Tallinna Tehnikaülikool
tule oppejouks

Euroopa ülikoolide võrgustik EuroTeQ

EuroTeQ keskendub enda tegevustes eelkõige õppekoostöö edendamisele. Oleme loonud nn digikampuse, mis avab üliõpilasele ligipääsu eri ülikoolide e-kursustele. Töötajatele on ülikoolid avanud veebiseminarid, välislähetused ning koostöös õpetamist toetavad tegevused.

EuroTeQ kursusekataloog

EuroTeQ kursusekataloog on EuroTeQ ülikoolide vaheline ainekursuste nimistu, milles pakutavad ained on kas täielikult veebiõppes (online courses), paindõppes (hybrid) või põimõppe (blended) vormis. Kursusekataloogi toimub ainete esitamine kaks korda aastas. Sügis 2024 kursusekataloogi ained tuleb esitada hiljemalt 10. maiks 2024.

EuroTeQ kursusekataloogi ootame eelkõige aineid:

  • mis kuuluvad juba olemasolevasse õppekavasse;
  • mille õppekeel on inglise keel (v.a keeleained);
  • kus õppetöö toimub täielikult veebis (online) või saavad EuroTeQi üliõpilased osaleda veebi vahendusel ja meie üliõpilased on samal ajal klassiruumis (hybrid) või toimub osa õppest veebis ning osa kampuses kohapeal (blended)*;

*seda võimalust saab pakkuda juhul, kui õppejõud saab organiseerida kontaktõppe viisil, mis võimaldab kaasata ka EuroTeQi üliõpilasi (st kontaktõpe toimub lühikese aja jooksul, kuna üleüldiselt on tegu virtuaalse mobiilsusega ja füüsiline õpiränne pikema aja vältel ei ole EuroTeQi raames hetkel võimalik).

Kuidas ja kes e-kursuseid kursusekataloogi lisab?

Õppeaineid saab kataloogi lisada ÕIS-i vahendusel ning seda teeb isik, kellel on instituudi rollis ligipääs aine-õppejõu paaride haldamise moodulile. Andmed liiguvad ÕIS-ist EuroTeQi kesksesse kataloogi. Kui aine-õppejõu paari muudetakse, muutuvad andmed ka keskses kataloogis.

esita aine

Esita enda aine EuroTeQ kursusekataloogi

Esita enda aine sügis 2024 EuroTeQi kursusekataloogi.

Kontakt