Tallinna Tehnikaülikool

Laeb infot...

Laeb infot...

Majandusõppe tähtsusest

Miks õppida majandusteaduskonnas?

  • Majandus on väga lai valdkond ja otsused, mida me selles valdkonnas teeme, mõjutavad väga otseselt meie rahaasju, töökohti, tarbijaharjumusi, ettevõtlust ja ühiskonna üldist heaolu. Seega on majanduse õppimine oluline, et aru saada, kuidas majandus toimib ning kuidas erinevad majanduslikud tegurid meid mõjutavad. Saadud teadmised on vajalikud ka ettevõtluses, kuna aitavad mõista turutingimusi ning konkurentsikeskkonda, mis on oluline eduka ettevõtte loomiseks ja juhtimiseks.
  • Eesti avalik sektor vajab nutikaid majandusteadlasi, sest poliitikad ning nendest lähtuvad otsused mõjutavad kogu ühiskonda.
  • Lisaks pakub majandusharidus väljakutseid ja võimalusi arendada oma analüütilisi ning kriitilise mõtlemise oskuseid. Need oskused on väärtuslikud kogu eluks ning aitavad teha ratsionaalseid ja informeeritud otsuseid erinevates olukordades.

Eesti  majandus

Eesti majandus on väikeriigile kohaselt väga dünaamiline, mille tugevuseks on avatud ja konkurentsivõimeline keskkond, tugev tehnoloogia- ja IT-sektor ning laiapõhjalised e-teenused - tegurid, mis aitavad kaasa majanduskasvule ja innovatsioonile.

Eesti majanduse suurimad väljakutsed on rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine, tundlikkus väliskeskkonna muutuste suhtes, nagu näiteks maailmamajanduse ja geopoliitilise olukorra ebastabiilsus, rahvastiku vananemine ja kahanemine. Majanduse jätkusuutliku arengu toetamiseks on vaja keskenduda haridusele ja oskuste arendamisele, mis vastaksid tööturu nõudmistele ning suurendada investeeringuid teadus- ja arendustegevusse.

Oluline on pöörata tähelepanu keskkonnasäästlikkusele, kliimamuutustega kohanemisele ja rohelise majanduse arendamisele. Nii saab Eesti majandus jätkata kasvamist ja pakkuda heaolu nii praegustele kui ka tulevastele põlvedele.

Akrediteeringud ja liikmelisus

EAPAA akrediteering