Tallinna Tehnikaülikool

ESITA OMA ETTEVÕTTE IDEE ÜLIÕPILASTELE LAHENDAMISEKS!

Kas oled valmis töötama koos TalTechi nutikate üliõpilastega, kes lahendavad sinu  ettevõtte probleemi? TalTech koostöös Euroopa tipptehnikaülikoolidega (EuroTeQ) kutsub ettevõtteid esitama oma ideid probleemõppe ainetesse, kus kuni 6-liikmelised interdistsiplinaarsed meeskonnad, lahendavad ettevõttete poolt esitatud väljakutseid.

  • Saate olla mentoriks üliõpilaste tiimile, kellega teha koostööd innovaatiliste ideede ellu rakendamiseks ja keda tulevikus endale tööle värvata. 
  • Saate olla ülikoolile oluliseks sisuliseks koostööpartneriks ja saada osa loomingulisest arendusprotsessist kus lahenduste väljatöötamisel pööratakse tähelepanu just jätkusuutlikkuse eesmärkidele ja keskkonnamõju vähendamisele. 
  • Toetate EuroTeQ tipptehnikaülikoole uue väljakutsetel põhineva õppemetoodika arendamist, kus ühendatakse koosloome, innovatsioon ja teadus.  

  • Tuua tudengiteni väljakutsega seotud teadmised tööstusest 
  • Olla valmis küsimusteks ning täita juhendaja rolli meeskonnas andes neile sisulist ja ettevõttespetsiifilist nõu 
  • Anda tagasisidet ning toetada meeskonda, kes tegeleb väljakutsega 

Õppetöö toimub veebruar kuni mai. Collideri eesmärgiks on tiimides (3-6 liiget) töötada välja lahendusi, mis on majanduslikult jätkusuutlikud, keskkonda hoidvad ning ühiskonna vajadusi arvestavad. 

Collider 2024

Esita väljakutse

Esita oma ettevõtte väljakutse. Peale ankeedi täitmist võtame sinuga nädala jooksul ühendust.

Näiteid väljakutsete teemadest

EuroTeQ probleemõppe üldine teema on: Enhance Connections for Sustainable Futures. Siin on mõned näiteid alateemadest, mille kohta väljakutseid otsime:  

  • Inimesed  - nt inimestevaheliste kogukondade tugevdamine ja võimestamine,  inimeste vajaduste ja soovide ühendamine tehnoloogia (sh nt digitaalsete lahenduste) abil eri valdkondades nagu heaolu, tervis, kultuur jne.
  • Loodus  - nt teadlikud sidemed loodusega võttes arvesse meie keskkonnaressursse ja elusorganismide seotust keskkonnaga: vastastikmõjusid ökosüsteemis, bioloogilise mitmekesisuse ja looduskaitse tagamine, taastuva energia kasutamine jne. 
  • Tehnoloogia  - nt tõhusad ühendused tehnoloogia abil nii digitaalselt kui ka füüsiliselt eri valdkondades nagu infotehnoloogia, logistika, transport, tootmine, kommunikatsioon jne.

Kontaktid