Tallinna Tehnikaülikool

Küberneetika instituut on peamine rakendusfüüsika bakalaureuse- ja magistriõppekavade vedaja, hoolitsedes nii õppekavade arengu kui ka enamiku ainete õpetamise eest. Peamised koostööpratnerid selles tegevuses on meresüsteemide instituut ja KBFI.

Füüsika osakonna põhitööks on tudengite harimine erinevate füüsika valdkondade alaselt - seda tehakse läbi paljude erineva sisu ja raskustasemega õppeainete. Suurt tähelepanu on pööratud füüsika hariduse populariseerimisele ja loomingulisust nõudvate probleemide lahendusmeetoditele pühendatud õppematerjalide väljatöötamisele. Lehel https://www.ioc.ee/~kalda/ipho/ leiduvad materjalid on võitnud rahvusvaheliselt suure populaarsuse, keskmine allalaadimiste arv on ca 1000 faili päevas. 2017 a mais korraldati TFU eestvedamisel esimene Euroopa füüsikaolümpiaad, kus osales 91 võistlejat 20 riigist, vt ka Europhysics News, 48, lk 5-6 (2017).

Matemaatika osakond õpetab matemaatika aineid peaaegu kõigile TTÜ õppekavadele ja kõigil kolmel kõrhariduse astmel. Osakonna õppejõud osalevad aktiivselt ka eelõppes, valmistades gümnaasiumiõpilasi ette riigiaksamiteks ning viivad läbi TTÜ matemaatika sisseastumiskatseid.

Rakendusfüüsika bakalaureusetööde kaitsmine

RAKENDUSFÜÜSIKA BAKALAUREUSETÖÖDE KAITSMISED 4. ja 5. juunil 2024
Loodusteaduse bakalaureusekraadi (rakendusfüüsika) saamiseks kaitsevad töö:                

1. Denis Akimov

„Pöördülesanded murrulistele ostsillatoritele“
„Inverse problems for fractional oscillators“

Juhendaja: Jaan Janno (täisprofessor tenuuris)
Retsensent: Nataliia Kinash (insener)

 

2. Roosi Õie Andrei

„Närviimpulsi numbriline modelleerimine“
„Numerical modeling of a nerve impulse“

Juhendajad: Kert Tamm (teadur) ja Tanel Peets (teadur)
Retsensent: Dmitri Kartofelev (teadur)

 

3. Janeli Kaelep

„Mitokondrite paigutus kreatiini puudulikkusega hiirte südamelihasrakus“
„Mitochondrial arrangement in cardiac muscle cell of creatine deficient mice“

Juhendaja: Marko Vendelin (täisprofessor tenuuris)
Retsensent: Tanel Peets (teadur)
 

4. Eliise Kaha

„Lenduvate gaaside inventari hindamine keevaveereaktoris kasutades OpenMC-d“
„Estimating the inventory of volatile gases in a BWR reactor using OpenMC“

Juhendajad: Marti Jeltsov (teadur, KBFI) ja Hando Tohver (nooremteadur, Tartu Ülikool)
Retsensent: Joosep Pata (vanemteadur, KBFI)

 

5. Mikk Kruusalu

„Mehaanilise laine levi modelleerimine müelineeritud aksonis“
„Modelling of a mechanical wave propagation in a myelinated axon“

Juhendajad: Tanel Peets (teadur) ja Kert Tamm (teadur)
Retsensent: Dmitri Kartofelev (teadur)
 

6. Mihhail Olentšenko

„Termomagnetilise generaatori modelleerimine gadoliiniumi magnetiliste ja termodünaamiliste omaduste põhjal“
Modelling of Thermomagnetic Generator Based on Magnetic and Thermodynamic Properties of Gadolinium“

Juhendaja: Jaan Kalda (täisprofessor tenuuris)
Retsensent: Marco Patriarca

 

7. Iris Paalmäe

„Sademevee pindmise äravoolu dünaamika modelleerimine linnalistel valgaladel“
„Modelling of stormwater runoff dynamics on urban catchments“

Juhendaja:  Katrin Kaur (teadur)
Retsensent: Inna Kamenev (vanemlektor)
 

8. Ralf Magnus Palmiste

„Südamelihasraku kaltsiumi dünaamika matemaatiline modelleerimine kreatiini puudulikes hiirtes“
„Mathematical modelling of cardiomyocyte calcium dynamics in creatine-deficient mice“

Juhendaja: Martin Laasmaa (nooremprofessor)
Retsensent: Kert Tamm (teadur)

9. Kevin Räpo

„Spin-flop ülemineku iseloomustamine Cr2O3 monokristallis VSM ja TMR meetoditega“
„Describing the spin-flop transition in a Cr2O3 monocrystal with VSM and NMR methods“

Juhendajad: Raivo Stern (juhtivteadur, KBFI) ja Joosep Link (nooremteadur, KBFI)
Retsensent: Ivo Heinmaa (vanemteadur, KBFI)

 

10. Andrei Suhodol

„Kaugkütte- ja kaugjahutustorustike paiknemise analüüs kasutades lõplike elementide meetodit“
„Analysis of the location of district heating and cooling piping using the finite element method“

Juhendaja: Dmitri Nešumajev (vanemteadur)
Retsensent: Aleksandr Hlebniko (teadur)

 

11. Jorgen Tiigisoon

„Dekonvolutsiooni algoritmide kasulikkus stuudioakustika lokaalseks parandamiseks madalatel sagedustel“
„Usefulness of deconvolution algorithms for correcting local low frequency acoustics in studio applications“

Juhendaja: Gert Tamberg (vanemlektor) ja Fabio Auriemma (vanemteadur)
Retsensent: Lembit Pallas (lektor)

12. Risto Vaalma

„TTÜ tudengisatelliidi Hämarik päikesepatareide andmete analüüs“
„Data Analysis of the TTÜ student satellite Hämarik Solar Cells“

Juhendajad: Taavi Raadik (vanemteadur) ja Veljo Sinivee (insener)

Retsensent: Mati Danilson (teadur)

 

13. Hardi Vanaveski

„Masinõppe rakendamine tau osakeste hadroniliste lagunemiskanalite klassifitseerimisel simuleeritud kiirendieksperimendis“
„Applying machine learning to classify hadronic decay channels of tau particles in a simulated accelerator experiment“

Juhendaja: Joosep Pata (vanemteadur, KBFI)
Retsensent: Norman Seeba

Bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad teisipäeval, 4. juunil ja kolmapäeval, 5. juunil 2024, algusega kell 10:00 ruumis U02-102.
Kaitsmine toimub inglise keeles / Defense is performed in English

Rakendusfüüsika magistritööde kaitsmine

RAKENDUSFÜÜSIKA MAGISTRITÖÖDE KAITSMINE 3. juunil 2024
Loodusteaduse magistrikraadi (rakendusfüüsika) saamiseks kaitsevad töö:                

 

1. Cärolin Grahv

„Bayesi lähenemisviis super-resolutsioon mikroskoopia piltide rekonstrueerimiseks“
„A Bayesian approach for super-resolution microscopy image reconstruction“

Juhendajad: Martin Laasmaa (nooremprofessor) ja Marko Vendelin (täisprofessor tenuuris)
Retsensent: Margus Pihlak (dotsent)

 

2. Daniil Vili

„Mitmelülilise alalisvoolu ülijuhist kvantinterferomeeteri elektriliste karakteristikute anomaaliad, mis on tingitud üksikute lülide põhiparameetrite deviatsioonist“
„Irregularities seen in the electrical characteristics of a large array direct current Superconducting Quantum Interference Devices due to the deviations in the single cell parameters“

Juhendajad: Mihhail Klopov (dotsent) ja Mikko Kiviranta (juhtivteadur, VTT)
Retsensent: Urmas Nagel (kaasatud professor, KBFI)


3. Katarzyna Helena Zneykus

„Muudetava molekulaarsümmeetria uuring kasutades ühe- ja kahefotoonset neeldumist tähekujulistes ja DNA-analoogsetes kromofoorides“
„Probing Symmetry Agility by One- and Two-Photon Absorption in Molecular-Star Systems and DNA Analogs“

Juhendaja: Charles William Stark  (teadur, KBFI)
Retsensent: Aleksander Trummal (teadur, KBFI)

 

Magistritööde kaitsmine toimub esmaspäeval, 3. juunil 2024, algusega kell 10:00 ruumis U02-102
Kaitsmine toimub inglise keeles / Defense is performed in English