TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Üldinfo

Lõputööd esitatakse autori ja juhendaja poolt digiallkirjastatud PDF-ina kaitsmiskomisjoni sekretärile Pille Patale (pille.pata@taltech.ee) ettenähtud tähtajaks. Kõigile kaitsmisele seotud küsimustele saate vastuse komisjoni sekretärilt või komisjoni esimehelt. PDF peab võimaldama teostada plagiaadikontrolli.

Tööle lisaks:

 1. Retsensioon - peab laekuma hiljemalt 3 päeva enne kaitsmist.
 2. Lihtlitsents - autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna).

Siit leiab lihtlitsentsi ja ka metaandmete vormi. Metaandmed (Wordis), lõputöö (pdf), lõputöö kokkuvõte (eesti keelne pdf) ja retsensendi andmed tuleb saata esimesel võimalusel meilile pille.pata@taltech.ee

Raamatukogu digikogusse läheb avalikuks tutvumiseks üles ainult töö kokkuvõte, kuid vastavalt reeglitele on töö endaga võimalik kõigil huvilistel kohapeal tutvuda. Kui töö sisaldab ärisaladusi, tuleb teha avaldus kaitsmise kinniseks kuulutamiseks ja tööga kõrvalised isikud hiljem tutvuda ei saa. Kaitsmisruumi lubatakse sel puhul vaid konfidentsiaalsusdeklaratsioonile alla kirjutanud isikud.

Kevadised kaitsmised 2022

Olulised kuupäevad:

 • 9. mai tudengitele kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕISis

 • 23. mai juhendajatele kaitsmistaotluse kinnitamise tähtaeg

 • 1. ja 2. juunil YASM magistritööde kaitsmised, tööde esitamise tähtajad vastavalt 25. ja 26. mail kell 17, retsensiooni tähtajad vastavalt 30. mail kell 10 ja kell 17.
  Magistritöö palun esitada autori ja juhendaja allkirjaga PDF formaadis komisjoni esimehele Riina Aavale (riina.aav@taltech.ee) ja Pille Patale (pille.pata@taltech.ee). Tööle lisaks on vaja esitada lihtlitsents  autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna, köidetud töö esitamisel töö lõppu köidetult) ning ka metaandmed ja töö kokkuvõte.

 • KATM magistritööde kaitsmised toimuvad 31.mail (ja vajadusel 1.juunil) ning tööde esitamise tähtaeg on 24.mai (kell 17.00). Täpne kaitsmiste ajakava selgub peale lõputööde esitamist.
  Tööd esitada autori ja juhendaja poolt digiallkirjastatud PDF-ina kaitsmiskomisjoni esimehele prof. Toomas Paalmele (toomas.paalme@taltech.ee) ja kaitsmiskomisjoni sekretärile Pille Patale (pille.pata@taltech.ee). Tööle lisaks on vaja esitada lihtlitsents  autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna, köidetud töö esitamisel töö lõppu köidetult) ning ka metaandmed ja töö kokkuvõte. Samuti palume töö esitada ka köidetuna ühes eksemplaris, mille saab peale kaitsmist enda kätte tagasi.

 • 6. juunil LAAB toidutehnoloogia bakalaureusetööde kaitsmised, tööde esitamise tähtaeg 30. mail kell 17, retsensiooni tähtaeg 3. juunil kell 12.

 • 8. juunil LAAB geenitehnoloogia bakalaureusetööde kaitsmised, tööde esitamise tähtaeg 1. juunil kell 17, retsensiooni tähtaeg 5. juunil kell 12.

 • 9. juunil LAAB rakenduskeemia bakalaureusetööde kaitsmised, tööde esitamise tähtaeg 2. juunil kell 17, retsensiooni tähtaeg 6. juunil kell 12.
  Palun ka kõik bakalaureusetööd esitada  autori ja juhendaja allkirjaga PDF formaadis komisjoni esimehele Vello Tõugule (vello.tougu@taltech.ee) ja Pille Patale (pille.pata@taltech.ee). Tööle lisaks on vaja esitada lihtlitsents autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna, köidetud töö esitamisel töö lõppu köidetult) ning ka metaandmed ja töö kokkuvõte.

Kaitsmiskomisjonid:

 • YASM kaitsmiskomisjonis on esimees Riina Aav, Tõnis Kanger, Peep Palumaa, Ott Scheler, Olli-Pekka Smolander, Toomas Tamm ja Tõnis Timmusk.
 • LAAB toidutehnoloogia peaeriala komisjonis on esimees Vello Tõugu, Signe Adamberg, Katrin Laos, Õnnela Luhila, Tiina Lõugas ja Inga Sarand.
 • LAAB geenitehnoloogia peaeriala komisjonis on esimees Vello Tõugu, Lenne Nigul, Mari Palgi, Leenu Reinsalu, Richard Tamme ja Andres Veske.
 • LAAB keemia peaeriala komisjonis on esimees Vello Tõugu, Kristin Erkman, Mihkel Koel, Maria Kuhtinskaja, Maksim Ošeka ja Ly Villo.

Doktoritööde kaitsmised

Kaitstud doktoritööde nimekirja leiad SIIT