Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Mereakadeemia eesmärgiks on läbi rakendusuuringute ning -projektide panustada merendussektori arengusse Eestis ning Läänemere regioonis.

Teadmusteenuste osutamisel on meil võimalik tugineda kaasaegsele simulaatorikeskusele, mis võimaldab läbi mängida erinevaid situatsioone alustades laevade ohutu ning optimeeritud teekonna planeerimisest, erinevate sadamarajatiste sobivusest, lõpetades reostustõrje operatsioonide ning merepääste treeningute läbiviimisega.

Peamised teadustöö suunad

Eesti Mereakadeemias on uurimissuunad tihedalt seotud meil õpetavate erialadega.

Mereveondus

Mereveondus hõlmab endas nii kauba kui reisijate vedu. Merd mööda veetakse ligi 90% kaubast. Nõudlus vedude järele järjest kasvab ning see omakorda soodustab tarneahela juhtimisega seotud arenguid konkurentsivõimelisuse säilitamiseks. Traditsioonilisele veoteenusele on lisandunud terminali- ja laoteenused, agenteerimine ja prahtimine jne

MereveondusMore

Roheline meretehnoloogia

Kiire areng IT-valdkonnas on tekitanud kõrge potentsiaali ja vajaduse merendussektori digitaliseerimiseks. Kui praeguse ajani toimub veel suur osa laevanduse tööst nii öelda paberil, siis IT-lahendused ja e-süsteemid aitavad infot paremini vahetada ja koguda. E-navigatisoon läbi elektrooniliste kaartide ning 

Laevanduse digitaliseerimineMore

Meresõiduohutus ja -turvalisus

Läänemeri on maailmas üks tihedaima liiklusega merealasid, kus viibib igal ajahetkel ligikaudu 2000 laeva. Inimeste elude säästmiseks, keskkonnareostuse ja sotsiaalmajandusliku kahju tekkimise ennetamiseks ning tagajärgedega tegelemise tõhustamiseks on EMERA jaoks oluline

Meresõiduohutus ja -turvalisusMore

Sinimajandus ja veeressursid

Sinimajanduse ja veeressursside uurimisrühma eesmärgiks on viia läbi rannikupiirkondade ja veekeskkonna tootmistehnoloogiate ja tooraine väärindamise arendustegevusi.

Uurimisrühm seob teadmised:

  • jätkusuutlikust veekeskkonna rakendamisest;
  • veeressursside bioloogiast, keemiast ja füüsikast;
  • veekeskkonna tehnoloogilistest protsessidest;
  • sinimajandusest ja sotsiaalmajandusest.
SinimajandusMore

Merenduse küberjulgeoleku keskus

Laialdane IoT tehnoloogia kasutusele võtmine merendussektoris on loonud laevaomanikele uued võimalused laevade ohutumaks ja ökonoomsemaks opereerimiseks tuues samas  kaasa riskid, millega ettevõtted pole varem kokku puutunud. Nimetatud riskide maandamiseks on loomisel merenduse küberjulgeoleku keskus, mille fookuses hakkab  olema kolm peamist teemat: mereside turvalisus, meretehnoloogia küberturvalisus ning inimaspektid küberturvalisuses.

Merenduse küberjulgeolekMore

Teadus- ja arendustöö ülevaated

Research and development 2020_2

Eesti Mereakadeemia missiooniks on olla tuntud merealaste spetsialistide koolitaja, aidata kaasa teadus- ja arendustegevusele ning pakkuda teenuseid merendussektorile. Meie visiooniks on saada merendusalaseks kompetentsikeskuseks, olla usaldusväärne partner teadus- ja arendusprojektides ning aidata kaasa rahvusvaheliste organisatsioonide tööle. Loe lähemalt Eesti Mereakadeemia fookusvaldkondi juhtivate merenduse tippspetsialistide kohta siit:

Research & Development 2020 (pdf)

Research & Development 2021 (pdf)

Kontakt