Tallinna Tehnikaülikool

Üldised juhendmaterjalid

Tallinna Tehnikaülikooli tulevikuvisioon on innovaatiline Eesti jätkusuutlikus maailmas. Seda visiooni teostab ülikool teaduspõhise hariduse kaudu, mida toestavad akadeemiline eetika ja ausus. Ülikooli eesmärk on teenida ühiskonda ja hoiduda ebaeetilisest käitumisest.

Akadeemilise eetika koodeks

Akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise menetlemise kord loodusteaduskonnas

SIIT leiad olulised juhendmaterjalid, mis hõlmavad:
- akadeemiline eetika;
- üldpõhimõtted tehisintellekti tööriistate kasutamiseks õppetöös;
- tagasiside hea tava;
- õppimise ja õpetamise hea tava;
- veebipõhise õppe hea tava.

Ainete üle toomine, mis on sooritatud:
- varasemate õpingute käigus
- külalisüliõpilasena teises ülikoolis jm
Lühidalt:
Aine(te) ülekandmiseks tuleb esitada ÕIS-is vastav VÕTA taotlus ja esitada teaduskonna oma õppekava nõustajale alusdokumendid. Kui dokumendid on koos, vaatab need läbi teaduskonna VÕTA hindaja (vastava õppeprogrammi juht).
Positiivse otsuse korral kantakse üliõpilase sooritustesse originaalsooritus, kusjuures:
- kui teise õppeasutuse hindamissüsteem erineb kehtivast hindamissüsteemist, kasutatakse mitteeristavat hindamist, st positiivne tulemus kantakse sisse arvestusena („A“).
- välisriigis läbitud aine kantakse alati sisse arvestusena („A“).
Lisatingimused:
Varem Tallinna Tehnikaülikoolis sooritatud ained
- Pärast 1. septembrit 1995  sooritatud õppeainete ületoomine on tasuta v.a tasulisel õppekaval ilma sihtstipendiumita õppivatele üliõpilastele, osakoormusega õppivatele üliõpilastele.
Teises kõrgkoolis sooritatud ained
VÕTA taotluse läbivaatamine ja ainete ületoomine on tasuta juhul kui:
- üliõpilane on enne teise ülikooli minemist esitanud ÕIS-is külalisüliõpilaseks minemise avalduse (sh. Erasmuse vahetusüliõpilased)
- üliõpilane on eelnevalt teaduskonnas kirjalikult kokku leppinud õppeainete sooritamises teises kõrgkoolis.
Täiendusõpe sh. suveülikoolid
Täiendusõppe ülekandmiseks peab taotleja leidma Tallinna Tehnikaülikooli registrist õppeaine, mis oma sisult ja EAP-delt on täiendkoolitusele sarnane (alus: Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise eeskiri § 4 lg 2 ). Kui vastavat ainet ei leidu, ei saa täienduskoolitust üle kanda. VÕTA hindaja kontrollib taotletava kursuse vastavust õppekavajärgsele õppeainele. Täienduskoolituse üle kandmine on kõigile tasuline (alus: „Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tasumäärade kinnitamine”)

Täiendav VÕTA informatsioon ja materjalid

Praktika on töökeskkonnas juhendaja juhendamisel töökogemuse omandamise eesmärgil toimuv praktiline töö. Praktika aeg ja koht on üliõpilase valida, st üliõpilane võib praktikale minna ükskõik millal võttes arvesse, et praktika peab olema arvestatud enne lõputöö kaitsmist. Praktikakoha leidmine on üldjuhul üliõpilase ülesanne, kuid praktika kuraator on nõuandjaks, soovitades vajadusel praktikakohti ning selgitades ja täpsustades nõudeid praktikakohale ja tegevusalale. Praktikajuhendid on leitavad ÕIS-is või Moodles. Praktikakuraatoriks on praktikale ÕISis määratud õppejõud.
Praktikat ei deklareerita semestri õpingukavas. Peale praktika sooritamist esitab üliõpilane praktika arvestamiseks ÕIS-is:
1. avalduse;
2. vormikohased allkirjastatud tõendid praktikakohtadelt;
3. praktikaaruande või muud praktika läbimist tõendavad vajalikud dokumendid.

NB! Erinevatel õppeprogrammidel võivad olla täiendavad nõuded praktika sooritamiseks- tutvu kindlasti ka oma õppekava juhendmaterjalidega.

Ettevõtete praktikakohtade pakkumisi vahendab Nõustamiskeskus (Nõustamiskeskuse Facebook`i leht).

Täiendav praktika info ja materjalid

Doktoriõppe programmijuhid:
Loodusteadused (LALD)- Maria Cecilia Sarmieno Guerin cecilia.sarmiento@taltech.ee
Füüsikalised loodusteadused (YAFD)- Olle Hints olle.hints@taltech.ee
Keemia ja biotehnoloogia (YALD)- Maria Cecilia Sarmieno Guerin cecilia.sarmiento@taltech.ee

Doktoriõppe erialajuhid (LALD kava):
(Erialajuht on doktorantide ja juhendajate esmane nõustaja instituudis)
Keemia ja biotehnoloogia instituut:
Maria Cecilia Sarmieno Guerin (biomeditsiin ja tervisetehnoloogiad; keemia ja biotehnoloogia erialad)
Petri-Jaan Lahtvee (keemia ja biotehnoloogia eriala)
Maksim Ošeka (keemia ja biotehnoloogia eriala)
Küberneetika instituut
Jaan Kalda (rakendusfüüsika ja - matemaatika eriala)
Geoloogia instituut
Olle Hints (maateaduste eriala)
Meresüsteemide instituut
Urmas Raudsepp (maateaduste eriala)
Tervisetehnoloogiate instituut
Ivi Fridolin (biomeditsiini ja tervisetehnoloogiate instituut)

Doktoritöö kaitsmistega tegelevad kontaktisikud teaduskonnas:
Dekanaat:
Kertu Kosk, kertu.kosk@taltech.ee, 6202996
Juhendajajärgses instituudis:
Geoloogia instituut- Helle Pohl-Raidla, helle.pohl-raidla@taltech.ee, 6203010
Keemia ja biotehnoloogia instituut- Aleksandra Kurvits-Vahter, aleksandra.kurvits-vahter@taltech.ee, 6202800
Küberneetika instituut- Kristi Juske, kristi.juske@taltech.ee, 6202000
Meresüsteemide instituut- Olivia Markus, olivia.markus@taltech.ee, 6204300
* KBFI juhendajaga doktorantidega tegeleb vastavalt töö teemale kas keemia ja biotehnoloogia instituut või küberneetika instituut.
Ülikoolis:
TalTech Kirjastus- Mirjam Piik, mirjam.piik@taltech.ee
Teadusosakonna doktoriõppe spetsialist- Kaire Kaljuvee, kaire.kaljuvee@taltech.ee
Isikuandmete ja riigisaladuse kaitset korraldav isik- Henri Schasmin, henri.schasmin@taltech.ee

Doktoritööde kaitsmise juhend loodusteaduskonnas

Guidelines for Doctoral Thesis Opponents

Doktoritööde kinnise kaitsmise juhend.pdf (Kinnise kaitsmise taotlus.doc)

TalTech kirjastuse informatsioon doktorandile
 

Presentatsioon (29.08.2023): Õpingukorraldus bakalaureuseõppe tudengitele

Presentatsioon : Õpingukorraldus magistriõppe tudengitele

Bakalaureuseõppe programmid

Programmijuht: Leeli Amon
Dekanaadi õppespetsialist: Marju Hõimla
Praktikakuraator: Olle Hints
Õppekavakood: LARB
Peaerialad: 1. geoloogia ja mäendus
Vastuvõtt alates: 2017

Programmijuht: Raavo Josepson
Dekanaadi õppespetsialist: Maarja Märss
Praktikakuraator: Raavo Josepson
Õppekavakood: YAFB
Peaeriala:  1. rakendusfüüsika
Vastuvõtt alates: 2012

Praktika läbimise sammud EST/ENG
Praktikaaruande ja praktikakoha poolse kinnituse vorm EST/ENG

Programmijuht: Ott Scheler
Dekanaadi õppespetsialist: Marju Hõimla
Praktikakuraatorid: Vello Tõugu, Tiina Lõugas
Õppekavakood: LAAB
Peaerialad: 1. rakenduskeemia 3. geenitehnoloogia
Vastuvõtt alates: 2017

Praktika

LAAB õppekava üliõpilaste praktika sooritamise juhendmaterjal.pdf
 

Lõputööd

Valik lõputööde teemasid

Programmijuht: Katrin Laos
Dekanaadi õppespetsialist: Marju Hõimla
Õppekavakood: LATB
Vastuvõtt alates: 2022

Valik lõputööde teemasid

Magistriõppe programmid

Programmijuht: Leeli Amon
Dekanaadi õppespetsialist: Marju Hõimla
Praktikakuraatorid: Olle Hints, Siim Veski, Sander Kanter
Õppekavakood: LARM
Peaerialad: 1. geoloogia 2. mäendus
Vastuvõtt alates: 2018

Programmijuht: Raavo Josepson
Dekanaadi õppespetsialist: Maarja Märss
Praktikakuraator: 
Õppekavakood: LAFM
Vastuvõtt alates: 2023

Rakendusfüüsika lõputööde teemade ja praktika võimalused:
Küberneetika instituut.pdf
Meresüsteemide instituut.pdf
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.pdf

Programmijuht: Ott Scheler
Dekanaadi õppespetsialist: Marju Hõimla
Praktikakuraator: Vello Tõugu
Õppekavakood: YASM
Peaerialad: 1. keemia 2. geenitehnoloogia
Vastuvõtt alates: 2002

Programmijuht: Katrin Laos
Dekanaadi õppespetsialist: Marju Hõimla
Praktikakuraator: Tiina Lõugas
Õppekavakood: KATM
Peaerialad: toidutehnoloogia- ja arendus
Vastuvõtt alates: 2002

Doktoriõppe programmid

Programmijuht: Olle Hints
Dekanaadi õppespetsialist: Maarja Märss
Õppekavakood: YAFD
Peaerialad: 1. rakendusfüüsika 2. rakendusmatemaatika 3. rakendusmehaanika 4. biomeditsiinitehnoloogia 5. geoloogia 6. geotehnoloogia 7. okeanograafia ja meteoroloogia
Kavale vastuvõttu ei toimu.

Programmijuht: Maria Cecilia Sarmiento Guerin
Dekanaadi õppespetsialist: Maarja Märss
Õppekavakood: YALD
Peaerialad: 1 geenitehnoloogia 2. keemia 3. molekulaarmeditsiin 4. toiduteadus
Kavale vastuvõttu ei toimu

Programmijuht: Tõnis Kanger
Dekanaadi õppespetsialist: Maarja Märss
Õppekavakood: LALD
Peaerialad: 1 maateadused 2. rakendusfüüsika ja -matemaatika 3. keemia ja biotehnoloogia 4. biomeditsiin ja tervisetehnoloogiad
Vastuvõtt alates: 2022