Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool on alates 2020. aastast Euroopa ülikoolide võrgustiku EuroTeQ Engineering University liige. Senine koostöö on pannud aluse ühtse kursusekataloogi loomisele, projekti- ja probleemõppe laiemale juurutamisele ning koostöös ettevõtetega oleme defineerinud 21 tulevikuinseneri oskust. Paljud TalTechi tudengid on saanud võimaluse täiendada oma teadmisi partnerülikoolides või õppida koos välistudengitega.

EuroTeQi eesmärgiks on saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas.

EuroTeQ võrgustikku kuulub ligi 45 ettevõtluspartnerit üle Euroopa (nt Siemens, Total, BMW ja DAF; Eestist Telia, Transferwise, Eesti Energia, RIA ja ITL) ja kaheksa Euroopa juhtivat tehnika- ja majandusülikooli Euroopas:

Euroopa ülikoolide võrgustiku EuroTeQ inglise keelses nimetuses olev sõnapaar „engineering university“ kannab endas kahte olulise eesmärki:

  • EuroTeQ on kvaliteedimärki kandev inseneri- ja tehnikaharidust pakkuv Euroopa ülikool ning
  • rahvusvahelise „Tuleviku ülikooli“ kontseptsioon, mis on oma teaduspõhise insenerihariduse ökosüsteemiga teerajajaks nii Euroopas kui ka kogu maailmas.
EuroTeQ_kaart

EuroTeQ võimalused

Üliõpilasele  - kursusekataloogist on võimalik valida partnerülikoolide õppeaineid ja probleemipõhised koostööprojekte, mis annavad üliõpilasele laialdased teadmised ja kogemuse rahvusvahelistes tiimides töötamiseks. 

Õppejõule ja tugitöötajale partnerülikoolid on avanud veebipõhised koolitused ja seminarid kõigile TalTechi töötajatele. Lisaks toimub õppejõudude vaheline koostöö ühiselt õpetamises, kogemuste vahetamises ja teadustöös. 

Koostööpartnerile - ettevõtetest koostööpartnerid on oodatud EuroTeQ õppeformaatides enda ideedega osalema.

VISIOON

EuroTeQ ülikoolide ühiseks visiooniks on koolitada järgmist põlvkonna Euroopa insenere, kes oskavad lahendada interdistsiplinaarseid probleeme; omavad meeskonnatööoskuseid ning suhtlevad erinevate tööstus- ja ühiskonna sidusrühmadega ning seda erinevates kultuurides ja haridustasemetel.

Laeb infot...

EuroTeQ partnerid
EuroTeQ logo+Erasmus+