Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Mereakadeemia eesmärgiks on läbi rakendusuuringute ning arendus- ja teadusprojektide panustada merendussektori arengusse Eestis ning Läänemere regioonis.

Teadmusteenuste osutamisel on meil võimalik tugineda kaasaegsele simulaatorikeskusele, mis võimaldab läbi mängida erinevaid situatsioone alustades laevade ohutu ning optimeeritud teekonna planeerimisest, erinevate sadamarajatiste sobivusest, lõpetades reostustõrje operatsioonide ning merepääste treeningute läbiviimisega.

Teadus- ja arendustöö ülevaated

Research and development 2020_2

Eesti Mereakadeemia missiooniks on olla tuntud merealaste spetsialistide koolitaja, aidata kaasa teadus- ja arendustegevusele ning pakkuda teenuseid merendussektorile. Meie visiooniks on saada merendusalaseks kompetentsikeskuseks, olla usaldusväärne partner teadus- ja arendusprojektides ning aidata kaasa rahvusvaheliste organisatsioonide tööle. Loe lähemalt Eesti Mereakadeemia fookusvaldkondi juhtivate merenduse tippspetsialistide kohta siit:

Research & Development 2020 (pdf)

Research & Development 2021 (pdf)

Kontakt