Tallinna Tehnikaülikool

IT süsteemide administreerimine

ProgrammijuhtSiim Vene
Programmijuhi abiNele Teearu
Õppekava kood: IAAB

Teated

2022/2023. õppeaasta sügissemester:

 •    Eelnädal esmakursuslastele - 22.-26. august; vt. ajakava ÕISi tunniplaanist: https://ois2.ttu.ee/uusois/uus_ois2.tud_leht
 •     Semestri algus - 29. august
 •     Õpingukava esitamise lõpptähtaeg - 5. september
 •     Kontaktõppe perioodi lõpp - 18. detsember
 •     Eksamite sooritamise lõpptähtaeg - 18. jaanuar
 •     Semestri lõpp - 22. jaanuar
   

Kohtumine programmijuhiga, 24.08.2022: slaidid, salvestis

Lõputööde seminar toimub 5. septembril 2022 kl. 15.00 ruumis ICO-221.

Praktika

Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb läbida enne lõputöö kaitsmist.

Täpsemalt praktika korraldusest loe teaduskonna kodulehelt.

Praktikateemaliste küsimuste korral annab nõu ning praktikaprotsessi koordineerib TalTech IT Kolledži praktikavaldkonna juht Riina Tallo.

Lõputöö

Lõpetamisega seotud tähtajad 2022/2023. õppeaasta sügissemestril:  

5.09 kl. 15.00, ICO-221

lõputööde seminar

22.09

lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas

28.-30.09

lõputöö kavandi kaitsmine/kinnitamine 

24.10

allkirjastatud lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas

1.12

lõputöö elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks (pdf-vormingus Moodle`s)

6.-9.12

lõputööde eelkaitsmised 

12.12

lõputöö kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is

4.01

juhendajatele lõputöö kaitsmistaotluse kinnitamine ÕISis

5.01

metaandmete (täita tabel), lõputöö elektroonse variandi esitamine pdf-vormingus ja digiallkirjaga Moodle`s, digiallkirjaga juhendaja arvamuse esitamine Moodle`s

10.01

õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

11.01

lõputööde kaitsmisnimistu avaldamine

12.01

lõputööde retsensioonide laekumine (lisatakse Moodle lehele)

17.-20.01

lõputööde kaitsmised

...06.2023

lõpuaktus TalTech peahoone aulas

Lõputöö kaitsmisega seotud tegevused ja info asub Moodle`s kursuse lehel: Lõputööde kaitsmine (IT Kolledž)

Lõputöö koostamise veebileht.

05.09.2022 lõputööde seminari salvestis.

Programminõukoda

 • Indrek Rokk - valdkonna ekspert, nõukoja esimees
 • Margus Kaur - valdkonna ekspert
 • Reimo Lepp - valdkonna ekspert
 • Tarmo Randel - valdkonna ekspert
 • Edmund Laugasson - õppejõud
 • Toomas Lepik - õppejõud
 • Margus Laanem - üliõpilane
 • Tanel Saar - üliõpilane