TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

DOKTORIÕPE MEHHANOTEHNIKA MERENDUSE PEAERIALAL

Merendussektor vajab teadusliku töökogemusega eksperte õppejõududeks, teadlasteks nii era- kui ka avalikku sektorisse, selleks, et tagada Eestis merenduse valdkonna jätkusuutlik areng. Merenduse doktorikavale on oodatud merenduse valdkonna magistrid aga ka teiste erialade lõpetanud, kes on motiveeritud doktoriõpingute käigus omandama merendusalase laia silmaringi ning vajalikud teadmised ja oskused.

Merenduse peaeriala eesmärk on omandada teadmised, oskused ja kogemused iseseisvaks teadus-, arendus-, õppe- või kutsealaseks tööks merenduse valdkonnas. Õppekava eesmärk on viia doktorandi teadmised ja oskused rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgprofessionaali tasemele.

Eesti Mereakadeemial on koostöös inseneriteaduskonnaga üks doktoriõppekava - mehhanotehnika, peaeriala merendus.

Tutvu mehhanotehnika õppekavaga 

Õppeinfo

ÕPPEKAVA

  • Õppe tase: doktoriõpe
  • Õppe kestus: 4 aastat
  • Teaduskond: inseneriteaduskond
  • Õppekava: 240 EAP (tutvu õppekavaga)

ÕPPEKORRALDUS

  • Keel ja vorm: inglise keeles, päevaõpe, loengud toimuvad õhtuti
  • Tasuta õpe ning õppe nominaalperioodi jooksul (4 aastat) on doktorant-nooremteadurile tagatud igakuine netosissetulek alates 1100€.
  • Vastuvõtt: TalTechi sisseastumistingimused

2021/22 vastuvõtuperioodid

I VASTUVÕTUPERIOOD

Dokumentide esitamine
2.06-3.07.2021

Vestluste läbiviimise tähtaeg
9.08.2021

Kandidaatide kinnitamine
23.08.2021

Immatrikuleerimise tähtaeg
27.08.2021

II VASTUVÕTUPERIOOD

Dokumentide esitamine
1.09-30.09.2021

Vestluste läbiviimise tähtaeg
27.10.2021

Kandidaatide kinnitamine
5.11.2021

Immatrikuleerimise tähtaeg
10.11.2021

III VASTUVÕTUPERIOOD

Dokumentide esitamine
15.11-15.12.2021

Vestluste läbiviimise tähtaeg
13.01.2022

Kandidaatide kinnitamine
20.01.2022

Immatrikuleerimise tähtaeg
24.01.2022

Avatud positsioonid

Hetkel ei ole kandideerimiseks avatud doktoriõppe positsioone saadaval. Jälgi vabu doktoriõppe kohti TalTechi ametliku veebipõhise kandideerimisplatvormi Glowbase kaudu.