Tallinna Tehnikaülikool

Collider 23/24 õppeaasta

EuroTeQ Collideri näol on tegemist probleem- ja projektipõhise õppega, kus õppetöö käigus antakse tudengitele väljakutseid, millele meeskondadena lahendusi leitakse. Päriselu probleemide lahendamisel on olulisel kohal interdistsiplinaarsus, mille aluseks on teadmised eri valdkondadest ja oskus siduda neid ühiskonna ja tööstuse vajadustega. 2023/24 ja 2024/25 õppeaastal on keskseks teemaks ENHANCE CONNECTIONS for Sustainable Futures, kus alateemad on:

 • Inimesed (nt inimeste vaheliste kogukondade tugevdamine ja võimestamine,  inimeste vajaduste ja soovide ühendamine tehnoloogia (sh nt digitaalsete lahenduste) abil eri valdkondades nagu heaolu, tervis, kultuur jne).
 • Loodus (nt teadlikud sidemed loodusega võttes arvesse meie keskkonnaressursse ja elusorganismide seotust keskkonnaga: vastastikmõjusid ökosüsteemis, bioloogilise mitmekesisuse ja looduskaitse tagamine, taastuva energia kasutamine jne).
 • Tehnoloogia (nt tõhusad ühendused tehnoloogia abil nii digitaalselt kui ka füüsiliselt eri valdkondades nagu infotehnoloogia, logistika, transport, tootmine, kommunikatsioon jne).

Collideri nn lõpptoode on disain, kontseptsioon või prototüüp, mis näitab konkreetset lahendust väljakutsele/probleemile.

 • Kevadsemestril on võimalik Colliderist osa võtta läbi erinevate probleem- ja projektõppe ainete.

Kõikidel tudengitel  on võimalik oma teadmisi ja oskusi täiendada läbi Rohe- ja jätkusuutlikkuse mooduli ning maikuus toimuva pitchimise (esitluskõne) seminari. Ainete ülesed lisamoodulid aitavad teil oma projektile/teemale just jätkusuutlikkuse aspektist läheneda, mõista kommunikatsiooni vajadust ja arendada esitlusoskust.

Tule ühine ja saa osa teekonnast jätkusuutlikuma tuleviku suunas! 

ROHE- JA JÄTKUSUUTLIKKUSE MOODUL

Antud moodul annab ülevaate kliimamuutuste ja kliimatarkade strateegiate mitmekülgsetest mõjudest nii globaalsel, piirkondlikul, riiklikul kui ka kohalikul tasandil. Siin käsitletakse nii kliimamuutuste leevendamist kui ka nendega kohanemist strateegiliste raamistike ja meetmete ning praktiliste näidete kaudu.

Läbiviija: Kerli Kirsimaa, kliimanutika ülikooli strateeg 

Green Deal and Sustainability, salvestuse link ja slaidid

See moodul suunab õpilasi mõistma looduse omavahelist seotust ja aitab neil näha CO2 heitkoguste vähendamise eesmärgist kaugemale. Erinevatest teadusharudest lähtudes saavad õpilased arusaama sellest, kuidas säästvad lahendused võivad hõlmata väga erinevaid tegevusi, ulatudes ringalgatustest kuni looduspõhiste lahenduste kasutamiseni.

Läbiviija: Piret Vacht, Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse dotsent 

Sustainable Solutions, salvestuse link ja slaidid

See osa on pühendatud kommunikatsiooni rollile jätkusuutlike lahenduste rakendamisel. Põgusalt vaadeldakse strateegilise keskkonnakommunikatsiooni teoreetilisi põhimõtteid ning põhirõhk on praktilistel näidetel ja keskkonnakommunikatsiooni juhtumite kriitilise hindamise oskuse arendamisel – sh näiteks rohepesu äratundmisel. See juhendab üliõpilasi omandama põhiteadmisi, et vältida sarnaseid vigu oma jätkusuutlikest lahendustest teavitamisel ja tagada, et nende projektid saavad väärilist tähelepanu. 

Läbiviija: Piret Vacht, Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse dotsent 

Communicating Sustainable Solutions, salvestuse link ja slaidid

How modern technology can help in validating ideas fast?

 This workshop is aimed to help all study level students build  their first working website with the product video on it for 90 minutes, working in groups and using free tools only  

Facilitator: Ekaterina Demiankova, Lecturer and Early-Stage Researcher, School of Business and Governance, TalTech

How: Fully online class for EuroTeQ and TalTech Collider courses students in Teams

When: 25th of April, Thursday 17:30-19:30 CET (18:30-20:30 in Estonia)

To whom*: This workshop is aimed to help all study level students build their first working website with the product video on it for 90 minutes, working in groups and using free tools only (including AI tools, Miro, Padlet, etc.)

*The maximum number of participants is around 30 people

REGISTER HERE FOR THE WORKSHOP by 19th of April

See moodul suunab õpilasi mõistma looduse omavahelist seotust ja aitab neil näha CO2 heitkoguste vähendamise eesmärgist kaugemale. Erinevatest teadusharudest lähtudes saavad õpilased arusaama sellest, kuidas säästvad lahendused võivad hõlmata väga erinevaid tegevusi, ulatudes ringalgatustest kuni looduspõhiste lahenduste kasutamiseni.

Läbiviija: Piret Vacht, Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse dotsent 

Sustainable Solutions, salvestuse link ja slaidid

See osa on pühendatud kommunikatsiooni rollile jätkusuutlike lahenduste rakendamisel. Põgusalt vaadeldakse strateegilise keskkonnakommunikatsiooni teoreetilisi põhimõtteid ning põhirõhk on praktilistel näidetel ja keskkonnakommunikatsiooni juhtumite kriitilise hindamise oskuse arendamisel – sh näiteks rohepesu äratundmisel. See juhendab üliõpilasi omandama põhiteadmisi, et vältida sarnaseid vigu oma jätkusuutlikest lahendustest teavitamisel ja tagada, et nende projektid saavad väärilist tähelepanu. 

Läbiviija: Piret Vacht, Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse dotsent 

Communicating Sustainable Solutions, salvestuse link ja slaidid

Esitluskõne (pitch) seminar

Seminari käigus antakse ülevaade esitluskõne ehk pitchi olemusest ja põhikomponentidest. Harjutatakse pitchi esitlust, et saada väärtuslikku tagasisidet nii seminari läbiviijalt  kui ka teistelt tudengitelt. Seminar toimub 10.05 kell 10.00-12.30 ruumis SOC-213.

Läbiviija: Mayri Tiido, Materjalivoog.ee asutaja ja pitchi koolitaja 

tiimitöö

 TalTech Sustainable Futures (17.05)

Tegemist on üleülikoolilise tudengiprojektide võistlusega, mis toimub selle õppeaasta 17. mail TalTechi peamajas. Osalema on oodatud kõik tudengid, kes õppeaines teevad tiimidena projekte ja/või lahendavad probleemi/väljakutset, mis on seotud jätkusuutlikkuse eesmärkidele kaasaaitamisega.

 Ürituse käigus esitavad tudengid oma projekte spetsiaalselt valitud žüriile, kes valib välja kolm parimat projekti. 

 Lisaks pääsmetele EuroTeQaThonile, on kolmele parimale tiimile rahalised auhinnad. Kogu üritus toimub inglise keeles.

 Täpsemad tingimused: 

 • Meeskonna suurus 3-6 tudengit 
 • Meeskonna projekti tutvustav TwoPager 
 • Hindamiskriteeriumid (ei ole kohustuslik, pigem abistav ja konteksti loov abivahend) 
 • Pitch 3-5 minutit

Olulised kuupäevad:

 • 3.05 Esitluskõne seminarile ja TalTech Sustainable Futures üritusele registreerimise tähtaeg
 • 13.05 TwoPager esitamise tähtaeg
 • 16.05 kell 12.00 ettekande esitamise tähtaeg

Rohkem infot ürituse kohta kodulehelt - https://taltech.ee/en/taltech-sustainable-futures-2024

EuroTeQaThon

Tegemist on kolmepäevase pitchimise ja networking üritusega parimatele meeskondadele EuroTeQ partnerülikoolist, kus: 

 • meeskonnad esitlevad oma projekte spetsiaalselt valitud žüriile 
 • kolm parimat meeskonda saavad auhinna ja võimaluse oma projekti edasi arendada

Sellel semestril toimub EuroTeQaThon 8. - 10. juunil Pariisis École Polytechnique`is. TalTech Sustainable Futures ürituse võitjate reisi- ja majutuskulud kaetakse ülikooli poolt. 

EuroTeQaThon võitjad saavad valida ühe järgnevatest valikutest:

 1. Arendada enda võidprojekti edasi 26 - 31. juulil toimuvas BootCampis, mis toimub Barcelonas IESE Ärikoolis
 2. Osaleda 28. juunil toimuval Green Challenge'il DTUs (Taani Tehnikaülikoolis). 

EUROTEQATHONI VÕITJATELE:

 • rahalised auhinnad
 • võimalus osaleda 28. juunil toimuval Green Challenge'il DTUs (Taani Tehnikaülikoolis).

EuroTeQaThonil saab igast ülikoolist üks meeskond võimaluse oma projekti edasi arendada 26-31. juulil toimuvas BootCampis, mis toimub Barcelonas IESE Ärikoolis.*

* Vaata hindamiskriteeriumite faili, et näha, millised dimensioonid on EuroTeQaThoni ajal Bootcampi meeskondade valimisel prioriteetsed.

Collider 22/23 õppeaasta

Sellel semestril oli võimalik Colliderist osa võtta läbi erinevate kevadsemestri probleem- ja projektõppe ainete. Ained, mis olid liitunud Collideri ja TalTech Sustainable Futures ürituse üleskutsega:

 • EPX5020 - Ehitatud keskkonna iduettevõtlus 
 • EKE8260 - Keskkonnajuhtimissüsteemid 
 • TMJ3300 - Ettevõtlus ja äri planeerimine 
 • MMJ5240 - Sotsiaalne ettevõtlus 
 • HHI0132 – techEstonia - Ettevõtliku riigi innovatsioonilabor 
 • UTT0110 - Mehhatroonika ja arukate süsteemide projekt
 • MNA5410 - Digitaalsed muutused avalikus sektoris
 • IXX1530 - Arvutisüsteemide projekt

Huvitavad materjalid varasemate Colliderite kohta: 

 

Kontaktid