Tallinna Tehnikaülikool

Intervjuu TalTechi MBA õppekava „Ettevõtlik juhtimine“ osaleja Kristi Säälikuga.

Kristi Säälik
Kristi Säälik

Palun rääkige endast ja oma senisest karjäärist!

Olen oma kursuse üks nooremaid osalejaid – 26-aastane 2-aastase lapse ema. Mul on armas pere ja kodu, mis on minu elu põhifookus.

Kõrghariduse esimesel sammul olin valiku ees, kas alustada õpinguid Tallinnas tehnikaülikoolis või Tartus arstiteaduskonnas. Valisin geenitehnoloogia bakalaureuseõpingud Tallinna Tehnikaülikoolis, kuid ma pole päevagi sel erialal töötanud. Jõudsin arusaamisele, et minus pole ambitsiooni akadeemiliseks karjääriks. Õpingutega samal ajal alustasin robotite testijana ettevõttes Starship Technologies. Peatselt leidsin ennast erineva suurusega meeskondi juhtimast ning jäin ettevõttesse viieks aastaks. Suundusin sealt edasi Wise´i, kus hetkel juhin tooteoperatsioonidega tegelevat tiimi osakonnas, mis hoolitseb selle eest, et raha liiguks korrektselt ettevõttesse ja sealt välja.

Millised on Teie karjäärialased eesmärgid tulevikus?

Koostöös mentoriga olen ära tundnud, et see, mis mind köidab, on strateegiline juhtimine. Minu tegevused ja plaanid on üles ehitatud sellel suunal. Kaugemas tulevikus tahan luua oma ettevõtte, mis lahendaks mõnd maailmas olulist probleemi. Õppekava on andnud päris palju ideid, kust üldse alustada. Tänu vestlustele mentori ning erinevate juhtidega on minu eesmärgid muutunud palju konkreetsemaks. Erinevate inimestega arutlemine on minu jaoks parim õppimise allikas. Üldiselt hoian meele avatuna ega ütle uutele võimalustele niisama lihtsalt „ei“, kui need minu peamiste eesmärkidega joonduvad.

Millest tõukus soov alustada MBA õpinguid?

Minu viimane juht ettevõttes Starship ütles, et erinevatest koolitustest on küll kasu, et saada paremaks juhiks, kuid MBA on see, mis viib mu järgmisele tasemele. Ta oli ise MBA õpingud läbinud ning teadis, et selle kasutegur oli suur. Lisaks tundsin, et minu senised teadmised on tulnud üksnes praktikast ning tahtsin seetõttu teooriat juurde õppida.

Miks valisite just TalTechi MBA õppekava?

Enda, oma pereliikmete ja tuttavate kogemusele tuginedes teadsin, et TalTechis on heal tasemel õppejõud. Lisaks on mul Tallinnas, kodu lähedal, lihtne koolis käia ning programm on võrreldes regiooni teiste MBA õppekavadega taskukohane.

Mida on õpingud Teile pakkunud?

Olen saanud uusi teadmisi, õppinud, kuidas neid praktiliselt rakendada ning tutvunud paljude eri vaatenurkadega. Õppegrupp on nii kultuuriliselt kui ka erialati mitmekesine: meil õpivad juhtimise, turunduse ja paljude teiste valdkondade inimesed väga erinevatest riikidest. Mulle meeldib, et õppekava põhineb kogemuste vahetusel. Õpime palju üksteise kogemustest, väärtustest ning arusaamadest.

Magistriõpingud annavad kindlasti palju uusi kontakte ja ka sõpru. Meil on näiteks äärmiselt tore viiene seltskond, kellega suhtleme tänu grupitöödele tihedalt. Kontaktivõrgustik laieneb ka imeliste külalislektorite kaudu, näiteks Telia analüütika osakonna juht Erki Pogoretski, kes  õpetas ärianalüüsi ja andmeanalüütikat, ning mitmed teised õppejõud julgustavad meid ka tulevikus ühendust võtma. Kontaktid jäävad alles ja nii on hiljem lihtsam pädevat nõu või abi otsida.

Mis on olnud seniste õpingute jooksul kõige suurem üllatus või avastus?

Suurim avastus on seotud strateegilise innovatsiooniga ─ selleks, et midagi uut luua, ei pea tingimata olema väga loominguline inimene. Uuenduste algatamiseks on olemas protsessid. Innovatsioon põhineb paljuski laenamisel st kuidas laenata toimivad põhimõtteid mõnest teisest valdkonnast ning kasutada seda oma probleemi lahendamisel. Innovatsioon saab olla analüütiline protsess. Fookus tuleb panna eeskätt probleemi põhjalikule tundmisele, mitte ilma probleemi mõistmata lahenduse pakkumisele. Lahendus sünnib probleemi süvitsi mõistmisest.

Kas Teil on olnud väljakutseid, raskeid momente?

Aja planeerimine on distsipliiniharjutus, mis on kohati keeruline. Tuleb leida tasakaal pere, töö, õpingute ja enda huvide vahel. Korra kuus on 3-päevane auditoorse õppetöö sessioon, mis on väga intensiivne. Pärast seda on tarvis natuke hinge tõmmata. Magistritöö kirjutamise ees on ka loomulikult teatud aukartus.

Kuidas olete rahul õppetöö korraldusega?

Õppetöö on korraldatud hästi ja arusaadavalt. Tunniplaani tean poole aasta jagu ette, mis võimaldab tööandjaga õpingute osas hõlpsasti kokku leppida. Sessioonide süsteem sobib töötavatele inimestele suurepäraselt. Ma ei kujuta ette, millisel muul viisil on täiskohaga töötaval inimesel võimalik edukalt magistrantuuri läbida. Mulle meeldib, et on palju iseseisvat õpet. Kogun materjalid endale Google Drive´i, et need oleksid mulle ka pärast õpinguid kättesaadavad. Õpe on väga praktiline, mis on oluliselt raskem, aga ka annab märksa  parema arusaama sellest, kuidas tõlkida teadmisi päris ellu.

Õppejõud on väga professionaalsed ning võtavad meie tagasisidet päriselt kuulda. Õppeainete alguses teevad õppejõud selgeks, mis on meie ootused ja taust. Fookus on isiklikul arengul st sellel, kuidas me saadud teadmisi kasutame. Tänu tagasiside arvesse võtmisele muutub õppekava aina paremaks.

Mainisid eespool põgusalt tööd õppekava ärimentoriga. Palun räägi sellest lähemalt!

Confido kliendikogemuse valdkonna juht Kristjan Jasinski on kogenud juht, kes aitab mul endal sõnadesse panna, mida tegelikult elult tahan. Üksi on seda märksa keerukam välja mõelda. Ütleksin, et mentori tugi ja suunamine on õppekava üks kasulikumaid elemente. Mentor viib läbi ka grupiseminare ning aitab kõike seda, mida õpime, tervikuks siduda.

Milline on Teie kursus?

Meil on suurepärane seltskond ─ tublid, asjalikud ja tahtejõuga inimesed, kes tahavad nii kuulata kui ka kogemusi jagada. Mingid huvid on meil ühised, kuna oleme kõik leidnud tee selle õppekavani. See on nagu teemant ─ teatud lähtekoht on sama, aga eesmärgid ja unistused avanevad väga erinevates suundades. Kuna õppekava on tasuline, siis on kõigil osalejatel tõsine huvi ja pühendumus. Keegi pole tulnud lihtsalt niisama katsetama.

Kellele soovitate MBA õppekavale astuda?

Soovitan õppekava neile, kes tahavad luua oma ettevõtte, kuna õpingud annavad selleks kogu vajaliku baasi. Samuti soovitan MBA-d inimestele, nagu mina, kes soovivad arendada oma juhtimisoskuseid. Pole võimalik strateegiliselt juhtida, kui puudub arusaam sellest, kuidas ettevõtteid luuakse, kuidas need toimivad ning kuidas juhitakse innovatsiooni. Soovitan tulla pagasiga st siis, kui tunned, et ka sul on teistele osalejatele midagi pakkuda.

Kas Teil on soovitusi potentsiaalsetele sisseastujatele?

Eeskätt tuleb endale teadvustada, et õpinguteks tuleb leida aega ning mõista, kas prioriteetide rivis asuvad õpingud enne või pärast Netflix’i. Mina olen iseseisva õppimisega ja grupitöödega tegelemiseks valinud õhtused ajad, mil laps magab.

Pean tunnistama, et ma pole ammu koolist nii elevil olnud, võib-olla viimati algklassides. Tunne on selline, nagu oleks just õppinud kõndima! Mulle on alati meeldinud õppida, aga ainult suurte ja oluliste asjade õppimisega tekib selline elevus.

Usun, et kui huvi on olemas, siis tuleb ka õppimise elevus ja rõõm ning kõik seob tervikuks hea ajaplaneerimine.

Kandideerimisperiood: 01.01.-06.07.2022 kell 12.00

Lähem info: taltech.ee/ettevotlik-juhtimine

Laeb infot...