Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi rahvusvahelise MBA õppekava „Ettevõtlik juhtimine“ eesmärk on arendada ambitsioonikatest spetsialistidest ja keskastmejuhtidest tippjuhid. Inglisekeelne õppekava on väga paindlik, võimaldades leida tasakaalu õppimise, töö ning teiste kohustuste vahel.

Kellele on mõeldud?

Õppekavale oodatakse majanduse, inseneeria, finants-, IT- või loodusteaduste taustaga inimesi, kel on vähemalt kolmeaastane töökogemus ja bakalaureusekraad. Möödunud sügisel alustanud kursusel õpivad ettevõtluse, meditsiini, inseneeria, õigusteaduse, kommunikatsiooni, turunduse, energeetika ja mitme teise valdkonna inimesed. Arst Kadi Tomson selgitab: „Õppekava on praktilise suunitlusega ja sobib ka inimestele, kes pole varem majandust või ärindust õppinud, aga kel on pädevus oma erialal ja soov areneda ettevõtjaks või juhiks. Mitmel kursusekaaslasel on juba magistrikraad ning ühel ka doktorikraad. Meie kursust iseloomustab teadmistejanu ja soov ennast pidevalt arendada. Minu jaoks oli oluline motivaator õpingute alustamiseks soov tutvuda ja võrgustuda edumeelsete ja ambitsioonikate inimestega erinevatest valdkondadest.“

Rahvusvaheline haridus siinsamas Eestis

Tallink Grupi reisijatele suunatud toodete ja lisateenuste osakonna juht Allan Suimets avaldab, et soov omandada MBA kraad oli tal juba ammu, mil ta töötas Londonis. Inglismaa ülikoolide kohta uurides selgus, et sealsed õppeteenustasud käivad selgelt üle jõu – välja tuleb käia ligi 100 000 naela. Niipea, kui ta sai teada, et TalTech pakub MBA õppekava, oli valik selge. Suimets lisab, et „Ettevõtliku juhtimise“ õppekava puhul on talle väga sümpaatne, et õpe on mugavalt ja loogiliselt üles ehitatud. Samuti peab ta kasulikuks, et õppekava annab baasteadmised rahandusest, IT-st, personalijuhtimisest, teenusedisainist, turundusest, strateegilisest juhtimisest ja mitmetest teistest valdkondadest, mis annavad edasiseks karjääriks väga tugeva vundamendi.

Õppekava on disainitud koostöös Eesti ettevõtjate ja Baltikumis ning Põhja-Euroopas tegutsevate ettevõtete tippjuhtidega, et arvestada tööturu praktiliste vajadustega. Paljud „Ettevõtliku juhtimise” õppejõududest on rahvusvahelise taustaga ning väike, 30 inimesega õppijate grupp on samuti kavandatud rahvusvahelisena, kui viiruseolukord seda võimaldab. Eesmärk on tuua kokku osalejad erinevatest riikidest, et oleks võimalik jagada töö- ja õppimiskogemusi maailma eri nurkadest ning moodustada tulevikuks suurepärane koostöövõrgustik.

Võimalik läbida 1,5 aastaga

1,5 aastaga läbitav õppekava on küll ajaliselt lühem kui harjumuspäevane MBA, kuid see läbitakse siiski täismahus. Ajaline võit tuleb programmijuht Martin Todingu sõnul magistritöö kirjutamiselt, mis tavaliselt jäetakse õppekava lõppu ning jääb sageli ajapuudusel lõpetamata. TalTechi õppekaval valmib magistritöö pooleteist aasta jooksul samm-sammult. „Auditoorne õppetöö toimub ühes kuus kolm tööpäeva. Suur osakaal on veebi- ja iseseisval õppel. Oleme balansseerinud teooria ja praktika osakaalu, et õppekava oleks hariv, toetav, paindlik ning personaalne. Õpingute teoreetiline ja praktiline pool on omavahel loogiliselt seotud: õppetöö ühendatakse praktika ja ettevõtte baasil projekti kirjutamisega, millest kujunebki magistritöö,” selgitab Toding.

Personaalset arengut toetab ärimentor

Üliõpilaste professionaalseid karjäärialaseid eesmärke toetab personaalne mentor, kelle abil valmib ka praktiline, rakendatav, elulähedane ja loogiline magistritöö. „Mentor toetab õppuri individuaalset arengut läbi kolme semestri, aidates jõuda selgusele, kuhu üliõpilane soovib jõuda, milliseid oskuseid ja teadmisi tuleb tal arendada, millele peab rohkem tähelepanu pöörama,” tutvustab Toding. Ta lisab, et personaalsele suhtlemisele üliõpilase ja mentori vahel on planeeritud suhteliselt suur maht. Õppekava lõpetajal on tänu päevakohalisele õppekavale ja mentori abile kõik eeldused tõusta rahvusvahelise organisatsiooni tippjuhiks.

Laeb infot...