Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Nüüdisaegse finants- ja kuluarvestuse metoodika tutvustamine, erialaste teadmiste täiendamine.

Sihtgrupp:

Pearaamatupidajad, finantsjuhid, raamatupidajad, finantsistid, analüütikud

Eeldused:

Eelteadmised majandusarvestuse valdkonnas

Teemad:

Õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidajate kutsestandardis Raamatupidaja VI ja osaliselt Raamatupidaja VII kutsekvalifikatsioonile sätestatud nõuetest.
Finantsarvestus ja -aruandlus
Käibemaks
Tulumaks ja sotsiaalmaks
Äriseadustik
Kuluarvestus ja kulujuhtimine
Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele
Ettevõtte riskide juhtimine
Rahvusvaheline maksundus
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte finantsjuhtimine
Majandusarvestuse automatiseerimine

Õpiväljund:

Oskab korraldada ettevõtte finantsarvestust ja -aruandlust. Oskab kasutada raamatupidamisinfot kulujuhtimisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Teab hinna ja omahinna kalkuleerimise meetodeid. Oskab kasutada finantsaruannetes esitatavat informatsiooni, suudab finantsanalüüsi meetodite abil analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi. Oskab hinnata ettevõtte äritegevuse võimalikke riske ja jätkusuutlikkuse võimalusi. Teab rahvusvahelise maksuõiguse printsiipe ning enimlevinud piiriüleste tehingute/toimingute maksustamist. Omab ülevaadet kehtivatest maksuseadusest ja nende muudatustest. Orienteerub äriseadustikuga reguleeritud valdkonnas. Teab majandusarvestuse automatiseerimise võimalusi, sellega kaasnevaid riske ja nende maandamise meetodeid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 184 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 188 akadeemilist õppetundi

EAP:

14

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

T. Kadak, P. Siimann, E. Vahtre (TTÜ); A. Kindsigo, M. Saag, M. Tammeraja, K. Tooming, A. Toots (külalislektorid)

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Hind:

2208 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasuda saab osade kaupa. TalTechi töötajatele, üliõpilastele ja vilistlastele hinnasoodustus 20%.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3. Osaline veebiõpe.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3. Osaline veebiõpe.

Hind:

2208 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasuda saab osade kaupa. TalTechi töötajatele, üliõpilastele ja vilistlastele hinnasoodustus 20%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
184 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
188 akadeemilist õppetundi

EAP:

14

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee