Site logo

Instituudist

Energiatehnoloogia instituudi tegevusvaldkonnad on keemiatehnika, keskkonnatehnika, soojustehnika, soojusjõuseadmed, soojusmajandus ja soojusenergeetika.

Instituudi teadustöö jaguneb kahte põhisuunda: põlevkivitehnoloogiad (keevkihtkatelde juurutamine põlevkivitööstuses, arvutusmetoodika põlevkivi ning põlemisproduktide koostise määramiseks, keskkonnaohutuse probleemid) ja väikeenergeetika (väikekatlad, tuuleenergeetika, bioenergia, energiamajandus).

Instituut osutab teenuseid kolmes akrediteeritud katsetustegevuse valdkonnas: kütuste, tuhkade, sadestiste keemilised analüüsid, õhuheitmete mõõtmine ja soojustehnilised mõõtmised.

Nõukogu

 • Andres Siirde - professor, direktor
 • Alar Konist - professor
 • Tõnu Pihu - professor
 • Eduard Latõšov - dotsent
 • Oliver Järvik - vanemteadur
 • Andrei Dedov - dotsent
 • Dmitri Nešumajev - vanemteadur
 • Inna Kamenev - vanemlektor
 • Anna Volkova - vanemteadur
 • Birgit Maaten - vanemteadur
 • Igor Krupenski - lektor
 • Sven Kamenev - juhtivinsener
 • Mari Sulg - doktorant

Struktuur

 • Jätkusuutliku energeetika ja kütuste uurimisrühm - juht professor Alar Konist
 • Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamise uurimisrühm - juht vanemteadur Anna Volkova
 • Keemiatehnika teadus- ja arenduskeskus - juht vanemteadur Oliver Järvik