Tallinna Tehnikaülikool

Virtuaalne mobiilsus

Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasel on ainukordne võimalus õppida EuroTeQi ülikoolide pakutud õppeaineid veebipõhiselt. Osaleda saab nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe õppeainetes. Õppetöö toimub koos teiste EuroTeQi ülikoolide üliõpilastega, üliõpilasele omistatakse külalisüliõpilase staatus. Õppida saab kas ühes või mitmes EuroTeQi ülikoolis ja läbitud aineid arvestatakse õppekava täitmisel. 

Kandideeri virtuaalsesse mobiilsusesse

EuroTeQ ülikoolidesse saab asuda õppima kaks korda aastas – sügissemestril ja kevadsemestril. EuroTeQ partnerülikoolid Müncheni Tehnikaülikool  (Saksamaa), Eindhoveni Tehnikaülikool (Holland), Taani Tehnikaülikool (Taani), École Polytechnique (Prantsusmaa) ja Tšehhi Tehnikaülikool  (Tšehhi) poolt pakutavate õppeainetega saab tutvuda EuroTeQi kodulehel: www.euroteq.eu/courses.

EuroTeQ kursusekataloogis pakutavad õppeained on kõik ingliskeeles, kuid igal semestril on võimalik osaleda ka partnerriikide poolt pakutavates keeleõppe tundides.

Kursusekataloogis olevad ained on kas täielikult veebiõppes (online courses), paindõppes (hybrid) või põimõppe (blended) vormis. Selgituseks:

  • Veebiõpe –  aine toimub kõigile veebipõhise kaugõppena.
  • Paindõpe – aine, kus EuroTeQ tudeng osaleb veebipõhiselt ning koduülikooli õppijad on füüsiliselt klassiruumis.
  • Põimõpe – aine toimub peamiselt kaugõppena, kuid osa õppetööst toimub kohapeal (nt praktikumid, eksam).
EuroTeQ digikampus

EUROTEQ KURSUSEKATALOOG

EuroTeQ kursusekataloogi kevadsemestri ainetesse saab registreerida ajavahemikus 21.10 - 24.11.2022.

Vahetusõpingud EuroTeQ ülikoolides

EuroTeQi ülikoolides õppimine on hea võimalus saada rahvusvaheline kogemus ja õppida tundma uut kultuuriruumi. Kutsume kõiki Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasi enda õpinguid väliskogemuse võrra rikastama.

Seda saab teha olemasoleva välisõppe meetme Erasmus+ programmi raames. Veeda üks semester või terve aasta mainekas EuroTeQi ülikoolis!

Igal aastal toimub kaks kandideerimisvooru:

  • põhikonkurss – veebruarikuus (kandideerimine sügissemestriks või terveks õppeaastaks)
  • lisakonkurss – septembrikuus (kandideerimine kevadsemestriks)
Vahetusõpingud EuroTeQ ülikoolides

Vahetusõpingud EuroTeQ ülikoolides

Tutvu kandideerimise tingimustega ning uuri täiendavaid välisõppe võimalusi (näiteks suvekoolis või projektinädalal osalemiseks).

Rohkem infot