Site logo

Kojulaenutus

Teavikud laenatakse kaasa kehtiva lugejakaardi alusel. Kojulaenutust vormistatakse kõigi korruste teeninduspunktides raamatukoguhoidja vahendusel. Iseseisvalt saab kojulaenutuse vormistada kasutades 2. ja 3. korrusel asuvaid laenutusautomaate. Raamatute juurde kuuluvad lisad asuvad teeninduspunktides. Kojulaenutuse vormistamisel antakse lisad raamatuga kaasa. Hoidlast saab teavikud tellida 2. korruse teeninduskeskusest soovisedeli alusel.

Teavikuid saab tagastada kõigi korruste teeninduspunktidesse või tagastusautomaati (asub 1. korrusel garderoobi kõrval).

Korraga võib laenatud olla TalTechi üliõpilasel kuni 25 teavikut, TalTechi õppejõul ja TalTechi töötajal kuni 30 teavikut ning lugejal väljastpoolt tehnikaülikooli kuni 10 teavikut.

Õpikute kojulaenutus

Õpikute avakogu paikneb raamatukogu 3. korrusel. Raamatud on paigutatud riiulitele teemade kaupa nii, et ühe eriala õpikud on lähestikku.

Õige riiuli aitavad üles leida e- kataloog ESTER ja Avakogu juht

Õpikute kogust saavad raamatuid kaasa laenutada üksnes TalTechi üliõpilased, õppejõud ja töötajad.

Tehnikaülikooli lõpetamisel või TalTechist töölt lahkudes tuleb laenatud õpikud raamatukogule tagastada. 

Kuidas pikendada laenutähtaega?

Laenutähtaega saab pikendada lugejakaardi kehtivusaja jooksul piiramatu arv kordi juhul, kui lugejal pole võlgnevusi ja raamatule pole järjekorda.

Tähtajad

Avakogu ja hoidla teavikute laenutähtajaks on üldjuhul 30 päeva.

  • Sinise märgistusega 7 päeva

  • Kollase märgistusega 14 päeva

  • Punase märgistusega kohalkasutus. Punasega märgistamata teavikutest on kohalkasutuseks: perioodika (ajakirjad, ajalehed), tehnikakirjanduse erilaadid (4. korruse teeninduspunkt), kaardikogu ja turismiteemaliste teavikute kogu 5. korrusel.

Õpikute laenutähtajaks on 90 päeva; punase triibuga märgistatud õpikute laenutähtajaks on 30 päeva.

EMERA harukogus on laenutähtaegadeks 30 ja 90 päeva; punase märgistusega kohalkasutus.

TalTechi õppejõududele laenutatakse õppe- ja teadustööks vajalikku kirjandust koju üheks semestriks.

 

Meeldetuletused ja eelteated

Raamatukogusüsteem saadab lugejakirjes olevale e-postile automaatsed eelteated ja meeldetuletused tagastustähtaja saabumise ja möödumise kohta. Raamatukogu ei saa garanteerida, et automaatselt saadetavad e-kirjad kohale jõuavad, seega on lugeja kohus ka ise tagastustähtaega meeles pidada, teavikud õigel ajal tagastada või pikendada.Tagastustähtaega saab vaadata Minu ESTER-ist küsida raamatukoguhoidjalt või vaadata laenutusautomaadist väljastatud sedelilt.

Saamata jäänud teade ei vabasta võlglast viivise tasumisest. Raamatukogule antud e-posti aadressi saab vaadata ja muuta e-kataloogi ESTER isiklikult kasutajakontolt Minu ESTER.

Järjekorda panemine

Välja laenutatud või uudiskirjanduse näitusel olevale teavikule saab end järjekorda panna. Teaviku saabumisest teavitatakse lugejat telefoni teel. Teavikuid hoitakse lugejale nimel kuni kolm tööpäeva 2. korruse teeninduskeskuses. Järjekorda panemise võimalused:

Viivised ja kaotatud/rikutud teaviku hüvitamine

Viivised

Tähtajaks tagastamata või pikendamata teavikute eest võetakse viivist (pdf) vastavalt kehtestatud korrale:

  • 30 päeva laenutus, 14 päeva laenutus ja õpikute 90 päeva laenutus – 0,05 € teaviku kohta iga hilinetud päeva eest

  • 7 päeva laenutus – 0,20 € teaviku kohta iga hilinetud päeva eest

Teaviku kaotamine või rikkumine

Laenatud teavikut ei tohi rikkuda. Laenamisel on soovitav kontrollida teaviku seisukorda ja teatada puuduvatest lehtedest või lisadest jm defektidest raamatukoguhoidjale. Kui puudused avastatakse tagastamisel, langeb vastutus viimasele lugejale.

Teaviku kaotamisel või rikkumisel tuleb see asendada samaväärsega või hüvitada rahaliselt (pdf) vastavalt kehtestatud määradele.

 

Tasumine

Viiviseid tasuda ja teaviku hüvitamise eest maksta saab: 

-  raamatukogus kohapeal sularahas või kaardimaksega
 pangaülekandega

Maksekorraldusele tuleb märkida:

Makse saaja: Tallinna Tehnikaülikool
Arveldusarve number: EE201010052037382001 (SEB)
Selgitusse kirjutage oma nimi, isikukood/ lugejakaardi number ja kindlasti märksõna „raamatukogu viivis“ või „hüvitatud teavik“. 

Maksmine kajastub raamatukogu kasutajakontol laekumisele järgneva tööpäeva lõpuks. Reedel, laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel tehtud ülekanded kajastuvad raamatukogusüsteemis esmaspäeval või pühale järgneval esimesel tööpäeval.

Kuni ülekanne pole registreeritud ülikooli raamatupidamises, on lugeja endiselt võlglane. Teavikuid ei saa juurde laenata ega pikendada kui võlgnevus on suurem kui 3 eurot.