Tallinna Tehnikaülikool

Maandusid just õigele lehele! Kui Sul on huvi potentsiaalselt rohkem teenida, saavutada kõrgemaid karjäärieesmärke ja saada tõeliseks juhiks, siis loe kõigest lähemalt ja esita avaldus!

  • MBA programm keskendub ettevõtliku juhtimise valdkonnale et toetada teie arengut juhiks saamisel või juhtimiskompetentside arendamisel rahvusvahelistes ettevõtetes.
  • MBA õppekaval on rahvusvaheline akrediteering MBA õppekavade ühingult AMBA (Association of MBAs). See tähendab, et programm kuulub maailma 2% ehk 300 parima hulka ning on esimene AMBA akrediteering Eestis ja Baltikumis.
  • Õpingute käigus toetab teie karjäärialaseid arenguid coach, kellega toimuvad üks-ühele sessioonid kõigil kolmel semestril.
  • Teoreetiline ja praktiline osa on õppekavas oskuslikult seotud. Õppekava läbib ettevõtte probleemi lahendav projekt, millest kujuneb lõpetamiseks vajalik ettevõtliku juhtimise projekt.
  • Majandusteaduskond on Eesti suurim ja rahvusvahelisem majandushariduse andja.
  • TalTech pakub erinevaid võimalusi start-up ettevõtlusega alustamiseks, äriideede konkursse ja rahvusvahelisi suvekoole. Valikaineid saab veebipõhiselt õppida ka EuroTeQ ülikoolides (nt. Taani Tehnikaülikoolis, Müncheni Tehnikaülikoolis).
  • Hea võimalus luua elukestvaid võrgustikke, sõprussuhteid ja sidemeid, mis on tulevaste ärijuhtide jaoks üliolulised.
  • Õppetöö toimub kohapeal üks kord kuus 3-päevaste sessioonidena, millele lisanduvad online sessioonid, et ka väljaspool Eestit elavatel üliõpilastel oleks võimalik mugavalt osaleda, pakkudes paindlikkust töö- ja pereluga ühildamisel.
  • Õppekava on võimalik läbida 1,5 aastaga.  
  • MBA õpingute lõpetaja saab magistrikraadi diplomi, mida paljudes teistes riikides ei väljastata.

Tutvu ettevõtliku juhtimise õppekava täisversiooniga

Eriala sisu

Õppekava moodulid

MBA õppekava koosneb järgnevatest moodulitest (120 EAP):

Üldõpe - ülevaade ja teadmised rahvusvahelise ärikeskkonna ja selles toimuvate trendide kohta.

Põhiõpe - ülevaade ja kompetentsid äriinfo süsteemidest, infosüsteemide integreerimisest ja äriprotsesside analüüsimisest; teadmised ja oskused turundusest ja eestvedamisest.

Peaeriala - teadmised ja oskused majandusarvestusest ja finantsjuhtimisest, inimressursi juhtimisest, strateegilisest juhtimisest ning isikliku arengu planeerimisest, mis võimaldab äriidee ja ettevõtte edukust hinnata ning väärtust kasvatada.

Lõpetamine - lõpetamiseks on vaja sooritada magistrieksam ja koostada iseseisvalt ettevõtlik juhtimisprojekt praktilise ärijuhtimise probleemi baasil, mis koondab kokku õpingute jooksul omandatud teadmised ja oskused.

MBA õppekava struktuur

MBA õppekava struktuur 2024. aastalt

Tulevik

Ärijuhtimise magister (MBA) on loodud ettevõtlikust juhtimisest huvitatud inimeste karjääri edendamiseks. Omandatud kvalifikatsioon sobib mitmesuguseks karjääriks: ettevõtja, erineval juhtimistasandil olevad juhid ja spetsialistid nii Eestis kui rahvusvahelistes ettevõtetes. MBA õppekava lõpetanud on omandanud strateegiliste otsuste tegemise oskused, juhtimisoskused ja on väga kohanemisvõimelised pidevalt muutuvas ärikeskkonnas. MBA on mitmekülgne ja väärtuslik magistrikraad, mis võimaldab teil valida erinevate karjäärivõimaluste vahel - kõik sõltub teie eesmärkidest, püüdlustest, oskustest ja huvidest.

Kandideeri SAISis

stairs

Laeb infot...

Laeb infot...


AMBA logo