Tallinna Tehnikaülikool

Pakkumised IT-teaduskonna tudengitele

Siit tabelist leiate hetkel aktiivsed pakkumised. Tähtajata pakkumisi hoiame kodulehel reeglina kuu-kaks, aga tuleb arvestada, et tähtajatute pakkumiste puhul sobiva kandidaadi leidmisel positsioon täidetakse ning juhul, kui tööandja pole teaduskonda sellest informeerinud, võivad vanemad pakkumised olla mitteaktiivsed. 

This table shows the currently active offers. Open-ended vacancies are usually kept on the website for a month or two, but please note that open-ended vacancies will be filled as soon as a suitable candidate is found, and older vacancies may be inactive if the employer has not informed the School of IT.

Ettevõte/Company

Pakkumine/Offer Tähtaeg/Deadline
Gunvor Services .NET Developer Intern
Keskkriminaalpolitsei Küberkuritegude büroo (4 positsiooni) ASAP
The European Space Agency ESA Student Internship Programme ASAP
The European Union Agency for the Space Programme  Traineeship Programmes ASAP

Siit tabelist leiate tööandjaid, kes on teaduskonnale teada andnud, et tudengid võivad nende poole aastaringselt praktikahuvi korral pöörduda või on tööandjate tööjõuvajadus pidev ning nende kodulehelt leiab alati uusi pakkumisi. 

The table below shows employers who have informed the School of IT that students can contact them for internships throughout the year, or employers who have an ongoing need for staff and whose website always has new offers.

Tööandja/Employer Info
Informatics Europe Opportunity to add your CV to an international database! 
Acty.ee Acty.ee laieneb ja otsib mitmeid uusi inimesi, vaata pakkumisi siit.
Artec Design Kandideerimiseks avatud töö- ja praktikapakkumised
Comodule Pakume põnevaid väljakutseid! Vaata meie tööpakkumisi ja kandideeri!
Dpointgroup www.dpointgroup.com is searching for interns in Web Development and in Programming department in Barcelona
Finestmedia Karjäärileht
FleetComplete Lisame jooksvalt uusi pakkumisi, tule ja tutvu!
K-space Local hackerspace offering internship options
Kühne + Nagel Pakkumiste leht
Lumav Commerce Otsime oma meeskonda praktikante! Javascript-PWA arendus & PHP
Malwarebytes Töö- ja praktikapakkumised Malwarebytes meeskonnas!
MindTitan We’re offering you an opportunity to get a glimpse into the AI and machine learning industry while working on fascinating projects. Our offers!
Nordic Jobs Worldwide Connecting the most exciting jobs in the world with the best talent from the Nordic region.
Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) Aktiivsed pakkumised.
Solita Kandideerimiseks avatud töö- ja praktikapakkumised
Starship Technologies Open positions
vDisain

Pakume tudengitele ja lõpetanutele IT praktikakohti. Anname tudengitele võimaluse osaleda päris projektides ja luua lahendusi, mida päriselt kasutatakse. Huvi korral saata email enda tutvustuse ja kogemuste kirjeldusega aadressile info@vdisain.ee

Viimsi Vallavalitsus

Hea IT tudeng! Tule IT praktikale edumeelsesse ja väärtusi loovasse valda!
Wisercat Avatud tööpakkumised/Open positions

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) ja Eesti Elektroonikatööstuse Liit (EETL) on loonud meililistid, mille kaudu saab IT-teaduskond edastada liidu liikmetele teaduskonna tudengite praktikataotlusi. Taotlusi listidesse ei saa edastada tudengid otse, need edastab listi teaduskonna administratiivjuht Liisi Ilu (liisi.ilu@taltech.ee). 

Praktikakoha taotlemine ITLi ja EETLi meililistide kaudu:

  • täida ITLi ja/või EETLi praktikakoha taotlemise vorm kas eesti ja/või inglise keeles;
  • edasta täidetud vorm oma õppekava praktika kuraatorile, kes selle üle vaatab ja heaks kiidab (õppekava kuraatori kontaktid leiad oma õppekava veebilehelt või ÕISist, praktikaaine kirjeldusest);
  • palu praktikakuraatoril edastada heakskiidetud taotlus Liisi Ilule (liisi.ilu@taltech.ee), kes saadab selle listi;
  • praktikakoha olemasolul võtab tööandja Sinuga ise ühendust.

Koostööprojektide koordinaator koondab esitatud taotlused kokku ning edastab ITLi ja EETLi meililisti paar korda kuus. 

NB!

  • Taotlust koostades mõtle sisu hoolega läbi ja pööra tähelepanu vormistusele. Lisa kindlasti oma CV/link LinkedIn profiilile vmt, mis annab hea ja kiire ülevaate tööandjale Sinu pädevustest ja ootustest. Taotlus jõuab üldjuhul liidu liikmete personalitöötajateni, kes võtavad Sinuga ühendust tõenäolisemalt, kui Sinu võimekusest ning soovidest on võimalik kiiresti ja selgelt ülevaade saada. 
  • Taotluse edastamine meililistidesse ei garanteeri praktikakohta. 

Taotluse vorm ITLi meililisti EST, ENG

Taotluse vorm EETLi meililisti EST, ENG

Pakkumiste edastamine ja kuvamine

Pakkumiste edastamiseks palun saatke pakkumine eelistatud lingina või failina aadressile: liisi.ilu@taltech.ee. 

Juhul, kui pole teisiti kokku lepitud, hoiame tähtajata pakkumisi kodulehel kuu aega. Oleme tänulikud, kui tähtajata pakkumiste puhul annate meile tagasisidet, kui olete sobiva kandidaadi leidnud ning võime pakkumise kodulehelt eemaldada.

Kuvame siin lehel ainult IT-teaduskonna tudengitele sobivaid erialaseid pakkumisi.
Lisaks asuvad IT-teaduskonna tudengite peamistes õppehoonetes (Akadeemia tee 15A, Raja 4C) stendid, kuhu võib lisada väljaprinditud kujul pakkumisi (kuni A3 suuruses).

Pakkumised, mis ei ole suunatud IT-tudengitele või on suunatud täiendavalt ka teiste teaduskondade tudengitele, soovitame edastada praktika@taltech.ee aadressile (ülikooli Nõustamiskeskus, kes haldab keskset pakkumiste Facebooki kanalit).

Praktikapakkumised

Õppekavakohaste praktikate korral eeldame, et tööandja annab ennekõike tudengile võimaluse rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi ja oskusi erialases töös. Tudengi vastutus on enne praktikale siirdumist veenduda (vajadusel oma õppekava praktikakuraatoriga kooskõlastades), kas pakutav praktika töölaud on sobilik vastaval õppekaval praktika läbimiseks.

Lisaks on oluline, et praktikaperioodi kestel on tudengile tööandja poolt tagatud erialase juhendaja olemasolu, kes toetab tudengit perioodi kestel, annab jooksvat tagasisidet ning perioodi lõpus annab omapoolse hinnangu tudengi sooritusele.

Tööpakkumised

Oleme avatud kuvama siin lehel teaduskonna tudengitele erialaseid tööpakkumisi. Palume aga tööandjatel arvestada, et kandideerijad on tasemeõppes õppivad tudengid ning seega eeldame, et tööandjad on avatud paindlike lahenduste leidmisele, mis võimaldavad tudengitel paralleelselt töökohustustele osaleda ka õppetöös, mille kohaselt tudengid saavad vajadusel omandatud kogemuse baasil kaitsta praktika ning võimalusel ja vajadusel on tööandjad valmis pakkuma tudengitele lõputöö teemasid sh kaasjuhendama tudengeid töö elluviimisel (akadeemiline lõputöö juhendaja määratakse ülikooli poolt). 

Küsimuste ja täiendavate koostööideede korral võtke julgelt ühendust Liisi Iluga (liisi.ilu@taltech.ee).