Tallinna Tehnikaülikool

Tippkeskusest

Tulevikuenergeetika tippkeskus põhineb interdistsiplinaarsel koostööl, koondab ja jagab faktipõhised teadmisi energiatarbimise, -tehnoloogiate, ​-julgeoleku, -majanduse, -poliitika ja seadusandluse kohta. 

Keskuse missioon on tagada et ettevõtted, tarbijad ja riigiasutused teevad energeetikaalaseid otsused parima teadaoleva fakti-põhise informatsiooni põhjal.

Eesmärgid

Tippkeskuse eesmärgiks on tõsta Eesti energeetika konkurentsivõimet, nõustada Eesti energeetikasektorit ning edendada innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust energeetikasektoris. Täpsemalt:

  1. koondada TalTechi energeetika alased kompetentsid ja potentsiaal ühtseks tervikuks, olles sisuliselt ainsaks ja peamiseks energeetika alaseks laiapõhjaliseks teaduskeskuseks Eestis;   
  2. saavutada energeetika alase teadus- ja arendustegevuse välise finantseerimise oluline kasv;
  3. olla ühtseks ja nähtavaks koordineerivaks kontaktpunktiks TalTechi energeetika alases kommunikatsioonis ja väärtuspakkumistes;
  4. arendada energeetika alast rahvusvahelist koostööd.

Juhtimine

Tippkeskuse tegevust suunab juhtkogu, kuhu kuuluvad:

  • inseneriteaduskonnast Argo Rosin, Maarja Grossberg-Kuusk, Alar Konist, Eduard Petlenkov,  Martin Thalfeldt, Allan Niidu
  • loodusteaduskonnast Rutt hints
  • majandusteaduskonnast Wolfgang Gerstlberger
  • teadusosakonnast Liis Tambek
  • ettevõtlusosakonnast Raivo Kasepuu
  • Targa linna tippkeskusest Einari Kisel