Tallinna Tehnikaülikool

Teated

Programmijuhi Meelis Antoi vastuvõtuaeg: 
esmaspäeviti kell 9.00-11.00 TalTech IT Kolledžis (Raja 4c, Tallinn) 5. korrusel ruumis 512. 
Õppejõudude kontaktinformatsiooni leiad siit või kasutades otsingut

ESMAKURSUSLASTE INFOTUNDIDE SALVESTISED (2022/2023. õa õppima asunutele): 

* Õpingukorraldus infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe tudengitele, 23.08.2022: salvestis, slaidid 
* Kohtumine programmijuhiga, 25.08.2022: salvestisslaidid

Videojuhend ÕIS-is õppeainete deklareerimise kohta (3 min)  

Sessioonõpe

2022/2023 SÜGISSEMESTER 

2. - 4. september 
16. - 18. september 
30. september - 2. oktoober 
14. - 16. oktoober 
28. - 30. oktoober  
11. - 13. november 
25. - 27. november  
9. - 11. detsember 

2022/2023 KEVADSEMESTER 

3. - 5. veebruar  
17. - 19. veebruar 
3. - 5. märts 
17. - 19. märts 
31. märts - 2. aprill 
14. - 16. aprill 
28. - 30. aprill 
12. - 14. mai 

Praktika

Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb läbida enne lõputöö kaitsmist. Praktika korraldusest loe täpsemalt teaduskonna kodulehelt.

Praktikateemaliste küsimuste korral annab nõu ning praktikaprotsessi koordineerib Riina Tallo.

Lõputöö

Lõpetamisega seotud tähtajad 2022/23. õppeaasta kevadsemestril: 

7. veebruar kl 15.00, ruum ICO-221  lõputööde seminar 
16. veebruar lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas 
27. veebruar - 3. märts  lõputöö kavandi kaitsmine/kinnitamine 
23. märts  tudengi ja juhendaja allkirjastatud lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas 
24. aprill  lõputöö elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks pdf-vormingus Moodle-keskkonnas 
2. - 8. mai  lõputööde eelkaitsmised 
8. mai  lõputöö kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is 
15. mai 

Moodle-keskkonnas:
- lõputöö elektroonse versiooni esitamine nii digitaalselt allkirjastatult kui ka eraldi pdf-vormingus; 
- juhendaja arvamuse esitamine digitaalselt allkirjastatult; 
- metaandmete tabeli täitmine 

22. mai  juhendajatele lõputöö kaitsmistaotluse kinnitamine ÕIS-is 
22. mai  õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg 
23. mai  lõputööde kaitsmisnimistu avaldamine 
24. mai  lõputööde retsensioonide laekumine 
30. mai - 12. juuni  lõputööde kaitsmised 
juuni 2023  pidulik lõpuaktus ülikooli peahoone aulas 

2022/23. õppeaasta sügissemestril toimunud lõputööde seminar: salvestis, slaidid (T. Lepikult), slaidid (K. Kikkas). 

Lõputöö koostamine ja kaitsmine IT Kolledžiga seonduvatel õppekavadel 

Teaduskonna veebileht - lõpetajale 

Programminõukoda

  • Raul Pärnsalu - valdkonna ekspert, nõukoja esimees
  • Aho Augasmägi - valdkonna ekspert
  • Kuno Peek - valdkonna ekspert 
  • Andres Käver - õppejõud 
  • Ago Luberg - õppejõud 
  • Jaanus Pöial - õppejõud 
  • Jan Erik Alliksaar - üliõpilane 
  • Tarvi Raun - üliõpilane 
  • Marko Rillo - üliõpilane