Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Majandusarvestuse alaste teadmiste ja oskuste omandamine ja täiendamine.

Sihtgrupp:

Majandusarvestuse alaste teadmisteta või väheste teadmistega inimesed, kes soovivad antud erialal omandada tugevaid baasteadmisi ja -oskusi ning end täiendada.

Eeldused:

Kesk- või keskeriharidus.

Teemad:

Õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidajate kutsestandardis Raamatupidaja V ja osaliselt Raamatupidaja VI kutsekvalifikatsioonile sätestatud nõuetest.
Õppemoodulid:
Arvestuse alused 36 tundi
Raamatupidamisarvestus 104 tundi
Raamatupidamise arvutiprogrammid 28 tundi
Maksundus 40 tundi
Juhtimisarvestus 28 tundi
Kuluarvestus 28 tundi
Finantsaruandluse analüüs 40 tundi
Ettevõtte finantsjuhtimine 28 tundi
Tabelarvutus (Excel) 12 tundi
Tööseadusandlus ja töötasuarvestus 32 tundi
KOKKU: 376 auditoorset tundi

Õpiväljund:

Teab maksusüsteemi, maksumaksja õigusi ja kohustusi. Orienteerub töösuhteid reguleerivates õigusaktides. Tuleb toime väikeettevõtte raamatupidamisega. Mõistab finantsaruannetes esitatavat informatsiooni, suudab levinuimate finantsanalüüsi meetodite abil baastasemel analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi. Oskab kasutada MS Excel 2016 programmi ettevõtte finantsjuhtimist puudutavas valdkonnas. On omandanud baasteadmised ettevõtte ressurssidega tagamiseks ja koostada ettevõtte eelarveid. On võimeline hindama ettevõtte tegevusedukust erinevate finantsedukuskriteeriumite abil investeerimisotsuste langetamiseks. Teab kuluarvestuse meetodeid ja oskab neid kasutada. On võimeline kasutama raamatupidamisprogramme.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 376 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 626 akadeemilist õppetundi

EAP:

38

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

TalTechi majandusteaduskonna õppejõud ja külalislektorid.

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Hind:

1880 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Õppemaksu tasumiseks saab koostada maksegraafiku. TalTechi töötajatele, üliõpilastele ja vilistlastele hinnasoodustus 20%.

Registreerumise tähtaeg:

06.09.2023 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3. Osaline veebiõpe.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3. Osaline veebiõpe.

Hind:

1880 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Õppemaksu tasumiseks saab koostada maksegraafiku. TalTechi töötajatele, üliõpilastele ja vilistlastele hinnasoodustus 20%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
376 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
626 akadeemilist õppetundi

EAP:

38

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee