Tallinna Tehnikaülikool

Kaitstud doktoritööd

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (KBFI) nooremteadur Karl Ehatäht kaitses oma doktoritöö "Higgsi bosoni seoseparameetrite mõõtmine mitmeid leptoneid ja hadronilisi τ laguprodukte sisaldavates lõppolekutes" ("Measurement of Higgs Boson Couplings in Final States Featuring Multiple Leptons and Hadronic τ Decay Products").

Juhendaja professor Mario Kadastik  (CV)

Doktoritööga saab tutvuda: https://digikogu.taltech.ee/et/Item/14ef9ae7-ad97-433b-a6a5-03741045bdfe?_ga=2.157214328.230680304.1699538917-2011003549.1542109431

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi doktorant Ruiwen Ouyang kaitses oma doktoritöö "Higgsi bosoni füüsika aspektid: vaakumi stabiilsus, Yukawa interaktsioonid ja SO(10) ühendteooriad"  / "Aspects of Higgs Boson Physics: Vacuum Stability, YUkawa Couplings and SO(10) Unification"

Juhendajad juhtivteadur Martti Raidal (KBFI) ning professor Abdelhak Djouadi (Granada Ülikool)

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/en/Item/3574ebed-b8a5-4bc1-98b9-b10176a139a5

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi doktorant Matt Rammo kaitses oma doktoritöö "Kahefotoonne neeldumisspektroskoopia kui uus kvantitatiivne protoneerimise sond" / "Two-Photon Spectroscopy as a New Quantitative Protonation Probe").

Juhendajad juhtivteadur Aleksander Rebane (KBFI) ning teadur Charles William Stark (KBFI)

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/en/Item/f9c53f09-f44d-431c-9c3d-5858e514a3a4?_ga=2.75122961.2061738763.1687764240-2011003549.1542109431 

Küberneetika instituudi doktorant Fatemeh Najafzadeh kaitses oma doktoritöö "Remote sensing and modelling of wind waves in semi-enclosed seas" ("Tuulelainete kaugseire ja modelleerimine poolsuletud merealadel").

Juhendaja professor Tarmo Soomere

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f00ab062-2512-47e0-91c1-c871163f58d2

Küberneetika instituudi doktorant Jelena Branovets kaitses oma doktoritöö "Energetics and Calcium Handling in Hearts from Creatine-Deficient Mice" ("Energeetika ja kaltsiumi käitlemine kreatiinipuudulike hiirte südametes").

Juhendaja vanemteadur Rikke Birkedal Nielsen

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/et/Item/36325289-f635-4816-bddc-2246206e6dc1

Küberneetika instituudi doktorant Iram Tufail kaitses oma doktoritöö "Fast Assessment of Oil Shale Quality by Spectral Methods" ("Põlevkivi kvaliteedi kiirmääramine spektraalsetel meetoditel").

Juhendajad professor Jaan Kalda ja Tartu Ülikooli dotsent Matti Laan

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/et/Item/23cf4874-d577-47fe-8dd0-8cf21a75cb0b

Küberneetika instituudi doktorant Rain Männikus kaitses oma doktoritöö "Water Level Dynamics in the Eastern Baltic Sea, 1961−2018" ("Läänemere idaranniku ja Liivi lahe veetaseme dünaamika 1961−2018").

Juhendajad professor Tarmo Soomere (CV) ja professor Kevin Ellis Parnell ( CV)

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/et/Item/87291e03-a0d0-4be8-a408-8ff45cb16f1d

Küberneetika instituudi doktorant Mart Ratas kaitses oma doktoritöö "Numerical Analysis of Nonlinear Wave Propagation" ("Mittelineaarse lainelevi numbriline analüüs").

Juhendajad professor Andrus Salupere (CV) ja professor Jüri Majak (CV)

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/et/Item/96b84b2f-8dc3-4c25-8c58-a5dde59d14ea

Küberneetika instituudi doktorant Maris Eelsalu kaitses oma doktoritöö "Quantification of the Reaction of Estonian Beaches to Changing Wave Loads" ("Eesti rannikute reaktsioon muutuvatele lainekoormustele").

Juhendajad professor Tarmo Soomere (CV) ja professor Artu Ellmann (CV)

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f73e001a-2f7c-4832-a4b0-ea10a4894ab6

Küberneetika instituudi doktorant Nataliia Kinash kaitses oma doktoritöö "Inverse Problems for Generalized Subdiffusion Equations" ("Pöördülesanded üldistatud subdifusioonivõrranditele")

Juhendaja professor Jaan Janno (CV)

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/en/Item/a3776907-fc6f-42e1-9d7c-5a0e6ae314f6

Küberneetika instituudi doktorant Indrek Mandre kaitses oma doktoritöö "On Statistical Topography of Self-Affine Sets" ("Eneseafiinsete hulkade statistilisest topograafiast")

Juhendaja professor Jaan Kalda (CV)

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5605154c-d2cb-4b49-8aeb-f8b01b0f8849

Küberneetika instituudi doktorant Stephanie Rendón de la Torre kaitses oma doktoritöö "From Econophysics to Networks: Structure of the Large-Scale Estonian Network of Payments" ("Majandusfüüsikast võrgustikesse: Eesti maksevõrgustike struktuur")

Juhendaja professor Jaan Kalda (CV)

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7a7040a6-52c2-4522-8b28-632b9464f949

Küberneetika instituudi doktorant Katri Pindsoo kaitses oma doktoritöö "Spatio-Temporal Changes in the Components of Extreme Water Levels on Estonian Coasts" ("Ekstreemsete veetasemete komponentide ajalis-ruumiline muutlikkus Eesti rannikul").

Juhendaja professor Tarmo Soomere (CV)

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b0305030-20b3-4300-b2af-318bca9c929e

Küberneetika instituudi doktorant Natalja Jepihhina kaitses oma doktoritöö "Heterogeneity of diffusion restrictions in cardiomyocytes" ("Difusioonitakistuste heterogeensus südamelihasrakkudes").

Juhendaja vanemteadur Marko Vendelin (CV)

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/et/Item/8d825ab4-2ba2-4622-81b4-cd3b7c217765

Küberneetika instituudi doktorant Martin Lints kaitses oma doktoritöö "Optimised Signal Processing for Nonlinear Ultrasonic Nondestructive testing of Complex Materials and Biological Tissues" ("Optimeeritud signaalitöötlus mittelineaarsete komplekssete materjalide ja bioloogiliste kudede mittepurustavaks testimiseks ultraheliga.Traitement du signal optimisé pour l’évaluation non linéaire non destructive des matériaux complexes et des tissus biologiques").

Juhendaja professor Andrus Salupere (CV)

Doktoritööga saab tutvuda https://digikogu.taltech.ee/et/Item/cf4a0522-9ce1-49f4-bc95-8a6aaf0c6207