Tallinna Tehnikaülikool

Üldinfo

Juhendmaterjalidega on võimalik tutvuda „Lõpetamine“ rubriigis.

Lõputööde avalikustamise ja säilitamise eeskirjaga on võimalik tutvuda SIIN.

Lõputööd esitatakse autori ja juhendaja poolt digiallkirjastatud PDF-ina Moodle keskkonnas ettenähtud tähtajaks. Kõigile kaitsmisele seotud küsimustele saate vastuse komisjoni sekretärilt või komisjoni esimehelt. PDF peab võimaldama teha plagiaadikontrolli, mis teostatakse enne kaitsmisele lubamist.

Moodle kursus

Tudengi võti

Juhendaja / retsentsendi võti

Bakalaureus

Rakenduskeemia

LAAB17 Bakalaureusetööd (rakenduskeemia)

laab17

keemiabakajaanuar2024

Geenitehnoloogia

LAAB17 Bakalaureusetööd (geenitehnoloogia)

TudengTalv2024

JuhendajaTalv2024

Toidutehnoloogia

LAAB17 Bakalaureusetööd (toidutehnoloogia)

LAABtoittudeng

LAABtoit

Magister

Rakenduskeemia

YASM02 Magistritööd

YASM02tudeng

YASM02

Geenitehnoloogia

YASM02 Magistritööd

YASM02tudeng

YASM02

Tööle lisaks tuleb Moodle keskkonda laadida üles järgnevad dokumendid:

  1. Retsensioon - peab laekuma hiljemalt 3 päeva enne kaitsmist.
  2. Lihtlitsents - on üliõpilase lõputöö osa. Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus fail) ja see on üheks eelduseks autori lõputöö kaitsmisele lubamisel ning tema autoriõiguste kaitse tagamisel. Lihtlitsentsi ei pea eraldi allkirjastama.
  3. Metaandmed (Wordis)
  4. Lühikokkuvõte

Siit leiab lihtlitsentsi ja ka metaandmete vormi. Metaandmed (Wordis), lõputöö (pdf), lõputöö kokkuvõte (eesti keelne pdf) ja retsensendi andmed tuleb saata esimesel võimalusel laadida Moodlesse!

PS! Juurdepääsupiiranguga lõputöö autor koostab lühikokkuvõtte, mille ette paigutab lõputöö tiitellehe esikülje. Lühikokkuvõttes tuuakse välja lõputöö autori nimi ja lõputöö pealkiri. Lühikokkuvõte ei tohi sisaldada lõputöös sisalduvaid konfidentsiaalseid aspekte. Kui töö sisaldab ärisaladusi, tuleb teha avaldus kaitsmise kinniseks kuulutamiseks ja tööga kõrvalised isikud hiljem tutvuda ei saa. Kaitsmisruumi lubatakse sel puhul vaid konfidentsiaalsusdeklaratsioonile alla kirjutanud isikud.

Kevadine kaitsmine 2024

Lõputööde kaitsmiseks tuleb taotlused esitada ÕIS-i 6.maiks, juhendaja peab need kinnitama 20.maiks.

Olulised tähtajad: 

Tööde esitamine Retsensioon Kaitsmine Ruum
Bakalaureuse õppekavad Rakenduskeemia 28. mai 04-05. juuni SCI-109
Geenitehnoloogia 29.mai 06.-07. juuni SCI-109
Toidutehnoloogia 31.mai 07/10. juuni SCI-154
Magistri õppekavad Rakenduskeemia 27. mai 03. juuni SCI-109
Geenitehnoloogia 24. mai 31. mai SCI-109
Toidutehnoloogia 22. mai 29. mai SCI-109

 

Komisjonide esimehed:

LAAB
Geenitehnoloogia – Indrek Koppel, nooremprofessor
Keemia – Maksim Ošeka, nooremprofessor
Komisjoni sekretär - Aleksandra Kurvits-Vaher

LATB
Toidu- ja biotehnoloogia – Katrin Laos, kaasprofessor
Komisjoni sekretär - Aleksandra Kurvits-Vaher

YASM 
Rakenduskeemia ja biotehnoloogia:
Geenitehnoloogia peaeriala - Ott Scheler, kaasprofessor
Keemia peaeriala - Ott Scheler, kaasprofessor
Komisjoni sekretär - Pille Pata

KATM
Toidutehnoloogia ja -arendus – Toomas Paalme, vanemteadur, emeriitprofessor
Komisjoni sekretär - Aleksandra Kurvits-Vaher