Tallinna Tehnikaülikool

Mikrokraadikavad

Mikrokraadid on väiksema mahuga õppekavad, mis võimaldavad Sul omandada:

  • paari semestri jooksul süvendatud teadmisi ettevõtluse ja juhtimise valdkonnas;
  • tööturu situatsiooni arvestades kiiret ja soodsa hinnaga ümberõpet;
  • esimesi tasemeõppe õppeaineid nii bakalaureuse kui magistriõppeprogrammist, et soovi korral hiljem asuda teadmisi omandama sarnasel erialal;
  • kvaliteetsed teadmised kõrgelt tunnustatud ülikoolist.
     
Mikrokraadid

Kandideerimiseks avatud kavad

Majandusteaduskonnas on 2024/2025 sügissemestril võimalik kandideerida kolmeteistkümnele mikrokraadikavale.

Kandideerimine on avatud 3. - 21. juuni 2024 Õppetöö toimub koos üliõpilastega nende tunniplaani alusel ja algab 2. septembril 2024. 

Õpe on tasuline. Mikrokraadikava tasu arvestamine toimub semestripõhiselt vastavalt ainepunktide mahule ja kehtestatud tasumääradele

Täpsem info õpingute ja kandideerimise kohta on leitav iga mikrokraadikava lingilt.

Kaasaegne riigivalitsemine keerleb andmete ümber. Proaktiivsed teenused, automatiseeritud haldusotsused, algoritmipõhine valitsemine, avaandmed, suurandmed, isikuandmed, andmelauad ja andmepilved – need on vaid mõned mõisted, millest tänapäeval avalikus halduses mööda ei saa. 2023 sügisel startiv mikrokraadikava kombineerib avaliku halduse põhialuste kursuse ja värskelt koos Euroopa tippülikoolidega välja töötatud andmepõhise valitsemise kursuse.

Lisainfo

Mikrokraad ettevõtluses annab võimekuse ja kindluse mistahes eriala või äriidee vundamendile ettevõtlusega alustamiseks ja oskuse juhtida projekte või osakondi.

Lisainfo

Kui Sind huvitavad aktsiad, kinnisvara ja võlakirjad ning kuidas hinnata nende õiglast väärtust ja tõlgendada analüüsi tulemusi, sobib see mikrokraad Sulle!

Lisainfo

Inimeste ja võrgustike juhtimine avalikus sektoris on meistriklass tänasele või tulevasele juhile, kes tahab teada, kuidas saavutada poliitikaeesmärke. Esmalt tutvutakse avaliku poliitika probleemide olemuse, avaliku sektori globaalsete reformide ja megatrendidega. Õpitakse, mis on koordineerimise baasmehhanismid ja instrumendid, võrgustikupõhine valitsemine ja juhtimine. Omandatakse personalijuhtimise meetodid ja funktsioonid ning analüüsitakse teoreetiliste aluste paikapidavust ja praktikate rakendatavust avalikus sektoris. Praktilistes töödes soositakse õppuri tööalastest vajadustest lähtuvate juhtimisülesannete lahendamist.

Lisainfo

Õigete inimeste leidmine ja palkamine ei ole kunagi olnud olulisem kui täna. Kuna töö ja töötamise viisid on pidevas muutumises ja kandidaadid võtavad üha enam arvesse selliseid tegureid nagu ettevõtte sotsiaalne vastutus, bränd ja väärtuspakkumine, peavad värbamise eest vastutavatel isikutel olema õiged teadmised ja oskused. 

Personali värbamise ja valiku mikrokraadikava hõlmab kõike alates tööanalüüsist, värbamiskriteeriumite loomisest, värbamisprotsessi kujundamisest kuni valikuotsusteni ning sisaldab võimalust oma teadmised/oskused proovile panna. 

See mikrokraadikava, mis on mõeldud nii juhtidele, personalispetsialistidele kui neile, kes vastutavad töötajate värbamise ja valiku eest. 

Lisainfo

Kui sind huvitab ühiskondlike probleemide lahendamine või kui sinu töö on poliitika kujundamine või mõjutamine, siis see kava annab oskuse analüüsida ühiskondlikke probleeme ja nende lahendamise teid.

Ühtseks tervikuks seotakse teadmised strateegilisest planeerimisest, tulemus- ja finantsjuhtimisest ning poliitikaanalüüsist. Kava lõpetanu oskab suhestada poliitikaeesmärke ja eelarvet, hinnata eesmärkide peegeldumist eelarvetes, analüüsida seoseid või nende puudumist probleemide ja pakutavate või olemasolevate lahenduste vahel. Õpingute käigus soositakse keskendumist konkreetsete töisete väljakutsete lahendamisele. 

Lisainfo

Strateegiline juhtimisarvestus ja finantsjuhtimine annab Sulle põhjaliku ülevaate nüüdisaegsetest meetoditest ja süsteemidest, mis toetavad juhtimisotsuste langetamist. Lisaks õpid hindama ettevõtte äriprojekte, et langetada majanduslikult põhjendatud otsuseid. Mikrokraad annab Sulle baasteadmised rahandusest ning oskused rahanduse põhimeetodite kasutamiseks. Vali meie mikrokraadiõpe, et saada tugev alus finantsjuhtimisele ja tõhusatele juhtimisotsustele!

Lisainfo

Kliendikesksus on võtmesõna iga kaasaegse ettevõtte ja avaliku sektori asutuse strateegias. Praktikas õnnestub kliendikeskne transformatsioon aga vähestel. Teenusedisaini mikrokraad loob silla kliendikesksuse strateegiliste eesmärkide ja praktiliste arendustegevuste vahel. 

Lisainfo

Mikrokraadikava ainete läbimine annab turunduse valdkonnas vajalikud teadmised ja oskused, et teha arukamaid turundusotsuseid ja luua innovaatilisi kampaaniaid.

Lisainfo

Iga organisatsiooni edu sõltub suuresti sellest, kuidas ta tööjõudu ligi meelitab, värbab, motiveerib ja hoiab. Tänapäeva organisatsioonid peavad olema paindlikumad, et nad saaksid oma tööjõudu arendada ja nende pühendumust nautida. Seetõttu peavad organisatsioonid välja töötama strateegia töötajate tööelu kvaliteedi parandamiseks, et rahuldada nii organisatsiooni kui ka töötajate vajadusi ja eesmärkide saavutamist.

Lisainfo

Kas töötad logistika ja tarneahela valdkonnas ning otsid täiendkoolitust? TalTech pakub 2023 sügisest Ärilogistika digikaugõppe mikrokraadi, mis käsitleb ettevõtte logistikat, ostu, varude juhtimist ja logistikatehnoloogiad. Ainete läbimine tugineb paljuski jooksvale rühmatööle, tehes seda siiski digitaalselt, ilma füüsilise kontaktita, läbi regulaarsete digikohtumiste. Ained ei ole omavahel kohustuslikus järgnevussuhtes, st kava läbimist saab alustada nii sügisel kui kevadel.

Lisainfo

Ettevõtlus liigub digitaliseerimise teed, tekkinud on nõudlus digitaalse ärijuhtimise spetsialistide järele. Mikrokraadikava annab võimaluse täiendada oma teadmisi äriprotsesside juhtimise valdkondades. 

Lisainfo

Igasugused organisatsioonid vajavad eesmärgipärast valitsemist ja juhtimist, aga kuidas leida selline igikestev ja kõiki olulisi sidusgruppe ühendav eesmärk? Just sellele olulisele küsimusele püüame ühiselt vastata. 

Lisainfo

Koolitused

  • Pakume avatud juhtimisalaseid ja erialaseid täiendkoolitusi juhtidele ja valdkonna spetsialistidele majanduse, ärikorralduse, õiguse, majandusanalüüsi, rahanduse, innovatsiooni ja valitsemise valdkonnas.
  • Pakume nn „rätsepkoolitusi“ ettevõtetele ja avaliku sektori organisatsioonidele, kus fookus on ühe organisatsiooni vajadusetel või probleemide lahendamisel.  

    Tutvu koolituskalendriga
Koolitused

Ettevõtlusakadeemia

Ettevõtlusakadeemia 2023

Pakume üldharivaid koolitusi alustavatele ettevõtetele koostöös teiste partneritega. Korraldame regulaarselt Ettevõtlusakadeemiat alustavale ettevõtjale koostöös Tallinna ettevõtluskeskusega. Ettevõtlusakadeemia on tasuta loengusari eelkõige alustavatele ettevõtjatele, aga ka kõigile teistele ettevõtlushuvilistele või juba tegutsevatele ettevõtjatele. 

Ettevõtlusakadeemia