TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Mereakadeemiast

Merendussektor on väga lai – meritsi veetakse üle nelja viiendiku maailmas transporditavast kaubast ja sektori edukaks toimimiseks nii merel kui maal on vaja kompetentsi, mida mereakadeemias õpetatavad erialad pakuvad. Meie lõpetajad on kõrgelt hinnatud ja tasustatud tippjuhid ning spetsialistid nii merel kui maal. Erialavalik ulatub laevajuhtimisest veeteede haldamise ja ohutuse korraldamiseni.

Erialad

Eesti Mereakadeemia pakub 4 rakenduskõrghariduse kava - laevajuhtimise, laevamehaanika, mereveonduse ja sadamatöö korraldamise ning veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise erialal. Samuti on võimalus õpinguid jätkata merenduse magistri- ja doktoriõppe kavadel. 

ErialadMore

Doktoriõpe

Merendussektor vajab teadusliku töökogemusega eksperte õppejõududeks, teadlasteks nii era- kui ka avalikku sektorisse, selleks, et tagada Eestis merenduse valdkonna jätkusuutlik areng. Merenduse doktorikavale on oodatud merenduse valdkonna magistrid aga ka teiste erialade lõpetanud.

MereveondusMore

Täiendusõppe keskus

Eesti Mereakadeemia Täiendusõppe keskus korraldab merenduse valdkonna kursusi, seminare ja konverentse nii meremeestele kui kõigile merendushuvilistele. Lisaks koolitusprogrammis korraldatavatele kursustele teeb Täiendusõppe keskus koostööd ettevõtetega, pakkudes kliendi vajadustele sobivaid kursusi.

Emera ropeMore

Uurimissuunad

Eesti Mereakadeemia eesmärgiks on läbi rakendusuuringute ning -projektide panustada merendussektori arengusse Eestis ning Läänemere regioonis. Teadmusteenuste osutamisel on meil võimalik tugineda kaasaegsele simulaatorikeskusele, mis võimaldab läbi mängida erinevaid situatsioone.

SinimajandusMore

Projektid

Eesti Mereakadeemia koondab endas merendusalase kompetentsi laevanduse, sadamamajanduse, merekeskkonna ja teistel seotud teemadel, kus lisaks õppetööle viiakse läbi ka erinevaid teadus- ja arendusprojekte nii siseriiklikult kui rahvusvahelisel tasemel.

MereveondusMore

Simulaatorid

Eesti Mereakadeemia ruumides tegutseb laevasimulaatorite keskus, mille eesmärk on kõrgtehnoloogia abil panustada esmaklassilisse merehariduse pakkumisse. See on Eestis ainus merendusele keskenduv simulaatorikeskus, kuhu kuuluvad laevasilla, mereside, masinaruumi, külmakoolituse ning PISCES II jt simulaatorid.

More

Üliõpilaskogu

Eesti Mereakadeemia Üliõpilaskogu on Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia üliõpilaskonna täitevorgan, mille missioon on Eesti Mereakadeemia üliõpilaste hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine ning üliõpilaste toimetuleku eest seismine.

ÜliõpilaskoguMore

Ajakiri Meremees

Meremees on Eesti merendusajakiri, mida annab merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel välja Eesti Mereakadeemia. Meremehes leiavad kajastamist merenduspoliitika, merehariduse, -ohutuse, -keskkonnakaitse, -kirjanduse, -ajaloo ja muud merendussektori päevakajalised teemad nii professionaalile kui ka asjahuvilisele.

Meremees esikaas 2021 3-4 (313)More

2022/2023 vastuvõtt on alanud

Tallina Tehnikaülikooli saab sisse astuda 1. jaanuarist kuni 6. juulini 2022. TalTech Eesti Mereakadeemias saad õppida neljal rakenduskõrgharidus- ja ühel magistriõppekaval. Erialavalik ulatub laevajuhtimisest veeteede haldamise ja ohutuse korraldamiseni. Meie lõpetajad on kõrgelt hinnatud ja tasustatud tippjuhid ning spetsialistid nii merel kui maal.

Vastuvõtt 2022

Loading...