Tallinna Tehnikaülikool

Käimasolevad projektid

"Mittelineaarsete laineprotsesside modelleerimine ebakonventsionaalsetes materjalides"

Vastutav täitja: professor Andrus Salupere
Projekti kestvus 01.01.2021-31.12.2025

https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/274e370e-ae86-4afa-8ef4-a1ffe3d3f9d5

"Energia ülekanne kompartmentaliseeritud südamelihase rakkudes: ümber kujunenud energia ülekande mõju mitokondritele, kontraktiilsusele, elektromehaanilisele sidestusele ja kogu südame jõudlusele"

Vastutav täitja: professor Marko Vendelin
Projekti kestvus 01.01.2021-31.12.2025

https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/0feba0bb-dc78-4a5f-9114-e53651f19927

"Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika Lagrange'i vaatekohast"

Vastutav täitja: professor Tarmo Soomere
Projekti kestvus 01.01.2021-31.12.2025

https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/753a6d34-0e4f-48e7-b22c-348cd7b36b98

"Hajumise otsene ja pöördülesanne singulaarse ja mittelokaalse keskkonna korral"

Vastutav täitja: professor Lassi Juhani Päivärinta
Projekti kestvus 01.01.2020-31.12.2024

https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/ec5f164b-324e-4b31-aa53-40f87a469d4c

"Kaltsiumi signaaliülekande roll mitokondrite ja sarkoplasmaatilise retikulumi vahel sünnijärgse arengu ajal ja südamehaiguste korral"

Vastutav täitja: vanemteadur Martin Laasmaa
Projekti kestvus 01.01.2023-31.12.2027

https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/7e415f84-1253-4cd9-88e1-f1729713dcaf

Lõppenud projektid

Kiudbetoon-komposiidi reoloogia ja selle mõju pragude käitumisele

Vastutav täitja: vanemteadur Heiko Jens Herrmann
Projekti kestvus 01.01.2016-31.12.2019

Stohhastilised meetodid pöördülesannete käsitlemisel rõhuasetusega fraktsionaalse difusiooni mudelitele

Vastutav täitja: professor Lassi Juhani Päivärinta
Projekti kestvus 01.01.2016-31.12.2019

Tulevikukliima ekstreemsete sündmuste mõju Läänemere ja Barentsi mere ökosüsteemile

Vastutav täitja: professor Tarmo Soomere
Projekti kestvus 01.03.2016-31.12.2018

Eesti pühakodade kivimüüride niiskuskahjustused ja sooldumine

Vastutav täitja:
Projekti kestvus 28.04.2017-15.11.2017

3D piltide analüüsi algoritmide väljatöötamine

Vastutav täitja: vanemteadur Marko Vendelin
Projekti kestvus 11.12.2017-09.03.2018

Rannikuprotsessid ja rannikuvööndi haldamine muutuvates kliimatingimustes

Vastutav täitja: sihtrahastusega professor Kevin Ellis Parnell
Projekti kestvus 01.01.2018-31.12.2022

https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/58c8d964-2222-4c9b-a6af-5cfe4d27fd57

COVSG22 "Viiruse levimiskiiruse Monte-Carlo analüüs sõltuvuses inimeste mobiilsusest ja sotsiaalsest distantseerumisest"

Vastutav täitja: professor Jaan Kalda
Projekti kestvus 01.01.2020-31.12.2021