Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Kursuse eesmärk on anda SolidWorksi tarkvara kasutades raalprojekteerimise baasoskused. Õppija vajadusest olenevalt võib baasoskusi rakendada mh kolmemõõtmelise modelleerimise süvendatult õppimiseks, tootmisprotsessidega seotud ametikohal või „targa tellija“ rollis.

Sihtgrupp:

vähemalt põhiharidusega inimesed, kes soovivad algteadmisi projekteerimisest

Eeldused:

arvutikasutusoskus (MS Windowsi, e-posti iseseisev kasutaja)

Teemad:

Koolituspäevade teemad ja praktilised tööd:
1. SolidWorksi modelleerimiskeskkonnad ja nende seosed. Lihtsate 3D üksikdetailide modelleerimine ja modifitseerimine.
2. 3D üksikdetailide modelleerimine. 3D detailist 2D tootmisjoonise vormistamine.
3. Tootmisjoonise keskkond. 3D üksikdetailide kombineerimine koostuks.
4. 3D koostude kombineerimine üksikdetailidest ja alamkoostudest.
5. Koostu tootmisjoonis.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu:
• oskab vaadelda lihtsamaid kahemõõtmelisi jooniseid ja kolmemõõtmelisi mudeleid,
• tunneb SolidWorksi tarkvara peamisi funktsioone ja tööriistu,
• oskab SolidWorksi tarkvara kasutades lihtsamaid kolmemõõtmelisi detaile iseseisvalt modelleerida ja kombineerida,
• oskab SolidWorksi tarkvara kasutades lihtsamate detailide tootmisjoonised vormistada, mõistab seoseid detailide, jooniste, materjalide ja tootmisprotsesside vahel.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 26 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kalju Saar, MSc, TalTech Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse tootearendusinsener, raalprojekteerimise lektor; kalju.saar@taltech.ee

Kontakt:

Helen Sääsk, helen.saask@taltech.ee

Märkused hinna kohta:

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“ raames.

Kommentaar:

Kursuse läbimiseks tuleb osaleda vähemalt 70% tundidest ja sooritada korrektselt vähemalt 70% praktilistest töödest. Juhendaja tagasisidestab ja hindab tööde sooritamist jooksvalt igal koolituspäeval. Tutvu kindlasti TalTechi COVID-19 infolehega: https://taltech.ee/covid19info Väikelaevaehituse kompetentsikeskus koolitajana: https://www.scc.ee/teenused/teave-ja-koolitused/koolitused/

Asukoht:

Tallinna 19, Väikelaevaehituse kompetentsikeskus

Ajakava:

25.10.2021


09:00 - 13:30

SolidWorksi modelleerimiskeskkonnad ja nende seosed. Lihtsate 3D üksikdetailide modelleerimine ja modifitseerimine.


26.10.2021


09:00 - 13:30

3D üksikdetailide modelleerimine. 3D detailist 2D tootmisjoonise vormistamine.


27.10.2021


09:00 - 13:30

Tootmisjoonise keskkond. 3D üksikdetailide kombineerimine koostuks.


28.10.2021


09:00 - 13:30

3D koostude kombineerimine üksikdetailidest ja alamkoostudest.


29.10.2021


09:00 - 13:30

Koostu tootmisjoonis.


Asukoht:

Tallinna 19, Väikelaevaehituse kompetentsikeskus

Märkused hinna kohta:

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“ raames.

Maht:

auditoorne õppetöö:
26 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Helen Sääsk, helen.saask@taltech.ee