Tallinna Tehnikaülikool

Küberneetika instituut on peamine rakendusfüüsika bakalaureuse- ja magistriõppekavade vedaja, hoolitsedes nii õppekavade arengu kui ka enamiku ainete õpetamise eest. Peamised koostööpratnerid selles tegevuses on meresüsteemide instituut ja KBFI.

Füüsika osakonna põhitööks on tudengite harimine erinevate füüsika valdkondade alaselt - seda tehakse läbi paljude erineva sisu ja raskustasemega õppeainete. Suurt tähelepanu on pööratud füüsika hariduse populariseerimisele ja loomingulisust nõudvate probleemide lahendusmeetoditele pühendatud õppematerjalide väljatöötamisele. Lehel https://www.ioc.ee/~kalda/ipho/ leiduvad materjalid on võitnud rahvusvaheliselt suure populaarsuse, keskmine allalaadimiste arv on ca 1000 faili päevas. 2017 a mais korraldati TFU eestvedamisel esimene Euroopa füüsikaolümpiaad, kus osales 91 võistlejat 20 riigist, vt ka Europhysics News, 48, lk 5-6 (2017).

Matemaatika osakond õpetab matemaatika aineid peaaegu kõigile TTÜ õppekavadele ja kõigil kolmel kõrhariduse astmel. Osakonna õppejõud osalevad aktiivselt ka eelõppes, valmistades gümnaasiumiõpilasi ette riigiaksamiteks ning viivad läbi TTÜ matemaatika sisseastumiskatseid.

Rakendusfüüsika bakalaureusetööde kaitsmine

RAKENDUSFÜÜSIKA BAKALAUREUSETÖÖDE KAITSMINE 2024 
Loodusteaduse bakalaureusekraadi (rakendusfüüsika) saamiseks kaitsevad töö:
 

Bakalaureusetööde kaitsmine toimub ............... 2024, algusega kell ....... ruumis .......
Kaitsmine toimub eesti keeles.

Rakendusfüüsika magistritööde kaitsmine

RAKENDUSFÜÜSIKA MAGISTRITÖÖDE KAITSMINE 16. jaanuaril 2024
Loodusteaduse magistrikraadi (rakendusfüüsika) saamiseks kaitsevad töö:                
                                                                                                                                            

1. Erki Leht                                                                                                                 

METHODOLOGY DEVELOPMENT FOR SULPHUR DETECTION IN OIL SHALE USING X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETRY
Metodoloogia arendus väävli tuvastamisel põlevkivis kasutades röntgenfluorestsents spektromeetriat

Juhendajad: Alar Konist (kaasprofessor, energiatehnoloogia instituut) ja Jaan Kalda (professor, küberneetika instituut)
Retsensent: Lembit Kurik (küberneetika instituut)

2. Siim Erik Pugal                                                                                                         

SIMPLIFIED MODELING OF NEUTRON TRANSPORT IN PHYTON 
Neutronite transpordi lihtsustatud modelleerimine Pythoni baasil

Juhendaja: Marti Jeltsov (teadur, KBFI)
Retsensent: Hando Tohver (nooremteadur, Tartu ülikool)

3. Kaspar Selke                                                                                                   

SIMULATING PRESSURISED WATER REACTOR USING MODELICA
Surveveereaktori modelleerimine Modelicaga

Juhendajad: Marti Jeltsov (teadur, KBFI)
Retsensent: Hando Tohver (nooremteadur, Tartu ülikool)

4. Krislin Sertakov                                                                                                                              

RADIATION TRANSPORT SIMULATION ON A HUMAN PHANTOM     
Kiiritus simulatsioonid inimfantoomkehas                                 

Juhendajad: Marti Jeltsov (teadur, KBFI)
Retsensent: Siiri Salupere (teadur, Tartu ülikool)

Magistritööde kaitsmine toimub teisipäeval, 16. jaanuaril 2024, algusega kell 10:00 ruumis U02-303
Kaitsmine toimub inglise keeles / Defense is performed in English