Tallinna Tehnikaülikool

Meretoorme väärindamine

Regionaalarengu toetuseks

Kuressaare kolledž arendas koostöös Saaremaa vallaga välja meretoorme väärindamise õppe- ja arenduslaborit. 

Projekti “Meretoorme väärindamise õppe- ja teadusarendustegevuse käivitamine Saaremaal (õppe- ja teadusarendus-labori väljaarendamine) - 13.10.2021 - 12.10.2023" on rahastatud maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.

EMERA kalatöötlemise õppe- ja praktikalaborite rakendatavusuuring ettevõtete tootearenduses ja elamusmajanduse õppekaval Saaremaal. Liisa Kiiker, 2019.