Tallinna Tehnikaülikool

Lõputöö teemad

Keemia ja biotehnoloogia uurimisrühmadega saad lähemalt tutvuda SIIT

Bakalaureuseõpe

Bakalaureuse tudengitel soovitame tutvuda instituudis olevate uurimisrühmadega. Seejärel tasub võtta ühendust huvipakkuvate rühmadega ning uurida, kas on võimalik teha lõputöö nende juures. Tavaliselt leitakse huvipakkuv töörühm lõputöö tegemiseks 2. aastal, kuid kindlasti võib huvi korral ühendust võtta juba varem.

Lisaks on siin nimekiri hetkel pakutavatest konkreetsetest lõputöö teemadest, kuid kindlasti tasub otse ühendust võtta ka nende gruppidega, keda siin nimekirjas hetkel pole.

Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia (LAAB)

Supramolekulaarse keemia uurimisrühmas saab teha lõputöid järgmistes valdkondades:

 • Jätkusuutlike meetoditega orgaaniliste molekulide süntees ja/või mehhanokeemiliste sünteesimeetodite välja töötamine

 • Orgaaniliste ainete analüüs (kvantitatiivsete analüüsimeetodite välja töötamine HPLC-MS ja teiste meetoditega)

 • Uute retseptormolekulide või molekulaarsete mahutite süntees (ise-organiseerumine)

 • Supramolekulaarsete kompleksite omaduste uurimine

Kontakt: riina.aav@taltech.ee

Mikrofluidika töögrupi juures saab lõputööd teha kui sind kõnetab vähemalt üks järgnevatest teemadest: mikrofluidika, mikrobioloogia, mikroskoopia, pildianalüüs, antimikroobne resistentsus, mikroplastik ja selle mõju mikroorganismidele, biofilmid. Rohkem infot.

Huvi korral pöörduda grupijuhi poole: ott.scheler@taltech.ee

Huvi korral pöörduda grupijuhi poole: maksim.oseka@taltech.ee või SCI-416.

Toidu- ja biotehnoloogia (LATB)

Bakalaureuse- või magistritöö teema. 

Juhendaja: Kadi Jakobson
Keel: eesti keel
Algusaeg: oktoober/november 2022
Eesmärgid:

 • Skaneeriva elektronmikroskoopia (SEM) meetodiarendus taimsete valkude uurimiseks
 • Meetodiarendus provide ettevalmistuseks, et uurida vees lahustumatute osakeste morfoloogiat taimsete valqupulbrite vesilahuses
 • Uurida ning võrrelda erinevate taimsete valgupulbrite osakeste morfoloogiat
   

Kaasa arvatud

 • EM meetodi kohta kirjanduse ülevaade ning kirjeldus
 • Vitrifitseerimine (kiire külmutusmeetod vedelas lämmastikus) ning lüofiliseerimine proovi ettevalmistuseks

Taustainfo

Taimsed valgud on loomstele valkudele potentsiaalikateks alternatiivideks, kuid taimsete valkude kvaliteet ning funktsionaalsed omadused on enamasti madalamad vörreldes loomsete valkudega. Viimasel ajal tehakse palju tööd, et kirjeldada taimsete valkude omadusi ning luua maitsvaid ning hea toiteväärtusega liha-ja piimaanalooge.

Taimsete valkude struktuuri erinevused määravad ära nende funktsionaalsed, bioloogilised ning mehaanilised omadused. SEM on pinnavaatlemise suurendustööriist, mis võimaldab uurida ning pildistada taimsete valkude struktuuri, suurust ning pinna morfoloogiat.

Enamik taimseid valqupulbreid ei ole täielikult vees lahustuvad ning paljud taimsed pulbrid, mida kasutatakse piimaalternatiivides, jäävad suus tunda "liivasena" ning "teralisena". "Liivaste" ja ka "siledate" osakeste morfoloogiat tundes saaks püüelda parimate omadustega taimsete piimaanaloogile poole.

Huvi ning lisaküsimuste korral vôta ühendust: kadi.jakobson@tftak.eu

See on koostööprojekti raames METK Jõgeva instituudiga. Juhendajateks Signe Adamberg ja Kaarel Adamberg. 

See on seotud fermenteeritud toidu tarbimise küsitlusega, peamiselt andmetöötlus ja kirjatöö. Juhendajaks Signe Adamberg.

Lõputöö raames uuritakse jääga seonduvate valkude mõju külmutatud taignale säilitusperioodi jooksul. Selleks määratakse pärmirakkude ellujäämisvõimet ja elujõulisust, hinnatakse taigna ning sellest valmistatud saia tekstuuri, vee aktiivsust, erimahtu ja viiakse läbi sensoorne analüüs.

Kontakt: onnela.luhila@taltech.ee

Juhendajaks Kristel Vene

Magistriõpe

Magistrikandidaatidel soovitame tutvuda enne sisseastumisvestlust instituudis olevate uurimisrühmadega. Seejärel tasub võtta ühendust huvipakkuvate rühmadega ning uurida, kas on võimalik teha magistritöö nende juhendamisel.

Lisaks on siin nimekiri hetkel pakutavatest konkreetsetest lõputöö teemadest, kuid kindlasti tasub otse ühendust võtta ka nende gruppidega, keda siin nimekirjas hetkel pole.

Rakenduskeemia ja biotehnoloogia (YASM)

Mikrofluidika töögrupi juures saab lõputööd teha kui sind kõnetab vähemalt üks järgnevatest teemadest: mikrofluidika, mikrobioloogia, mikroskoopia, pildianalüüs, antimikroobne resistentsus, mikroplastik ja selle mõju mikroorganismidele, biofilmid. Rohkem infot.

Huvi korral pöörduda grupijuhi poole: ott.scheler@taltech.ee

Toidutehnoloogia ja -arendus (KATM)

Bakalaureuse- või magistritöö teema. 

Juhendaja: Kadi Jakobson
Keel: eesti keel
Algusaeg: oktoober/november 2022
Eesmärgid:

 • Skaneeriva elektronmikroskoopia (SEM) meetodiarendus taimsete valkude uurimiseks
 • Meetodiarendus provide ettevalmistuseks, et uurida vees lahustumatute osakeste morfoloogiat taimsete valqupulbrite vesilahuses
 • Uurida ning võrrelda erinevate taimsete valgupulbrite osakeste morfoloogiat
   

Kaasa arvatud

 • EM meetodi kohta kirjanduse ülevaade ning kirjeldus
 • Vitrifitseerimine (kiire külmutusmeetod vedelas lämmastikus) ning lüofiliseerimine proovi ettevalmistuseks

Taustainfo

Taimsed valgud on loomstele valkudele potentsiaalikateks alternatiivideks, kuid taimsete valkude kvaliteet ning funktsionaalsed omadused on enamasti madalamad vörreldes loomsete valkudega. Viimasel ajal tehakse palju tööd, et kirjeldada taimsete valkude omadusi ning luua maitsvaid ning hea toiteväärtusega liha-ja piimaanalooge.

Taimsete valkude struktuuri erinevused määravad ära nende funktsionaalsed, bioloogilised ning mehaanilised omadused. SEM on pinnavaatlemise suurendustööriist, mis võimaldab uurida ning pildistada taimsete valkude struktuuri, suurust ning pinna morfoloogiat.

Enamik taimseid valqupulbreid ei ole täielikult vees lahustuvad ning paljud taimsed pulbrid, mida kasutatakse piimaalternatiivides, jäävad suus tunda "liivasena" ning "teralisena". "Liivaste" ja ka "siledate" osakeste morfoloogiat tundes saaks püüelda parimate omadustega taimsete piimaanaloogile poole.

Huvi ning lisaküsimuste korral vôta ühendust: kadi.jakobson@tftak.eu

Lõputöö raames uuritakse jääga seonduvate valkude mõju külmutatud taignale säilitusperioodi jooksul. Selleks määratakse pärmirakkude ellujäämisvõimet ja elujõulisust, hinnatakse taigna ning sellest valmistatud saia tekstuuri, vee aktiivsust, erimahtu ja viiakse läbi sensoorne analüüs.

Kontakt: onnela.luhila@taltech.ee

Juhendajaks Kristel Vene