Tallinna Tehnikaülikool

Üldinfo

Lõputööd esitatakse autori ja juhendaja poolt digiallkirjastatud PDF-ina kaitsmiskomisjoni sekretärile Pille Patale (pille.pata@taltech.ee) ettenähtud tähtajaks. Kõigile kaitsmisele seotud küsimustele saate vastuse komisjoni sekretärilt või komisjoni esimehelt. PDF peab võimaldama teostada plagiaadikontrolli.

Tööle lisaks:

 1. Retsensioon - peab laekuma hiljemalt 3 päeva enne kaitsmist.
 2. Lihtlitsents - autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna).

Siit leiab lihtlitsentsi ja ka metaandmete vormi. Metaandmed (Wordis), lõputöö (pdf), lõputöö kokkuvõte (eesti keelne pdf) ja retsensendi andmed tuleb saata esimesel võimalusel meilile pille.pata@taltech.ee

Raamatukogu digikogusse läheb avalikuks tutvumiseks üles ainult töö kokkuvõte, kuid vastavalt reeglitele on töö endaga võimalik kõigil huvilistel kohapeal tutvuda. Kui töö sisaldab ärisaladusi, tuleb teha avaldus kaitsmise kinniseks kuulutamiseks ja tööga kõrvalised isikud hiljem tutvuda ei saa. Kaitsmisruumi lubatakse sel puhul vaid konfidentsiaalsusdeklaratsioonile alla kirjutanud isikud.

Kevadised kaitsmised 2022

Olulised kuupäevad:

 • 9. mai tudengitele kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕISis

 • 23. mai juhendajatele kaitsmistaotluse kinnitamise tähtaeg

 • KATM magistritööde kaitsmised toimuvad 31.mail ning tööde esitamise tähtaeg on 24.mai (kell 17.00). Täpne kaitsmiste ajakava selgub peale lõputööde esitamist.
  Tööd esitada autori ja juhendaja poolt digiallkirjastatud PDF-ina kaitsmiskomisjoni esimehele prof. Toomas Paalmele (toomas.paalme@taltech.ee) ja kaitsmiskomisjoni sekretärile Pille Patale (pille.pata@taltech.ee). Tööle lisaks on vaja esitada lihtlitsents  autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna, köidetud töö esitamisel töö lõppu köidetult) ning ka metaandmed ja töö kokkuvõte. Samuti palume töö esitada ka köidetuna ühes eksemplaris, mille saab peale kaitsmist enda kätte tagasi.

 • 1. ja 2. juunil YASM magistritööde kaitsmised, tööde esitamise tähtajad vastavalt 25. ja 26. mail kell 17, retsensiooni tähtajad vastavalt 30. mail kell 10 ja kell 17.
  Magistritöö palun esitada autori ja juhendaja allkirjaga PDF formaadis komisjoni esimehele Riina Aavale (riina.aav@taltech.ee) ja Pille Patale (pille.pata@taltech.ee). Tööle lisaks on vaja esitada lihtlitsents  autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna, köidetud töö esitamisel töö lõppu köidetult) ning ka metaandmed ja töö kokkuvõte.

  • Magistritööde kaitsmiste ajakava YASM õppekaval 01. juunil

  • Magistritööde kaitsmiste ajakava YASM õppekaval 02. juunil

  • Ülekande link

 • 6. juunil LAAB toidutehnoloogia bakalaureusetööde kaitsmised, tööde esitamise tähtaeg 30. mail kell 17, retsensiooni tähtaeg 3. juunil kell 12.

 • 8. juunil LAAB geenitehnoloogia bakalaureusetööde kaitsmised, tööde esitamise tähtaeg 1. juunil kell 17, retsensiooni tähtaeg 5. juunil kell 12.

 • 9. juunil LAAB rakenduskeemia bakalaureusetööde kaitsmised, tööde esitamise tähtaeg 2. juunil kell 17, retsensiooni tähtaeg 6. juunil kell 12.
  Palun ka kõik bakalaureusetööd esitada  autori ja juhendaja allkirjaga PDF formaadis komisjoni esimehele Vello Tõugule (vello.tougu@taltech.ee) ja Pille Patale (pille.pata@taltech.ee). Tööle lisaks on vaja esitada lihtlitsents autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna, köidetud töö esitamisel töö lõppu köidetult) ning ka metaandmed ja töö kokkuvõte.

  • ​​​​​​​​​​​​​​Bakalaureusetööde kaitsmiste ajakava LAAB rakenduskeemia õppekaval 09. juunil

  • Ülekande link

Kaitsmiskomisjonid:

 • YASM kaitsmiskomisjonis on esimees Riina Aav, Tõnis Kanger, Peep Palumaa, Ott Scheler, Olli-Pekka Smolander, Toomas Tamm ja Tõnis Timmusk.
 • LAAB toidutehnoloogia peaeriala komisjonis on esimees Vello Tõugu, Signe Adamberg, Katrin Laos, Õnnela Luhila, Tiina Lõugas ja Inga Sarand.
 • LAAB geenitehnoloogia peaeriala komisjonis on esimees Vello Tõugu, Lenne Nigul, Mari Palgi, Leenu Reinsalu, Richard Tamme ja Andres Veske.
 • LAAB keemia peaeriala komisjonis on esimees Vello Tõugu, Kristin Erkman, Mihkel Koel, Maria Kuhtinskaja, Maksim Ošeka ja Ly Villo.

Doktoritööde kaitsmised

2022 kevade doktoritööde kaitsmised

 1. 07. juuni kell 10:00 kaitseb oma doktoritööd Kamini Atindrakumar Mishra 

  • Pealkiri: "Kiraalsete uurea-põhiste molekulaarsete mahutite süntees ja rakendus"

  • Juhendaja: Prof. Riina Aav (Tallinna Tehnikaülikool)  

  • Oponendid: Prof. Agnieszka Szumna (Orgaanilise keemia instituut, Poola Teaduste Akadeemia, Varssavi, Poola) & Dr. Kerti Ausmees (Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut, Eesti) 

  • Ülekande link

 2. 07. juuni kell 15:00 kaitseb oma doktoritööd Kairit Eha

  • Pealkiri: "Lühiajalise termilise töötluse mõju karragenaanide struktuurile ja funktsionaalsetele omadustele"

  • Juhendaja: Kaasprofessor Katrin Laos (Tallinna Tehnikaülikool) & Kaasjuhendaja: PhD Margus Friedenthal (Põllumajandusuuringute Keskus)

  • Oponendid: PhD Kadri Koppel, (Mars Inc) & Prof Tõnu Püssa, (Eesti Maaülikool)

  • Ülekande link

 3. 13. juuni kell 12:00 kaitseb oma doktoritööd Estelle Silm 

  • Pealkiri: „Tsüklopentaan-1,2-diooni asümmeetrilised organokatalüütilised reaktsioonid"

  • Juhendaja: Prof. Tõnis Kanger (Tallinna Tehnikaülikool)

  • Oponendid: Prof. Andrei Malkov (Loughborough Ülikool, UK) & Kaasprofessor Uno Mäeorg (Tartu Ülikool, Eesti)

  • Ülekande link

 4. 15. juuni kell 12:00 kaitseb oma doktoritööd Evelin Kivima

  • ​​​​​​​Pealkiri: „Eesti mete iseloomustamine ja botaanilise päritolu määramine "

  • Juhendaja: Kaasprofessor Katrin Laos (Tallinna Tehnikaülikool)   

  • Oponendid: Kaasprofessor Vilma Kaškonienė (Vytautas Magnuse Ülikool, Leedu) & Dr. Riin Rebane (Tartu Ülikool, Eesti)   

  • Ülekande link 
    

Kaitstud doktoritööde nimekirja leiad SIIT