Tallinna Tehnikaülikool

Projekti “Meretehnika magistritaseme ainekursuste täiustamine ja harmoniseerimine“  SHIPMARTECH (01.11.2020 – 31.08.2023) eesmärgiks on meretehnika ja laevaehituse magistriõppe kvaliteedi tõstmine.

SHIPMARTECH

Selleks luuakse, uuendatakse, täiustatakse ja ühtlustatakse ainekursusi ning edendatakse õppejõudude inseneripedagoogika ja e-õppe alaseid teadmisi ja oskusi.  Projekti tulemusena tekib ühtsetel alustel uuendatud, täiendatud ja e-õppetoega varustatud ingliskeelsete ainekursuste (umbes 20 ainet/122 EAP) komplekt meretehnika ja laevaehituse magistriõppe üliõpilastele.  Projekti SHIPMARTECH koordineerib Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž, osalevad Napoli Federico II Ülikool Itaaliast, Zagrebi Ülikool Horvaatiast ja Egeuse Ülikool Kreekast.

Tutvu projekti sisuga (inglise keeles).


Meie partnerid


Projekti elluviimist toetab Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+.

ERASMUS