Tallinna Tehnikaülikool

Üldised juhendmaterjalid

Presentatsioon (23.08.2022): Õpingukorraldus bakalaureuseõppe tudengitele I

Presentatsioon (25.08.2022): Õpingukorraldus bakalaureuseõppe tudengitele II

Presentatsioon (1.09.2022): Õpingukorraldus magistriõppe tudengitele

Ainete üle toomine, mis on sooritatud:
- varasemate õpingute käigus
- külalisüliõpilasena teises ülikoolis jm
Lühidalt:
Aine(te) ülekandmiseks tuleb esitada ÕIS-is vastav VÕTA taotlus ja esitada teaduskonna oma õppekava nõustajale alusdokumendid. Kui dokumendid on koos, vaatab need läbi teaduskonna VÕTA hindaja (vastava õppeprogrammi juht).
Positiivse otsuse korral kantakse üliõpilase sooritustesse originaalsooritus, kusjuures:
- kui teise õppeasutuse hindamissüsteem erineb kehtivast hindamissüsteemist, kasutatakse mitteeristavat hindamist, st positiivne tulemus kantakse sisse arvestusena („A“).
- välisriigis läbitud aine kantakse alati sisse arvestusena („A“).
Lisatingimused:
Varem Tallinna Tehnikaülikoolis sooritatud ained
- Pärast 1. septembrit 1995  sooritatud õppeainete ületoomine on tasuta v.a tasulisel õppekaval ilma sihtstipendiumita õppivatele üliõpilastele, osakoormusega õppivatele üliõpilastele.
Teises kõrgkoolis sooritatud ained
VÕTA taotluse läbivaatamine ja ainete ületoomine on tasuta juhul kui:
- üliõpilane on enne teise ülikooli minemist esitanud ÕIS-is külalisüliõpilaseks minemise avalduse (sh. Erasmuse vahetusüliõpilased)
- üliõpilane on eelnevalt teaduskonnas kirjalikult kokku leppinud õppeainete sooritamises teises kõrgkoolis.
Täiendusõpe sh. suveülikoolid
Täiendusõppe ülekandmiseks peab taotleja leidma Tallinna Tehnikaülikooli registrist õppeaine, mis oma sisult ja EAP-delt on täiendkoolitusele sarnane (alus: Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise eeskiri § 4 lg 2 ). Kui vastavat ainet ei leidu, ei saa täienduskoolitust üle kanda. VÕTA hindaja kontrollib taotletava kursuse vastavust õppekavajärgsele õppeainele. Täienduskoolituse üle kandmine on kõigile tasuline (alus: „Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tasumäärade kinnitamine”)

Täiendav VÕTA informatsioon ja materjalid

Praktika on töökeskkonnas juhendaja juhendamisel töökogemuse omandamise eesmärgil toimuv praktiline töö. Praktika aeg ja koht on üliõpilase valida, st üliõpilane võib praktikale minna ükskõik millal võttes arvesse, et praktika peab olema arvestatud enne lõputöö kaitsmist. Praktikakoha leidmine on üldjuhul üliõpilase ülesanne, kuid praktika kuraator on nõuandjaks, soovitades vajadusel praktikakohti ning selgitades ja täpsustades nõudeid praktikakohale ja tegevusalale. Praktikajuhendid on leitavad ÕIS-is või Moodles. Praktikakuraatoriks on praktikale ÕISis määratud õppejõud.
Praktikat ei deklareerita semestri õpingukavas. Peale praktika sooritamist esitab üliõpilane praktika arvestamiseks ÕIS-is:
1. avalduse;
2. vormikohased allkirjastatud tõendid praktikakohtadelt;
3. praktikaaruande või muud praktika läbimist tõendavad vajalikud dokumendid.

NB! Erinevatel õppeprogrammidel võivad olla täiendavad nõuded praktika sooritamiseks- tutvu kindlasti ka oma õppekava juhendmaterjalidega.

Ettevõtete praktikakohtade pakkumisi vahendab Nõustamiskeskus (Nõustamiskeskuse Facebook`i leht).

Täiendav praktika info ja materjalid

Õppeprogrammide juhendmaterjalid

Bakalaureuseõppe programmid:

Programmijuht: Leeli Amon
Dekanaadi õppespetsialist: Marju Hõimla
Praktikakuraator: Olle Hints
Õppekavakood: LARB
Peaerialad: 1. geoloogia ja mäendus
Vastuvõtt alates: 2017

Programmijuht: Raavo Josepson
Dekanaadi õppespetsialist: Maarja Märss
Praktikakuraator: Raavo Josepson
Õppekavakood: YAFB
Peaeriala:  1. rakendusfüüsika
Vastuvõtt alates: 2012


 

Programmijuht: Vello Tõugu
Dekanaadi õppespetsialist: Marju Hõimla
Praktikakuraatorid: Vello Tõugu, Tiina Lõugas
Õppekavakood: LAAB
Peaerialad: 1. rakenduskeemia 3. geenitehnoloogia
Vastuvõtt alates: 2017

Praktika

Lõputööd

Programmijuht: Katrin Laos
Dekanaadi õppespetsialist: Marju Hõimla
Õppekavakood: LATB
Vastuvõtt alates: 2022

Magistriõppe programmid:

Programmijuht: Leeli Amon
Dekanaadi õppespetsialist: Marju Hõimla
Praktikakuraatorid: Olle Hints, Siim Veski, Sander Kanter
Õppekavakood: LARM
Peaerialad: 1. geoloogia 2. mäendus
Vastuvõtt alates: 2018

Programmijuht: Raavo Josepson
Dekanaadi õppespetsialist: Maarja Märss
Praktikakuraator: Raavo Josepson
Õppekavakood: YAFM
Peaerialad: 1. füüsika ja matemaatika 2. okeanograafia ja meteoroloogia
Vastuvõtt alates: 2002

Küberneetika instituut.pdf
Meresüsteemide instituut.pdf
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.pdf

Programmijuht: Vello Tõugu
Dekanaadi õppespetsialist: Marju Hõimla
Praktikakuraator: Vello Tõugu
Õppekavakood: YASM
Peaerialad: 1. keemia 2. geenitehnoloogia
Vastuvõtt alates: 2002

Lõputööd

Programmijuht: Katrin Laos
Dekanaadi õppespetsialist: Marju Hõimla
Praktikakuraator: Tiina Lõugas
Õppekavakood: KATM
Peaerialad: toidutehnoloogia- ja arendus
Vastuvõtt alates: 2002

Doktoriõppe programmid

Programmijuht: Olle Hints
Dekanaadi õppespetsialist: Maarja Märss
Õppekavakood: YAFD
Peaerialad: 1. rakendusfüüsika 2. rakendusmatemaatika 3. rakendusmehaanika 4. biomeditsiinitehnoloogia 5. geoloogia 6. geotehnoloogia 7. okeanograafia ja meteoroloogia
Kavale vastuvõttu ei toimu.

Programmijuht: Maria Cecilia Sarmiento Guerin
Dekanaadi õppespetsialist: Maarja Märss
Õppekavakood: YALD
Peaerialad: 1 geenitehnoloogia 2. keemia 3. molekulaarmeditsiin 4. toiduteadus
Kavale vastuvõttu ei toimu

Programmijuht: Tõnis Kanger
Dekanaadi õppespetsialist: Maarja Märss
Õppekavakood: LALD
Peaerialad: 1 maateadused 2. rakendusfüüsika ja -matemaatika 3. keemia ja biotehnoloogia 4. biomeditsiin ja tervisetehnoloogiad
Vastuvõtt alates: 2022