Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli kultuurikeskuse peamiseks ülesandeks on arendada liikmeskonna loomingulise ja kultuurilise eneseteostuse võimalusi, tõstes selle kaudu õppe- ja teadustegevuse efektiivsust.

Kultuurikollektiivid lähtuvad 2020. aastal välja töötatud tegevusstrateegiast.