Tallinna Tehnikaülikool

Hariduskoostöö

  • kolledži õppe arendamine
  • rahvusvaheline kõrghariduskoostöö
  • koostöö Saaremaa Gümnaasiumi, Kuressaare Ametikooli jt maakonna õppeasutustega

Meretoorme väärindamise õppemooduli väljatöötamine

Projekti nr: RE.2.01.20-0230

Projekti eesmärk: Saare maakonna piirkonnaspetsiifiliste ettevõtete vajadustest tuleneva meretoorme väärindamise õppemooduli väljaarendamine ja eelduse loomine valdkonna teadusarendustegevuse käivitamiseks Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledžis.

Projekti tulemus: meretoorme väärindamise õppemooduli ainekursused ja vastavad õppematerjalid on loodud kuuele erialasele õppeainele 36 EAP mahus.

Projekti teostusaeg: 06.03.2020 - 05.03.2022

Projekti maksumus: 64 712 eurot, toetus 48 534 eurot

Projekti toetati maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.

logo "Regionaalarengu toetuseks"