Site logo

Kandideeri kapten Uno Lauri õpirahale

Alates 2020.a kevadsemestrist annab Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus koostöös TalTech Eesti Mereakadeemiaga välja kapten Uno Lauri nimelist õpiraha (stipendiumi). Õpirahale on võimalik kandideerida Eesti Mereakadeemia laevaohvitseri, s.t laevajuhi või laevamehaaniku haridust omandaval esimese astme üliõpilasel. Täpsed tingimused ja õpiraha avalduse vorm õppetoetuste ja stipendiumite lehel.

Kapten Uno Lauri SA
Mereakadeemia_kaptenisild

Erialad

Merendussektor on väga lai – meritsi veetakse üle nelja viiendiku maailmas transporditavast kaubast ja sektori edukaks toimimiseks nii merel kui maal on vaja kompetentsi, mida pakutakse mereakadeemias õpetatavate erialade raames.

Uued kursused

Eesti Mereakadeemia Täiendusõppe keskus korraldab merenduse valdkonna kursusi, seminare ja konverentse nii meresõitjatele kui kõigile merendushuvilistele. Lisaks koolituskavas korraldatavatele kursustele teeb Täiendusõppe keskus koostööd ettevõtete ja organisatsioonidega, et pakkuda just tellija vajadusele sobivaid kursusi.

purjekas ja köied

Loading...