Tallinna Tehnikaülikool

Merendussektor vajab teadusliku töökogemusega eksperte õppejõududeks, teadlasteks nii era- kui ka avalikku sektorisse, selleks, et tagada Eestis merenduse valdkonna jätkusuutlik areng. Merenduse doktorikavale on oodatud merenduse valdkonna magistrid aga ka teiste erialade lõpetanud, kes on motiveeritud doktoriõpingute käigus omandama merendusalase laia silmaringi ning vajalikud teadmised ja oskused.

Merenduse peaeriala eesmärk on omandada teadmised, oskused ja kogemused iseseisvaks teadus-, arendus-, õppe- või kutsealaseks tööks merenduse valdkonnas. Õppekava eesmärk on viia doktorandi teadmised ja oskused rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgprofessionaali tasemele.

Eesti Mereakadeemial on koostöös inseneriteaduskonnaga üks doktoriõppekava - tehnikateadused, peaeriala merendus.

Õppeinfo

ÕPPEKAVA

 • Õppe tase: doktoriõpe
 • Õppe kestus: 4 aastat
 • Teaduskond: inseneriteaduskond
 • Õppekava: 240 EAP (tutvu õppekavaga)

ÕPPEKORRALDUS

 • Keel ja vorm: inglise keeles, päevaõpe, loengud toimuvad õhtuti
 • Tasuta õpe ning õppe nominaalperioodi jooksul (4 aastat) on alates 2022 sisse astuvale doktorant-nooremteadurile tagatud igakuine brutosissetulek alates 1443€. (Tööstusdoktorantide töötasu maksab nende tööandja, ülikoolil ei ole kohustust neile toetust maksta. Doktorant-üliõpilastele rahalist toetust riigi ega ülikooli poolt ei ole)
 • Vastuvõtt: TalTechi sisseastumistingimused

DOKTORIÕPPE VORMID

 • doktorant-nooremteadur
 • tööstusdoktorant
 • doktorant-üliõpilane
 • ekstern

DOKTORANTUURI VORMID TALTECHIS

KANDIDEERI MEIE DOKTORIÕPPESSE, KUI:

 • Soovid kasvada oma valdkonna asjatundjaks ning tuua teoreetilisi teadmisi parimate praktikate loomisesse.
 • Oled huvitatud nii iseseisvast kui ka uurimisrühmades tehtavast teadustegevusest võimalusterohkes esmaklassilise rahvusvahelise võrgustikuga keskkonnas.
 • Sul on väga hea inglise keele oskus, sulle meeldib kirjutada ning oskad oma mõtteid struktureeritult väljendada.
 • Soovid lisaks teadustöö tegemisele arendada endas ka eneseväljendamise, juhendamise, õpetamise ja protsesside juhtimise oskusi.
 • Sul on ambitsioon õppida ja töötada koos valdkonna tippekspertide ja –teadlastega.
 • Oled huvitatud valdkondadeülese teadustöö võimalustest nii avaliku kui erasektori uuendamisel ja innovatsioonil ning Sind sütitab uue teadmise loomine ja jagamine.