Tallinna Tehnikaülikool

Coursera

Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskond sõlmis 2023. aasta jaanuaris õppeplatvorm Courseraga  500 kasutajalitsentsiga kaheaastase lepingu. See tähendab, et ühe litsentsi kasutaja võib võtta piiramatu hulga kursuseid. Need on mõeldud immatrikuleeritud tudengitele ja kasutatavad nii IT-teaduskonna õppekavade kui ka neis õpetatavates ainetes, aga ka IT-teaduskonna üliõpilaste poolt otse. Samuti võivad kursustest osa saada teiste teaduskondade tudengid, kes mõnes IT-teaduskonna õppekavas või aines osalevad. Allpool tutvustame iga võimalust lähemalt.

Naeratav noor naine istub köögis arvuti taga

Siis on sul võimalus õppekavale vastava Coursera raamprogrammi piires avada tudengitele kogu Coursera kursusekataloog või vaid sinu ja/või õppejõudude poolt valitud kursused. Need võivad olla seotud õppekavas olevate ainetega (nt olla nende osaks või asemel), aga ei pruugi. Viimasel juhul on võimalik neid õppekavas arvestada vabaainetena kui tudengi esitatud VÕTA-taotlus saab programmijuhi poolse heakskiidu.

Programmijuhina oled oma kavaga seotud Coursera raamprogrammi administraator ning seeläbi on kava piires võimalus kujundada programmi, kutsuda ning hallata õppureid ja saada kasutusstatistikat ning muud analüütikat. Nimetatud raamprogrammi seadistamisel on erinevaid võimalusi – seda võib teha ka kursuste (õppeaastate), spetsialiseerumiste, peaerialade, moodulite vms põhiselt. Oma õppekavaga seotud Coursera raamprogrammi loomiseks võta ühendust IT-teaduskonna Coursera kontaktisikuga: kristjan.rebane@taltech.ee

Siis saad kasutada Coursera sisu oma ainetes nii Coursera veebiplatvormi kui ka TalTechi Moodle’i kaudu. Coursera veebiplatvormil on võimalik tuua õppekavaga seotud raamprogrammis välja ainega seotud Coursera tervikkursus(ed), mille läbimise tulemusi saab seda raamprogrammi haldav programmijuht õppejõuga jagada. TalTechi Moodle’is on võimalik oma ainega siduda Coursera tervikkursust ja soovi korral vaid selle valitud osi, kusjuures tulemused (nii aine kui selle komponendid) on võimalik importida Moodle’sse ja siduda kõnealuse aine hindamisega.  Oma aines Coursera sisu kasutama hakkamiseks võta ühendust õppekava programmijuhiga.

Oma aine Moodle’i lehel Coursera sisu integreerimiseks vaata juhendit TalTech’i wikis.

Siis on võimalik, et su õppejõud kasutab Coursera materjale oma TalTechi aines. Juhul, kui õppejõud on integreerinud Coursera kursuse sisu oma aine Moodle-lehele, siis sellega alustamiseks leiad juhendi siit. Ent kui soovid iseseisvalt Coursera-kursuseid võtta, siis oleneb, kas su õppekava programmijuht on häälestanud õppekavaga seotud raamprogrammi Courseras nii, et seal on saadaval kogu Coursera kursusekataloog või vaid piiratud valik. Viimasel juhul on võimalik paluda programmijuhil soovitud kursus sellesse valikusse lisada – see otsus on programmijuhi teha. Mõlemal eelnimetatud juhul saab programmijuht jagada kutset raamprogrammi e-postiga või programmi unikaalse veebiaadressi (URL) näol individuaalselt või teatud grupile.

Lisaks on IT teaduskonna tudengil võimalik Coursera raamprogrammi „TalTech School of IT General Program“ raames valida üldoskusi (nt ajajuhtimine, õpioskused, projektijuhtimine, loovkirjutamine jms) arendavate soovitatud kursuste hulgast või Coursera kogu kursusekataloogist endale meelepärased ained. Sellele programmile pääseb ligi taltech.ee meiliaadressi kasutava Coursera kontoga spetsiaalse veebiaadressi (URL) kaudu, mida levitati aprillikuises e-uudiskirjas IT-teaduskonna tudengitele (võib küsida ka IT-teaduskonna Coursera kontaktisikult: kristjan.rebane@taltech.ee).

Coursera kursuse läbimise järel on võimalik soovi korral lasta see VÕTA-protsessi abil vabaainena oma õpingukavasse üle tuua (eeldusel, et VÕTA-avaldus aktsepteeritakse). Coursera kursuse võtmisel pane tähele selle toimumisaegu või nende puudumisel arvesta oma ajagraafikuga nii, et jõuda kursuse läbida enne litsentsi kustutamist (sügissemestril selle lõpukuupäev akadeemilise kalendri järgi, kevadsemestril 1. augustiks).

Pane tähele!

  1. Courseras TalTechi programmiga ühinemiseks peab kasutama taltech.ee e-postiaadressiga kasutajakontot. Isiklik e-posti aadress on selle kasutajakonto seadetes võimalik märkida sekundaarsena. Varasemast eksisteeriva isikliku e-postiaadressiga konto saab soovi korral kõigi läbitud kursuste ühes kohas hoidmiseks taltech.ee e-posti aadressi kasutava kontoga ühendada pöördudes Coursera kasutajatoe poole.
  2. Coursera litsentsi aegudes või taltech.ee e-postkastile juurdepääsu lõppedes säilib juurdepääs Coursera kontole isikliku e-posti aadressi kaudu, k.a. kõigile TalTechi programmi raames läbitud kursuste tulemustele (st õpiajalugu säilib) eeldusel, et isiklik ja taltech.ee e-postiaadressi konto on eelnevalt ühendatud.
  3. Litsentsid kehtivad semestri piires, st sügissemestri litsentsid kustutatakse sügissemestri lõpu kuupäevaks (akadeemilise kalendri järgi tavaliselt jaanuari teises pooles) ja kevadsemestri litsentsid kustutatakse sellele semestrile järgneval 1. augustil.
  4. Litsentsi kustutamine ei kustuta selleks hetkes läbitud kursuste infot Coursera kasutajakontol – need jäävad kasutajaga seotud Coursera kontole alles.
  5. Küll tasub oma Coursera-kursuse õpingud ajastada niimoodi, et kursus läbitakse ja lõpetamise tulemus on saavutatud litsentsi aegumise hetkeks. Kindlatel kuupäevadel toimuvate kursuste puhul tasub arvestada nende lõppemise aega, et see mahuks litsentsi sügissemestri või kevadsemestri kehtivuse piiridesse.

Kui oled huviline väljaspoolt IT-teaduskonda

Kui oled huviline väljastpoolt IT-teaduskonda, siis oma õppekava või teaduskonna dekanaadi pöördumise alusel on IT-teaduskond valmis ja huvitatud seda võimalust teistegagi jagama. Palu oma õppekava juhil või dekaanil ühendust võtta IT-teaduskonna poolse Coursera kontaktisikuga (kristjan.rebane@taltech.ee), et selle võimaluse loomise detailides kokku leppida.

Inimene töötab arvutiga, pildil paistavad käed klaviatuuril.