirjutama põhijuhendaja. Soovi korral võivad arvamuse kirjutada nii juhendaja kui kaasjuhendaja.
 • 27. mai.-4. juuni - magistritööde kaitsmised
 • juuni 2024 - lõpuaktus ülikooli peahoone aulas
   

Magistritööde kaitsmisega seonduvad tegevused ja info asub Moodle`s magistritööde veebilehel.

Magistritöö seminar - slaidid ja videosalvestus asuvad Moodle`s magistritööde veebilehel.

Programminõukoda

 • Kristjan-Hans Sillmann - valdkonna ekspert, nõukoja esimees
 • Agu Leinfeld - valdkonna ekspert
 • Alari Krist - valdkonna ekspert
 • Margus Püüa - valdkonna ekspert
 • Priit Raspel - valdkonna ekspert
 • Tiit Vapper - valdkonna ekspert
 • Fred Viidul - valdkonna ekspert
 • Gunnar Piho - õppejõud
 • Tarmo Robal - õppejõud
 • Guido Leibur - õppejõud
 • Mait Tafenau - üliõpilane
 • Valdo Hälvin - üliõpilane
 • Mihkel Viks - üliõpilane