Tallinna Tehnikaülikool

Konventsioonikohased koolitused

Vajadusel uuri, millist kursust Sul on vaja läbida konsulteerides Transpordiametiga. Täpsema info leiad SIIT!

Käesolevalt lehelt leiate meresõitjatele ette nähtud konventsioonikohased kursused. Eraldi on välja toodud, millised kursused on planeeritud koolituskalendrisse ning millised kursused toimuvad vastavalt tellimusele ning grupi kogunemisele.

Kursuste nimetused on tähestikulises järjekorras ja registreeruda on võimalik kirjutades oma koolituse soovist marinetraining@taltech.ee

Kõigi koolituste eest on võimalik tasuda nii pangaülekandega kui maksekaardiga kohapeal.

Laevajuhtide koolitused

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1 (graafikujärgne koolitus)

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2 (graafikujärgne koolitus)

Ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS) raadioside operaatori (GOC) kursus STCW78 A-IV/2 (graafikujärgne koolitus)

Ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS) piirangutega raadioside operaatori (ROC) kursus STCW 78 A-IV/2, B-I/12 (graafikujärgne koolitus)

ECDIS TYPE SPECIFIC TRAINING Transas NaviSailior 4000 (graafikujärgne koolitus)

Finnish maritime legislation course (graafikujärgne koolitus)

Radarnavigatsioon ja automaatikaseadme (ARPA) kasutamine, sillatöö ja päästeoperatsioonide juhtimine” vanemtüürimeestele ja kaptenitele vastavalt STCW 78 konventsioonile koos parandustega (A-II/2) (graafikujärgne koolitus)

GMDSS raadioside operaatori (GOC) täiendusõppe kursus STCW78 A-IV/2 (graafikujärgne koolitus)

Ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS) piirangutega raadioside operaatori (ROC) täiendõppe kursus STCW 78 A-IV/2; B-I/12 (graafikujärgne koolitus)

Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri õppekava (graafikuväline koolitus)

Asimuutkäituri kasutamise kursus (graafikuväline koolitus)

Elektronkaartide kuvamis- ja informatsioonisüsteemide kasutamine navigatsioonis (ECDIS) (graafikuväline koolitus)

GMDSS ROC täiendusõppe kursus STCW 78 A-IV/2 (graafikuväline koolitus)

Kursus laevade turvaohvitseride ettevalmistamiseks ja julgestusplaanide koostamiseks STCW78 VI/5, koodeks A-VI/5 ISPS Code (graafikuväline koolitus)

Laeva juhtimine ja manööverdamine STCW78 A-II/1, A-II/2, B-VIII/2 (graafikuväline koolitus)

Laevajuhtide erialaste teadmiste kontroll STCW78 A-I/11 (graafikuväline koolitus)

Ohtlike pakendatud kaupade vedu STCW78 B-V/c IMDG Code (graafikuväline koolitus)

Ohtlike puistlastide vedu vastavalt STCW78 B-V/b ja IMSBC koodeksi nõuetele (graafikuväline koolitus)

Praktiline eesti keel lootsita sõidu eksami sooritamiseks (graafikuväline koolitus, grupihind)

Praktiline harjutus simulaatoril (graafikuväline koolitus)

Radarnavigatsioon ja ARPA kasutamine STCW 78 A-II/1 ja A-II/3 (graafikuväline koolitus)

STCW konventsiooni 2010 aasta Manila muudatusi käsitlev erialane täiendusõpe STCW 78 A-I/11 § 4 (graafikuväline koolitus)

Ship Safety Officer (graafikuväline koolitus)

Sillaressursside juhtimise koolitus operatiiv- ja juhtimistasandil - STCW 78 A-II/1, A-II/2, B-VIII/2 (graafikuväline koolitus)

Treening sillasimulaatoril vedurlaevadele (graafikuväline koolitus)

Kokkuleppel

Treening sillasimulaatortil reisilaevadele (graafikuväline koolitus)

Kokkuleppel

Turvaalane koolitus STCW78 VI/6, koodeks A-VI/6-1 A-VI/6-2 ISPS Code (graafikuväline koolitus)

Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2 (graafikuväline koolitus)

Laevamehaanikute koolitused

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1 (graafikujärgne koolitus)
Finnish maritime legislation course (graafikujärgne koolitus)
Kursus laevade turvaohvitseride ettevalmistamiseks ja julgestusplaanide koostamiseks STCW78 VI/5, koodeks A-VI/5 ISPS Code (graafikuväline koolitus)
Kõrgepingeseadmete koolitus - STCW78 A-III/1, A-III/2, A-III/6, B-III/2 (graafikuväline koolitus)
Laevamehaanikute/laeva elektrimehaanikute/laeva elektrikute erialane teadmiste kontroll STCW78 A-I/11 (graafikuväline koolitus)
Masinaruumi ressursside juhtimise koolitus operatiiv- ja juhtimistasandil (Engine Room Resources Management (ERM) on Operational and Management Levels) STCW78 A-III/1,A-III/2,B-VIII/2 (graafikuväline koolitus)
Masinaruumi simulaatori koolitus (IMO mudelkursus 2.07) vastavuses STCW A-III/1, A-VIII/2 and B-VIII/2 (graafikuväline koolitus)
Praktiline harjutus simulaatoril (graafikuväline koolitus)
STCW konventsiooni 2010 aasta Manila muudatusi käsitlev erialane täiendusõpe STCW 78 A-I/11 § 4 (graafikuväline koolitus)
Turvaalane koolitus STCW78 VI/6, koodeks A-VI/6-1 A-VI/6-2 ISPS Code (graafikuväline koolitus)
Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2 (graafikuväline koolitus)
Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega laeva laevamehaaniku koolitus (graafikuväline koolitus)

Kõigi laevapereliikmete ja kaldapersonali koolitused

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2 (graafikujärgne koolitus)
Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1 (graafikujärgne koolitus)
Siseaudiitorite ettevalmistus SOLAS 74 ptk.IX ISM Code (graafikujärgne koolitus)
GMDSS raadioside operaatori (GOC) täiendusõppe kursus STCW78 A-IV/2 (graafikujärgne koolitus)
Reisijate ohutuse tagamine, masside juhtimine ja inimkäitumine kriisisituatsioonis STCW78 A-V/2 §2; 3; 4; 5 (graafikujärgne koolitus)
Search Mission Coordinator (SMC) (graafikujärgne koolitus)
Eksamineerijate ja lektorite ettevalmistus (graafikuväline koolitus)
Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2 (graafikuväline koolitus)
Läänemere kokkuleppe õppekava kaldapersonalile ja laeva meeskonna liikmetele (graafikuväline koolitus)
Merekeskkonna alane teadlikkus STCW A-II/1; A-III/1 (IMO mudelkursus 1.38) (graafikuväline koolitus)
Merendusalane inglise keel STCW78 A-II/1, A-III/1 (graafikuväline koolitus)
Ohtlike pakendatud kaupade vedu STCW78 B-V/c IMDG Code (graafikuväline koolitus)
Ohtliku lasti käitleja koolitus (graafikuväline koolitus)
STCW konventsiooni 2010 aasta Manila muudatusi käsitlev erialane täiendusõpe STCW 78 A-I/11 § 4 (graafikuväline koolitus)
Ship Safety Officer (graafikuväline koolitus)
Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri õppekava 
Turvaalane koolitus STCW78 VI/6, koodeks A-VI/6-1 A-VI/6-2 ISPS Code (graafikuväline koolitus)
Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2 (graafikuväline koolitus)
Väikelaevajuhtide koolitus
Väikelaevajuhi eksam (graafikuväline koolitus)
Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe (graafikuväline koolitus)

PS. graafikuväline kursus toimub vastavalt grupi kogunemisele. Kui oled mõnel kursusel osalemisest huvitatud, siis palun kirjuta marinetraining@taltech.ee