Tallinna Tehnikaülikool

Sinimajandus ja Veeressursid

Uurimisrühm viib läbi tootmistehnoloogiate ja tooraine parandamise alaseid arendustegevusi rannikualadel ja veekeskkonnas. Teadustöö eesmärk on leida võimalusi jätkusuutlikuks veekeskkonna rakendamiseks, kus arvestatakse ökoloogiliste tingimustega ning prognoositakse inimtegevusest tulenevaid ohte ja riske.

Veeressursside optimaalseks väärindamiseks analüüsitakse nende bioloogilisi, keemilisi ja füüsikalisi omadusi ning kirjeldatakse funktsionaalseid omadusi. Veeressursside toorainete (kalad, vetikad ja karbid) väärindamiseks eksperimenteeritakse erinevate tehnoloogiliste protsessidega. Sinimajanduse majanduslikke ja sotsiaalmajanduslikke võimalusi analüüsitakse ja mudeldatakse arvestades EL-i strateegiaid, kehtivat seadusandlust ning tarbijate teadlikkust ja ootuseid.

Sinimajanduse ja Veeressurside uurimisrühm ühendab teadmised järgmistest valdkondadest:

  • veekeskkonna säästev rakendamine
  • veeressursside bioloogia, keemia ja füüsika
  • tehnoloogilised protsessid veekeskkonnas
  • sinimajandus ja sotsiaalmajandus

Sinimajanduse ja Veeressurside uurimisrühm

Uurimisrühma juhib vanemteadur Loreida Timberg

Uurimisrühma liikmed: Jonne Kotta, Annmarii Hakkaja, Doris Nurk, Kristel Rauk

Käimasolev projekt

Projekti BlueGreenFeed eesmärk on suurendada tööstuse väärtust ja kasumlikkust, leides uusi turge vähekasutatud rohelistele kaasvoogudele, muutes need toiteväärtuslikeks ja jätkusuutlikeks söödakomponentideks. Projekti raames uuritakse võimalusi sulgede ja rohumassi eeltöötlemiseks ja töötlemiseks, et suurendada nende seeditavust ja biosaadavust madala troofilise tasemega loomade, näiteks putukate (kodutirtsud ja jahutussid) ja veeselgrootute (krevetid ja polüteedid) söödas kasutamiseks.

Küsi lisainfot