Tallinna Tehnikaülikool

Juhtkond

Laeb infot...

Instituutide direktorid

Laeb infot...

Teaduskonna nõukogu

Majandusteaduskonna Nõukogu on teaduskonna akadeemiline otsustuskogu, mille koosseis moodustatakse ja kinnitatakse teaduskonna dekaani ettepanekul rektori poolt kuni kolmeks aastaks. Nõukogu ülesanne on teaduskonna õppetegevust ning üliõpilastega koostööd korraldavate töötajate ametisse valimine ning kontrolli teostamine teaduskonna tegevuskava ning eelarve üle. Nõukogu teeb ülikooli senatiga tihedat koostööd teaduskonna struktuuri ja õppekava kavandite osas ning valib ka kõrgeima otsustuskogu koosseisu.

Nõukogu pädevuses on:

 1. Teaduskonna tasemel õppe-, teadus- ja arendustegevust puudutavate küsimuste lahendamine;
 2. Teaduskonna tegevuskava vastuvõtmine ja rektorile esitamine;
 3. Hinnangu andmine teaduskonna tegevuskava ja eelarve täitmise kohta;
 4. Ettepanekute tegemine senatile teaduskonna struktuuri kohta;
 5. Teaduskonna õppekavade kavandite heakskiitmine ja senatile kinnitamiseks edastamine;
 6. Teaduskonna akadeemilistele ametikohtadele isikute valimine, välja arvatud tenuuri ja teaduri ametikohtadele;
 7. Teaduskonna esindajate valimine senatisse;
 8. Muude õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

Nõukogu koosseis:

 • Mari Avarmaa, majandusteaduskonna dekaan ja nõukogu esimees
 • Merli Reidolf, ärikorralduse instituudi direktor
 • Erkki Karo, R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor
 • Tanel Kerikmäe, õiguse instituudi direktor
 • Karin Jõeveer, majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor
 • Kirsti Rumma, majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi akadeemilise personali esindaja
 • Tiina Randma-Liiv, R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi akadeemilise personali esindaja
 • Kristi Joamets, õiguse instituudi akadeemilise personali esindaja
 • Mari-Klara Stein, ärikorralduse instituudi akadeemilise personali esindaja
 • Mark Toomsalu, üliõpilaste esindaja
 • Eliis Salm, üliõpilaste esindaja
 • Rasmus Kalep, üliõpilaste esindaja
 • Raino Paron, dekaani nimetatud liige
 • Martti Randveer, dekaani nimetatud liige