Tallinna Tehnikaülikool

Intervjuu Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna õppekava “Entrepreneurial management MBA” osaleja ja kinnisvara ettevõtja Andres Üttiga.

Andres Ütt

Millest tõukus soov alustada MBA õpinguid?

Lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli aastal 2012. Ligi 10 aastat sai lõpetamisest mööda ja tekkis soov midagi uut õppida. Mul on haridus ja tugev kompetents ehitusinseneerias. Kui alustasin oma ettevõttega kinnisvara valdkonnas, siis tundsin vajadust juhtimispädevuste arendamise järele. Tajusin, et kõrgem juhtimispädevus tooks kaasa parema tulemuslikkuse.

Miks valisite just selle MBA õppekava?

Mul oli huvi õppida Eestis. Kaalusin ka teise variante, kuid otsustasin selle õppekava kasuks, sest mul oli tehnikaülikoolis õppimisest varasem positiivne kogemus. Õppekava ülesehitus tundus huvitav. Kohtumine õppekavajuhiga andis otsusele kindlust.

Millised Teie pädevused on praeguseks kõige enam arenenud? Mida on õpingud pakkunud?

Olen aru saanud vajadusest teatud pädevuste järele. Viiruseoht on muutnud tööalase suhtluse virtuaalseks. Kui töö virtuaalkeskkonnas läheneb 100%, siis töö dünaamika ja loogika muutub. MBA õpingud on andnud mulle võimaluse harjutada online kanalite kaudu koostööd inimestega, kellega ma pole varem koostööd teinud. Olen selle kogemuse kaudu palju õppinud.

Mis on kõige huvitavam käsitletud teemavaldkond?

Komplimendid Tauri Tuubelile, kes õpetab tehnoloogiaettevõtlust! Tema kompetents selles valdkonnas on üle ootuste kõrge ning tema lähenemine on tõeliselt silmaringi avardav. Personaalse arengu moodul annab väga head tuge kogu õppetööle. Õpingute alguses tegime isikuomaduste testi, millele järgnevalt oleme kohtunud mentoriga, et testi tulemust mõtestada. Selle alusel oleme kokku pannud isikliku arengu plaani.  

Kuidas olete rahul õppetöö korraldusega?

Mulle meeldib see, et õppekava võimaldab paindlikkust. Grupitööd töötavad täiendava väljakutsena, mida on juhtimiskompetentsi suurendamiseks tarvis harjutada.

Millised on Teie edasised ootused?

Praegu on käsil kursuseprojekt, mille baasil valmib lõputöö. Väljakutse on mõelda välja selline teema, millest oleks võimalik juhendaja ja teiste õppeainete toega maksimum välja võtta.

Kas olete õpingute jooksul leidnud häid kontakte?

Viiruseoht seab sotsiaalsele suhtlusele mõistagi piirangud. Sellegipoolest on mulle põnev puutuda kokku oma erialast ja isiksusetüübist erinevate inimestega. Huvitav on teha koostööd teistsuguse maailmavaatega inimestega.

Kas Teil on soovitusi potentsiaalsetele sisseastujatele?

MBA õppekava pakub hästi avatud õpet: pead olema lahtiste silmadega ja valmis sobivast kohast teadmisi kaasa võtma. Tuleks enne läbi mõelda, mida soovitatakse saavutada, et õpikogemus oleks maksimaalselt kasulik.

Originaalintervjuu ilmus 29. aprillil 2021 Äripäevas.

  • Välja töötatud Baltikumi ja Skandinaavia ärikeskkondi silmas pidades
  • Isiklik mentor igale osalejale
  • Saadud haridus on rakendatav paljudel elualadel
  • Investeering tulevikku – kõrgem juhtimispädevus toob ka kõrgema sissetuleku
  • Paindlik korraldus – ainult üks 3-päevane auditoorse õppetöö sessioon kalendrikuus
  • Võimalik lõpetada 1,5 aastaga
  • Õppes on teooria ja praktika heas tasakaalus

Sisseastumine on avatud ja kestab kuni 6. juuli 2021 kell 12.00

Lähem info: taltech.ee/ettevotlik-juhtimine

Laeb infot...