TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Konventsioonikohased koolitused

Vajadusel uuri, millist kursust Sul on vaja läbida konsulteerides Transpordiametiga. Täpsema info leiad SIIT!

Käesolevalt lehelt leiate meresõitjatele ette nähtud konventsioonikohased kursused. Eraldi on välja toodud, millised kursused on planeeritud koolituskalendrisse ning millised kursused toimuvad vastavalt tellimusele ning grupi kogunemisele.

Kursuste nimetused on tähestikulises järjekorras ja registreeruda on võimalik kirjutades oma koolituse soovist marinetraining@taltech.ee

Kõigi koolituste eest on võimalik tasuda nii pangaülekandega kui maksekaardiga kohapeal.

Laevajuhtide koolitused

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1 (graafikujärgne koolitus)

300 EUR

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2 (graafikujärgne koolitus)

350 EUR

Ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS) raadioside operaatori (GOC) kursus STCW78 A-IV/2 (graafikujärgne koolitus)

840 EUR

Ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS) piirangutega raadioside operaatori (ROC) kursus STCW 78 A-IV/2, B-I/12 (graafikujärgne koolitus)

320 EUR

ECDIS TYPE SPECIFIC TRAINING Transas NaviSailior 4000 (graafikujärgne koolitus)

175 EUR

Finnish maritime legislation course (graafikujärgne koolitus)

540 EUR

Radarnavigatsioon ja automaatikaseadme (ARPA) kasutamine, sillatöö ja päästeoperatsioonide juhtimine” vanemtüürimeestele ja kaptenitele vastavalt STCW 78 konventsioonile koos parandustega (A-II/2) (graafikujärgne koolitus)

310 EUR

GMDSS raadioside operaatori (GOC) täiendusõppe kursus STCW78 A-IV/2 (graafikujärgne koolitus)

360 EUR

Ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS) piirangutega raadioside operaatori (ROC) täiendõppe kursus STCW 78 A-IV/2; B-I/12 (graafikujärgne koolitus)

193 EUR

Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri õppekava (graafikuväline koolitus)

1250 EUR

Asimuutkäituri kasutamise kursus (graafikuväline koolitus)

550 EUR

Elektronkaartide kuvamis- ja informatsioonisüsteemide kasutamine navigatsioonis (ECDIS) (graafikuväline koolitus)

310 EUR

GMDSS ROC täiendusõppe kursus STCW 78 A-IV/2 (graafikuväline koolitus)

 

193 EUR

Kursus laevade turvaohvitseride ettevalmistamiseks ja julgestusplaanide koostamiseks STCW78 VI/5, koodeks A-VI/5 ISPS Code (graafikuväline koolitus)

370 EUR

Laeva juhtimine ja manööverdamine STCW78 A-II/1, A-II/2, B-VIII/2 (graafikuväline koolitus)

 

Laevajuhtide erialaste teadmiste kontroll STCW78 A-I/11 (graafikuväline koolitus)

120 EUR

Ohtlike pakendatud kaupade vedu STCW78 B-V/c IMDG Code (graafikuväline koolitus)

250 EUR

Ohtlike puistlastide vedu vastavalt STCW78 B-V/b ja IMSBC koodeksi nõuetele (graafikuväline koolitus)

 

Praktiline eesti keel lootsita sõidu eksami sooritamiseks (graafikuväline koolitus, grupihind)

6500 EUR

Praktiline harjutus simulaatoril (graafikuväline koolitus)

100-200 EUR/h

Radarnavigatsioon ja ARPA kasutamine STCW 78 A-II/1 ja A-II/3 (graafikuväline koolitus)

330 EUR

STCW konventsiooni 2010 aasta Manila muudatusi käsitlev erialane täiendusõpe STCW 78 A-I/11 § 4 (graafikuväline koolitus)

100 EUR

Ship Safety Officer (graafikuväline koolitus)

350 EUR

Sillaressursside juhtimise koolitus operatiiv- ja juhtimistasandil - STCW 78 A-II/1, A-II/2, B-VIII/2 (graafikuväline koolitus)

570 EUR

Treening sillasimulaatoril vedurlaevadele (graafikuväline koolitus)

Kokkuleppel

Treening sillasimulaatortil reisilaevadele (graafikuväline koolitus)

Kokkuleppel

Turvaalane koolitus STCW78 VI/6, koodeks A-VI/6-1 A-VI/6-2 ISPS Code (graafikuväline koolitus)

225 EUR

Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2 (graafikuväline koolitus)

300 EUR

Laevamehaanikute koolitused

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1 (graafikujärgne koolitus) 270 EUR
Finnish maritime legislation course (graafikujärgne koolitus) 540 EUR
Kursus laevade turvaohvitseride ettevalmistamiseks ja julgestusplaanide koostamiseks STCW78 VI/5, koodeks A-VI/5 ISPS Code (graafikuväline koolitus) 370 EUR
Kõrgepingeseadmete koolitus - STCW78 A-III/1, A-III/2, A-III/6, B-III/2 (graafikuväline koolitus) 333 EUR
Laevamehaanikute/laeva elektrimehaanikute/laeva elektrikute erialane teadmiste kontroll STCW78 A-I/11 (graafikuväline koolitus) 120 EUR
Masinaruumi ressursside juhtimise koolitus operatiiv- ja juhtimistasandil (Engine Room Resources Management (ERM) on Operational and Management Levels) STCW78 A-III/1,A-III/2,B-VIII/2 (graafikuväline koolitus) 790 EUR
Masinaruumi simulaatori koolitus (IMO mudelkursus 2.07) vastavuses STCW A-III/1, A-VIII/2 and B-VIII/2 (graafikuväline koolitus) 300 EUR
Praktiline harjutus simulaatoril (graafikuväline koolitus) 100-200 EUR/h
STCW konventsiooni 2010 aasta Manila muudatusi käsitlev erialane täiendusõpe STCW 78 A-I/11 § 4 (graafikuväline koolitus) 100 EUR
Turvaalane koolitus STCW78 VI/6, koodeks A-VI/6-1 A-VI/6-2 ISPS Code (graafikuväline koolitus) 225 EUR
Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2 (graafikuväline koolitus) 300 EUR
Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega laeva laevamehaaniku koolitus (graafikuväline koolitus) 2000 EUR

Kõigi laevapereliikmete ja kaldapersonali koolitused

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2 (graafikujärgne koolitus) 310 EUR
Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1 (graafikujärgne koolitus) 270 EUR
Siseaudiitorite ettevalmistus SOLAS 74 ptk.IX ISM Code (graafikujärgne koolitus) 250 EUR
GMDSS raadioside operaatori (GOC) täiendusõppe kursus STCW78 A-IV/2 (graafikujärgne koolitus) 340 EUR
Reisijate ohutuse tagamine, masside juhtimine ja inimkäitumine kriisisituatsioonis STCW78 A-V/2 §2; 3; 4; 5 (graafikujärgne koolitus) 200 EUR
Search Mission Coordinator (SMC) (graafikujärgne koolitus) 1500 EUR
Eksamineerijate ja lektorite ettevalmistus (graafikuväline koolitus) 350 EUR
Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2 (graafikuväline koolitus) 370 EUR
Läänemere kokkuleppe õppekava kaldapersonalile ja laeva meeskonna liikmetele (graafikuväline koolitus) 100 / 200 EUR
Merekeskkonna alane teadlikkus STCW A-II/1; A-III/1 (IMO mudelkursus 1.38) (graafikuväline koolitus) 175 EUR
Merendusalane inglise keel STCW78 A-II/1, A-III/1 (graafikuväline koolitus) 275 EUR
Ohtlike pakendatud kaupade vedu STCW78 B-V/c IMDG Code (graafikuväline koolitus) 250 EUR
Ohtliku lasti käitleja koolitus (graafikuväline koolitus) 125 EUR
STCW konventsiooni 2010 aasta Manila muudatusi käsitlev erialane täiendusõpe STCW 78 A-I/11 § 4 (graafikuväline koolitus) 100 EUR
Ship Safety Officer (graafikuväline koolitus) 350 EUR
Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri õppekava  1250 EUR
Turvaalane koolitus STCW78 VI/6, koodeks A-VI/6-1 A-VI/6-2 ISPS Code (graafikuväline koolitus) 225 EUR
Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2 (graafikuväline koolitus) 300 EUR
Väikelaevajuhtide koolitus 390 EUR
Väikelaevajuhi eksam (graafikuväline koolitus) 75 EUR
Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe (graafikuväline koolitus) 110 EUR

PS. graafikuväline kursus toimub vastavalt grupi kogunemisele. Kui oled mõnel kursusel osalemisest huvitatud, siis palun kirjuta marinetraining@taltech.ee