Tallinna Tehnikaülikool

Ajalugu

30.04.1999 sõlmiti Tallinna Tehnikaülikooli ja Saaremaa Omavalitsuste Liidu vahel Pädaste mõisas TTÜ Kuressaare kolledži (TTÜ KK) asutamise leping. Leping sätestas TTÜ KK moodustamise, lähtudes Saare maakonna, Eesti saarte ja Lääne-Eesti regiooni arengu vajadustest. Endistele ülesannetele lisandus rakendusliku suunaga kõrghariduse andmine. 

Kolledži eelkäija Saarte Instituut oli iseseisev teadusasutus aastatel 1991–1998, seejärel aga aastatel 1998–1999 Tallinna Tehniakülikooli Saarte Instituut ja 1999–2012 TTÜ Kuressaare kolledži osakond. 

Saarte Instituudi loomise idee algas 1980. aastate lõpus, kui tollased Saare- ja Hiiumaa maavanemad Ants Tammleht ja Tarmo Mänd koostasid 1989. aastal koostöös professorite Juhan Peegli ja Herbert Ligiga Saarte Instuudi projekti, mis võeti instituudi loomisel aluseks. Nemad nägid Saarte Instituudi peaülesandena Lääne-Eesti saarestiku looduse ja rahva ning viimase loodud ainelise ja vaimse kultuuri võimalikult igakülgset ja põhjalikku uurimist. Selle töö üheks olulisemaks tulemuseks pidi aga olema majandusliku ja sotsiaalse arengu niisuguse tee leidmine, mis võimalikult säilitaks saarte kordumatu omapära.